Unenägude tõlgendamine on psühholoogiline ja intuitiivne töö

Kas su elus või unenäos on kunagi olnud hetke, kui tundsid, nagu oleksid kõik su meele aknad lõpuks avanenud, et värsket õhku sisse lasta? Kas oled kogenud vabastavat inspiratsioonipuhangut, mis liigub kiire hetkega läbi sinu. Elektriseerivat tunnet, kui oled äkki üks oma sisemise olemuse või Minaga. Spirituaalse eneseabi keeles on need hetked, mil oled kontaktis kõrgema Minaga, sisemise Olemusega, enda sees peituva jumalikkusega, Jumala sädemega. Olles ühenduses oma kõrgema Minaga tunned, et oled elus, inspireeritud ja vaba – seda kõike ühel ja samal ajal, kirjutab psühholoog ja uneekspert Athena Laz oma raamatus „Sinu unenägude alkeemia“.

See side oma kõrgema Minaga on ka põhjuseks, miks metafüüsilised õpetajad või unenäoõpetajad soovitavad alati kasutada oma tahet, tõlgendust ja taotlust heal ja õigel viisil. See tähendab, et kujundad oma unenäolugu (ja ärkvelolekunarratiivi) mõjusal viisil, mis sisemise jumalikkuse sädeme kaudu juhindub hinge heatahtlikkusest, mitte ei näe kõike egoistlike soovide väikeste prillide kaudu, mis võivad sageli üle paisutada või siis vähendada.

Inimesed kalduvad kinni jääma hoiakutesse, probleemidesse või suhetesse, mis ei toimi. Väga lihtne on kaevuda ühte mõttevõi tundemalli, eriti just iseenda ja oma maailmaga seoses. Me jääme kinni elu vaatlemisse läbi piiratud ja moonutavate prillide. Niisiis tulevad unenäod öiste lugude ja unenäokujude kaudu taastama meie hingelist vaatenurka.

1. Unenäokujud on su enda meele psühholoogilised projektsioonid, mis kõik esindavad psüühe eri aspekte. Nende hulgas on varjukujud, mis võivad olla su mitteteadlike impulsside, uskumuste, emotsioonide ja ajendite peegeldused. Nendest koosnevad tavaliselt õudusunenäod!

2. Kõik unenäokujud on vaid su kujutluste vili.

3. Unenäokujud kuuluvad mittefüüsilisse maailma ja on sellisena tunnetatavad.

Mina töötan esimese ja kolmanda koolkonnaga. Ma ei usu, et unenäokujud on lihtsalt suvalised kujutlused, sest mul endal on olnud teadlikke unenägusid ja ka tavalistest unenägudest saadud sügavaid teadmisi. Olen kindel, et oma unenäokogemusi uurides kujundad selle kohta välja oma arvamuse.

Unenäokujud, keda sa kohtad, võivad sageli näidata sulle su eri külgi, sinu lugu ja kogemusi, mis sul on igapäevaelus. Näiteks unenäokuju, mis mõjub pealekäivalt või allasuruvalt, võib osutada käitumismallile või uskumustele su ärkvelolekuelus. Paljuski on unenägude tõlgendamine psühholoogiline ja intuitiivne töö. Saad seda praktiseerides peagi aru, et unenäo sõnum moodustub unenäost tervikuna – kohtade, sümbolite, kujude ja tegevuse koosmõjust.

Kui ühineme öösiti oma spirituaalsusega, võime und näha oma kallitest inimestest või unenäokujudest, kes juhatavad meid edasi. Või näeme stressi- või kriisiperioodidel teisi spirituaalseid teejuhte, kes pakuvad meile oma abi. Sellistel unenäokujudel on emotsionaalne vägi, millega nad sind mõjutavad.

Aga kuidas teada saada, kas unenäokuju on spirituaalne olend või lihtsalt su enda meele ja psüühika projektsioon?

Kui näed teadlikku unenägu, siis võid paluda unenäokujult informatsiooni, mis annaks sulle tema kohta tõestuse. Nii minu kui paljude teiste kogemus näitab, et tunne, mille need kujud sulle tekitavad, äratab sinus mingi sügava teadmise, et see on tõsi ja päris. See on ikka seesama resonantsitunne, olenemata sellest, millist unenägu sa näed ja kas see on tavaline või teadlik. Neile unenäokogemustele järgnevad tavaliselt (mitte alati) ka teatud sünkroonsed sündmused või muud laadi „tõestus“ ärkvelolekuelus.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Athena Lazi raamatust „Sinu unenägude alkeemia“.

Seotud