Spirituaalne alkeemia – ühisteadvusega taasühinemine

Meie kui teadlike elusolendite jaoks on kaks fundamentaalset eksistentsi võimalust – dualistlik teadvus ja ühisteadvus. Enamus inimesi elab enamasti duaalses maailmas, kus me näeme, tajume ja kogeme kõike omamoodi vastanditena. Kõik meie ümber on duaalne – kas hea või halb, loov või hävitav, vabadus või orjus, elu või surm, mina või sina jne jne. Tulenevalt duaalsest teadvusest võib ütelda, et me kõik oleme siia ilma tulnud ühe eksistentsiaalse baasprobleemiga. Müstikud teavad rääkida, et kui me seda baasprobleemi, põhimustrit selles elus ära ei lahenda, peame me tulema seda uuesti ja uuesti lahendama järgmistes eludes. Kindlasti olete isegi tähele pannud, et on mõned teemad, probleemid, mustrid mis läbi elu kipuvad korduma?

1999. aastal lõi psühholoog ja müstik Zivorad Slavinski protsessi, mille nimeks sai PEAT-Primordial Energy Activation and Transcendence – Ürgalgpolaarsuste neutraliseerimisprotsess. Selle abil on võimalik lahendada väga keerulisi, elu baasülesandel põhinevaid probleeme. PEAT protsessi abil on võimalik paljastada sügavaim probleem, probleemide ahela alguspunkt. Kui sa jõuad sügavaima põhjuseni, kaob see igaveseks.

PEAT protsessi käigus otsitaksegi seda esimest duaalsuse loomise kohta, seda kohta, kus oleme ühisteadvusest lahkunud, kui on tekkinud duaalsus ja ühes sellega ka paljude probleemide allikas. Neutraliseerides algpolaarsused, on võimalik jõuda Ühtsuseni. Ühekssaamiseni Kõiksusega.

Hetk enne duaalsuste kokkukukkumist ilmneb tavaliselt lühike segaduseperiood, kus inimene võib tunda peapööritust või ebamugavustunnet. See on ka loomulik, sest see on nagu pikaaegsest vangipõlvest vabanemine.

Baasduaalsused, mida neutraliseeritakse on väga lihtsad. Mõned näited:

– Hea ja halb

– Lähenemine ja eemaletõmbumine

– Loomine ja lõhkumine

– Mina ja mitte-mina

– Tilluke ja lõputu

– Materiaalne ja jumalik

– See maailm ja teine maailm

Mis nende duaalsuste kokkukukutamise mõte on? Ühtsuse seisund ei kesta kaua, see on tõsi. Aga peale selle kogemist muutub elu selgemaks. Sa mõistad elu kui näitemängu, kus sa alateadlikult mängid mingeid osasid. Sa saad vabaks mitmetest sisemistest sundustest. Sa võid jätkata sama näitemängu edasi mängimist, aga sul tekib oskus ja võimalus valida ka midagi muud – sa oled vaba otsustama.

Algduaalsuste neutraliseerimine võimaldab olla palju teadlikum oma probleemidest, mustritest, ja lahendada neid palju kiiremalt ja sügavamalt. Ühelt poolt pole spirituaalse alkeemia tehnikad mingi imeasi. Teisalt aga võivad nad anda elule ja elukäsitlusele täiesti uue mõõtme.

Tegelikult ei ole duaalsuste neutraliseerimine ju üldse midagi uut. Seda on kasutatud taro, keskaja alkeemia ja 19. sajandi okultismi osana. Taoism ja zen-budism teavad neid tehnikaid. Kabala seisneb polaarsuste neutraliseerimises. Advaita Vedanta, üks kõige sügavamatest praktilise filosoofia süsteemidest, räägib ainult mitte-duaalsusest. “Advaita” tähendab mitte-duaalset. Duaalsustest väljumine ongi spirituaalsuse suurim saladus.

Zivorad Slavinski on tõlgendanud seda järgnevalt: niipea, kui vaimne olend väljub mittemanifesteerunud universumist (nimetatakse ka Tühjus, Brahma, Sunyata, Tao…), kui see olend saabub esimest korda siia maailma kus on aine, energia, aeg ja ruum, saabub ka duaalsus – yin ja yang. Neist duaalsuse sammastest saab selle olendi mängulava. Iga olendi algduaalsused on midagi, mis mingil kummalisel kombel just enda poole tõmbavad. Siit tekivadki läbi elu jooksvad mustrid ja probleemideahelad, mis pole tegelikult ju midagi muud, kui hea viide, et just selle teemaga peaksime tegelema, just nendega seotud polaarsused peaksime neutraliseerima.

Zivorad Slavinski on ütelnud, et pole võimalik oma elu baasprobleeme lahendada, kui ürgsed algpolaarsused on neutraliseerimata. Ja pole võimatu, et neutraliseerimisprotsess annab esmakordse kogemuse Kõiksusest, Ühtsusest, Tühjusest, Sunyatast, Taost või … isegi millestki veel sügavamast.

Zivorad Slavinski meetod PEAT leidis sooja vastuvõtu 2000. aastal Toronto Energeetilise psühholoogia konverentsil ja 2001. aasta Euroopa Energeetilise psühholoogia konverentsil Šveitsis. Sealtpeale on seda meetodit õppinud ja kasutanud sajad psühholoogid, terapeudid ja huvilised üle maailma.

Artiklis on kasutatud Zivorad Slavinski teksti: http://spiritual-technology.com

Autor: Kaia-Kaire Hunt

Eestis õpetab Ürgalgpolaarsuste neutraliseerimisprotsessi Zivorad Slavinski õpilane Tron Enger. Kursus toimub 5.-7. aprillil ja soodushind kehtib kuni 10. märts. Täpsem info leitav SIIT.

Seotud