Roy Strider ühendas erakonnad ökoriigi varivalitsusse

Eile kuulutati Rahvusraamatukogus toimunud pressikonverentsil välja Eesti ökoriigi sümboolne varivalitsus, mis ühendab poliitikud kõikidest Riigikokku pürgivatest erakondadest. Algatus püstitab Eestile uue suure arengueesmärgi ning liidab meeskonnaks keskkonnateemade olulisust ja erakonnaülesust tõdevad Riigikogu valimiste kandidaadid. Varivalitsusse on kaasatud Keskerakonna, Reformierakonna, EKRE, Sotsiaaldemokraatide, Isamaa, Eesti 200, Roheliste, Vabaerakonna ja Elurikkuse Erakonna ridades Riigikokku kandideerivad poliitikud.

“Moodustame ühise jõuna sümboolset, hoolivat, praktilist ja positiivset mõju loova Eesti ökoriigi varivalitsuse, mille siht on Eesti rahvusriigile uue suure arengueesmärgi püstitamine ja selle saavutamine; globaalse kliimamuutuse põhjuste ning tervist- ja loodustkahjustavate tegevuste teadlik ümberkujundamine kestlikuks edulooks, ” selgitas Eesti ökoriigi varivalitsuse peaminister ja idee eestvedaja, sotsiaaldemokraatide nimekirjas Riigikokku kandideeriv Roy Strider.

“Töötame välja erakondadeülese ja erakondadevahelise pikaajalise keskkonnapoliitika raamleppe ja koostame Eesti ökoriigi visioondokumendi, et tagada Eesti looduse, rahvuse ning meile omase unikaalse looduslähedase kultuuri säilimine läbi aegade. Eesti peab muutuma kogu maailmale eeskujuks olevaks unikaalseks maheriigiks, samuti tooks säärane muutus uue hingamise ka meie majandusele, maapiirkondadele ning teadusele.”

Vabaerakonna nimekirjas kandideeriva Juku-Kalle Raidi sõnul on tegemist Eesti Wabariigi algusaegadest läbi ajaloo teadaolevalt esimese algatusega, millega on õnnestunud olulise teema taha üksmeeles koondada kõikide Eesti erakondade esindajad.

Marina Kaljurand: “Endise välisministrina tean tegelikult, palju meid võiks kuulata. Ma kasutan juhust ja avaldan meie kogu seltskonnale, eriti Royle, lugupidamist, et täna me siia oleme jõudnud. Nüüd on vaja seda kõike kaitsta. Ökoriigi projekt annab selleks võimaluse. Need on poliitikaülesed teemad ning oma ministri kohalt tahan anda oma parima, et seadused oleks targad, kogukondlikud ning rakendatavad.”

Ökoriigi kaitseminister Eerik-Niiles Kross ütles, et Eesti olulised looduslikud kooslused, eriti metsad ja sood on lisaks muule ka riigikaitseline ressurss. “Pean näiteks täiesti ebanormaalseks, et Kõue kandis leitud kolmest metsavendade punkrikohast on kaks viimastel aastatel lageraiutud. Mets on Eesti kaitsjatele kodu ja seda kodu tuleb hoida.”

Yoko Alender (Reformierakond): “Keskkonnakaitse on valdkond, kus ükski riik üksi tulemusi ei saavuta. Maailm on tervik. Eestil on mida maailmale anda, ainult suhtluses, koostöös ja ühiste väärtuste põhjal tegutsedes saame oma planeeti päästa. Kui Eesti kui metsariik, puhta loodusega pisike ime on oluline meile nii sisult kui vormilt, on ta seda ka maailmale.”

Margot Roose (Eesti 200) ütles, et tänane lineaarne “tooda-tarbi-viska ära” majandusmudel vajab muutmist, ja Eesti ökoriigis ei peaks jäätmeid olema vaid enamik materjale saab panna majanduses uuesti ringlema. Riik saab luua stiimulid, mis soodustaksid ettevõtete ja tarbijate mentaliteedi muutust.”

Leo Kunnas edastas EKRE juhtide mure, et energeetikasektori koondumine vaid Ida-Virumaa põlevkivitööstuse juurde on Eestile julgeolekurisk, mida tuleks hajutada tuule- ja päikeseenergia suurema kasutamisega üle kogu Eesti.

Rea Raus (Keskerakond) rõhutas, et teadlaste, kodanikkonna ja poliitikute vahelise koostöö innustamine ning korraldamine on määrav Eesti edasise arengu tagamisel.
Ökoriigi varivalitsuse liikmed deklareerisid,”Me tõdeme keskkonnateemade olulisust, innustame erakondade ülesele koostööle, taganeme vastastikku ründavast retoorikast ja tõestame koostöö võimalikkust. Meie eesmärk on Eesti kujundamine kogu maailmale eeskujuks olevaks ökoriigiks ja selleks vajalike lahenduste otsimine, elluviimine ja vastavate uute teadmiste vahendamine.”

Eesti ökoriigi varivalitsus lubab välja töötada erakondadeülese ja erakondadevahelise pikaajalise keskkonnapoliitika raamleppe, koostada Eesti ökoriigi visioondokumendi ning kindlustada sellele järgneva poliitilise koostöö, et tagada Eesti looduse, rahvuse ja meile omase unikaalse looduslähedase kultuuri säilimine läbi aegade.

EESTI ÖKORIIGI SÜMBOOLNE VARIVALITSUS:

Peaminister Roy Strider (SDE)

Portfellita minister Leo Kunnas (EKRE)

Välisminister Yoko Alender (Reformierakond)

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Jaak Laineste (Eesti 200)

Maaeluminister Rea Raus (Keskerakond), nõunik prof. Anne Luik (Maaülikool)

Keskkonnaminister Mati Kose (Elurikkuse Erakond), nõunikud vanemteadur Aveliina Helm (Maaülikool), Indrek Vainu (Eesti Metsa Abiks)

Kaitseminister Eerik-Niiles Kross (Reformierakond)

Siseminister Mart Nutt (Isamaa)

Haridus- ja teadusminister Katri Raik (SDE)

Rahandus- ja ringmajandusminister Margot Roose (Eesti 200)

Ressursiminister Kai Künnis-Beres (Rohelised)

Tervise- ja tööminister Anneli Ott (Keskerakond)

Kogukonnaminister Juku-Kalle Raid (Vabaerakond)

Majandus- ja taristuminister Aivar Kokk (Isamaa)

Justiitsminister Marina Kaljurand (SDE)

Kultuuriminister Tõnu Trubetsky (Rohelised), nõunikud Merle Jääger (Isamaa), Ülle Kauksi (Elurikkuse Erakond)

Eesti ökoriigi varivalitsuse deklaratsioon

Tallinnas,
28. veebruaril 2019

Käesolevaga deklareerime meie, allakirjutanud Eesti poliitikud, et moodustame ühise jõuna sümboolset, hoolivat, praktilist ja positiivset mõju loova Eesti ökoriigi varivalitsuse, mille siht on Eesti rahvusriigile uue suure arengueesmärgi püstitamine ja selle saavutamine; globaalse kliimamuutuse põhjuste ning tervist- ja loodustkahjustavate tegevuste teadlik ümberkujundamine kestlikuks edulooks. Järsult suurenenud haigestumine ja suremus meie elukeskkonna mürgitamisest ning hoolimatust suhtumisest tingitud haigustesse, looduskeskkonna vähene väärtustamine ja hävitamine, ennenägematu liikide väljasuremine inimese tegevuse tagajärjel ning näiline võimetus hävitustöö peatamiseks, sunnivad meid vaatama üle erakondade piiride ja püstitama Eesti elanikkonna ning teiste elusolendite heaolu, unikaalse keskkonna, puhta looduse ja jätkusuutliku majanduse nimel järgnevad eesmärgid:

1. Me tõdeme keskkonnateemade erakonnaülesust, innustame erakondade ülesele koostööle, taganeme vastastikku ründavast retoorikast ja tõestame koostöö võimalikkust. Meie eesmärk on Eesti kujundamine kogu maailmale eeskujuks olevaks ökoriigiks ja selleks vajalike lahenduste otsimine, elluviimine ja vastavate uute teadmiste vahendamine.

2. Erakondadeülese ja erakondadevahelise pikaajalise keskkonnapoliitika raamleppe ja Eesti ökoriigi visioondokumendi koostamine, et tagada Eesti looduse, rahvuse ja meile omase unikaalse looduslähedase kultuuri säilimine läbi aegade.

3. Ambitsioonikate kliima- ja energeetikaeesmärkide seadmine. Põlevkivienergiast kiirendatud väljumiseks ja taastuvenergiale üleminekuks erakondadeülese üksmeele ning nutikate lahenduste leidmine ja rakendamine. Kaasaegsetel jätkusuutliku majanduse mudelitel põhineva kodumaise energiatootmise ja energiasõltumatuse arendamine.

4. Eesti bioloogilise mitmekesisuse ja elujõu säilitamine ning suurendamine, sealhulgas ringmajanduse käivitamine. Permakultuurse mõtlemise põhimõtete liitmine haridussüsteemi. RMK ümberkujundamine kasumile orienteeritud asutusest metsade loodusrikkuse hoidjaks. Globaalse kliimamuutuseni viinud antropotseeni ja tarbimisühiskonnale omastele mõtte- ja käitumismudelite puudustele tähelepanu juhtimine. Keskkonnasõbralikule majandusele ülemineku soodustamine.

5. Teadlaste, poliitikute ja kodanikuühiskonna vahelise sidusa ja tegeliku koostöö innustamine, koordineerimine ja kaardistamine kriisi ületamiseks.

6. Looduse laastamise asemel loodust taastavate majandusmudelite aktiivne otsimine, tutvustamine ja kasutuselevõtmise soodustamine. Meie eesmärk on mahetootmise hüppeline arendamine Eestile ainuomaseks tootmisviisiks, tagades sealsamas kõigi ühiskonnaliikmete ja ettevõtjate eneseväärikuse ning ärimudelite ümberkujundamiseks vajaliku toe.

7. Eesti kui unikaalseks ökoriigiks pürgiva rahvusvahelise eeskujuriigi sihikindel tutvustamine sise- ja välisriiklikult, sh välismeediale, teaduskogukonnale ning kaasamõtlejatele. Meie siht on Eesti kui ökoriigi ja arengueeskuju kinnistamine kauba- ja kvaliteedimärgina ülemaailmselt.

Loe lisaks: Sinu hääl ei saa kaotsi minna – vähemalt valimistel mitte

Loomakaitsjate valimiskompass: vaata, kes on kõige loomasõbralikumad riigikogu kandidaadid

Seotud