KUULA ALKEEMIA PODCASTI! Anneli Urge “Teraapilised vestlused” | Filosoof ja taroloog Ravi Ramlov: meile on vajalik usu säilimine inimkonda

Seekordseks Alkeemia podcasti külaliseks on filosoof ja tuntud taroloog Ravi Ramlov, kellega tuleb juttu elu mõttest, käimasolevast kriisist, vaimsusest ja muidugi tarokaartidest.

Elu mõttest

Elu mõte on elada võimalikult autentselt ja püsida oma isiklikul unikaalsel teel. Inimesel endal tuleb elu jooksul välja selgitada, mis on täpselt tema tee ehk mis eesmärki ta siia maailma teostama tuli ja seda järgida. Pärispatt on just see, et me pole inimestena niipalju iseenda peremehed, et minna selles suunas, kuhu meie enese tahtmine meid viib. Vaenulikus keskkonnas on inimesel kaks valikut: kas kohaneda või saada rohkem iseendaks. Kui erinevate teedega inimesed kõrvuti satuvad, hakkab vastastikune hõõrumine.

Kriisist

Iiga kriis on järelemõtlemise hetk, kus tuleb väärtused ümber hinnata. Kriisid on justkui kaalud, mis kaaluvad välja, millised väärtused jäävad ja millised kaovad. Hetkel, mil saame teadlikuks oma surelikkusest, hakkame aega eriliselt hindama.

Sõja ajal vajame turvatunde säilitamiseks infot, mis kinnitaks, et kõik läheb hästi. Selle info ootuses klammerdume infokanalite külge, kus aga oodatavaid positiivseid sõnumeid ei tule. Infosõltuvust aitab vältida, kui oskame meediaga õiget doosi pidada, sest lisaks uudistele võtame ka nende tootmises ja edastamises osalevate inimeste emotsioone üle ja ärevus kasvab. Ravi Ramlov näeb väljapääsu ajatule keskendumises, sest ükski sõda ei saa hävitada vaimset varandust, mida inimkond on sajandite vältel loonud – kirjandust, muusikat, filosoofiat.

Usu säilitamine inimkonda on meile rasketel aegadel määrava tähtsusega. Teadvustagem, et igal hetkel on meil võimalus vabalt valida, kas oleme empaatilised või kibestume.

Vaimsusest

Meie aja inimesed üritavad elada ühe elu jooksul justkui mitut elu. Nad ahmivad sisse elamusi ega soovi millessegi püsivamalt süveneda.

Vaimset küpsust näitab aga see, et inimene keskendub tähtsamale ja eristab olulise ebaolulisest, sest tõsine vaimne otsing algab alles põhiteema selgumisel.

Ravi Ramlovi hinnangul alustavad paljud inimesed oma vaimset teekonda nö õhinapõhiselt ja üritavad kõike uut ja huvitavat võimalikult palju kogeda. Paljud uusvaimsuse (ida elemendid läänelikus kastmes) voolud on äärmiselt emotsioonikesksed. Oma südame hääle kuulamine samastatakse ekslikult emotsioonide kuulamisega. Südamehääl on aga vaikne sosin, mida kuuleme vaid rahus ja vaikuses, mitte positiivses eufoorias. Lärmavad tunded summutavad südamehääle. Enesesse süvenemine on võimalik ainult vaibumises, vaikuses ja rahus. Selleni tuleb aga kasvada, et mõista, kuidas elevus ja eufooriline õhin väsitavad inimest palju rohkem, kui nö negatiivsed tunded näiteks kurbus ja masendus. Vaikus ja rahu saabuvad paraku alles eufooriast läbi tulles.

Taro

Iga tarokaart võib olla üheaegselt nii konstruktiivne kui ka destruktiivne.

Ravi Ramlov tõlgendab kaarte oma alateadvuse ning tajude sünteesi ja mõtlemise koostööna. Inimesed käivad tema juures enamasti oma mõtetele ja tunnetele kinnituse ja õige sõnastuse leidmiseks. Ravi arvates tajuvad tänapäeva inimesed asjade olemust hästi. Ideaalis hakkab inimese tahe kaartide kaudu saadud infot enda hüvanguks kasutama. Kahjuks on aga inimesed oma olemuselt “tuletõrjujad,” kes hakkavad kohe iga probleemi mõistusega lahendama ega suuda sellest lahti lasta. Probleemi ilmnedes käivitub inimese alateadvuses ürgne instinktiivne programm ja aju hakkab kohe analooge otsima. Hea psühholoogina aitab Ravi negatiivsete uskumuste lõksu jäänud inimestel nende destruktiivseid mõttemustreid märgata, teadvustada ja muuta.

Ravi Ramlovi kogemuse põhjal pöörduvad inimesed tema poole isegi kõige suuremate kriiside ajal siiski peamiselt isiklike- ja suhteteemadega.

***

Lõpetuseks palun, et Ravi valiks oma kaardipakist ühe kaardi, mis maailma seisundit tänasel päeval kõige paremini iseloomustaks. Ravi hinnangul on see kaart Poodu – olukord, kus mingid protsessid on juba käima lükatud ja neid ei suudeta enam peatada. Kõik otsivad lahendusi, mida ei leita. Kuigi lahendused on juba kusagil olemas, ei ole nad hetkel veel tajutavad.

KUULA ALKEEMIA PODCASTI:

Saatejuht Anneli Urge on õigustaustaga terapeut, storyteller ja põnevike “Jokk ehk juriidiliselt on kõik korrektne”, (Pilgrim 2019) ja “Šokiterapeut” (Pilgrim 2021) autor.

Seotud