Iga ema on täiuslik ja parim!

Me kõik tuleme siia ilma läbi ema. Igaüks meist on omale ise valinud just sellise ema, kes tema hingeplaani seisukohalt pakub parimaid võimalusi oma plaani teostamiseks. Iga ema on täiuslik, parim. Ka need, kellel emaga suhted keerulised, on endale hinge arengu huvides, ise just selle ema teadlikult valinud, vahendab Kristallikoda. ee.

Ema sees on igaüks meist ehitanud omale keha ja saanud esimesed aistingud elust käesoleva elu kehalises inimkogemuses. Naise jaoks on emadus eriline võimalus kogeda pühadust, õnnistatud olek. Iga ema kogemus emana ja iga lapse kogemus lapsena võib olla suuresti erinev, aga suhe emaga on siiski inimese elus üks kõige olulisemaid ja määravamaid. Tänu emale on saanud võimalikuks sünni ime.

Ema loob oma parima äranägemise järgi ja oskuste kohaselt atmosfääri oma laste kasvamiseks ja lapsed võtavad omaks ema poolt pakutavad mustrid, kes täielikult, kes osaliselt. Imiku ja väikelapse jaoks on ema Jumala staatuses, kellest üheselt ja otseselt sõltub lapse ellujäämine, turvalisus ja areng.

Emaks olemine pole aga sugugi lihtne kogemus. Seda ei saa teada ega osata enne, kui alles emaks olemise käigus. Kogu aeg tuleb teha otsustava tähtsusega valikuid, millel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed. Keegi ei anna emale garantiid, et tema tehtud otsused on lapsele parimad, kuigi just see on see, mida iga ema kahtlemata soovib – parimat oma lastele. Ema soovib anda lapsele kõik vajaliku, et elus iseseisva isiksusena hakkama saada ja edeneda. Ema tulevikuvaade lapse suhtes ja lapse enda hingeplaan võivad siiski mõnikord suuresti erineda.

Emaks olemine kätkeb endas ka suurt võimalust oma lapselt või lastelt õppida. Ema on küll lapse elu alguses füüsiliselt Jumala saatuses, aga lapse hing on tulnud ema hinge juurde just Õpetajaks. Oma lapselt õppides avaneb emal võimalus vaimseks kasvuks. Emaarmastus on igale inimesele eluliselt vajalik ja ema ongi sageli just armastuse ja kodusoojuse võrdkuju.

Ema loob lapsele turvatunde. Ema pai ja memmemusi ravib uskumatu tõhususega nii füüsilisi kui ka hingehaavu. Kõik esemed ja toidud, mis kannavad endas emaarmastuse võnget, on väestatud ja ravitoimelised. Ema süda rõõmustab, kui lapsel läheb hästi. Sinu ema on parim maailmas. Ema on teinud su heaks kõik, mida oskas, andnud oma parima vastavalt oma teadmistele ja tõekspidamistele.

Kallis ema, tänan sind kogu südamest. Ole õnnistatud. Olgu kõik emad õnnistatud!

Allikas: Täna on emadepäev: 22 kaunist mõtet emast

Alkeemia lugemisnurk: hea või halb ema, selles on küsimus

Seotud