Uue töökoha otsing

Töökoha vahetus on loogiline samm iga inimese elus.CV- Keskus käsitleb siinkohal peamisi reegleid, mida jälgides leiate kindlasti lühima ajakuluga omale uue ametikoha.

On vähesed, kes töötavad kogu elu ühes kohas ning ühe ameti peal. Targad inimesed räägivad, et iga inimene ammendub ühes kohas keskmiselt 4-7 aasta jooksul. See on aeg, mil tekib igapäevane rutiin ja inimene pole enam võimeline töötama nii, nagu näeb ette konkreetne ametikoht. Peale seitsmendat aastat oleks viimane aeg hakata mõtlema töökoha vahetusele.

Muidugi, elus tuleb ette ka olukordi, kus lihtsalt peab ametikohta vahetama ka muudel asjaoludel: haigus, vallandamine, ettevõtte pankrott, elukoha vahetus jne. Igal juhul seisate Te ühel hetkel probleemi ees: kuidas leida uus töökoht?
Tööjõu voolavus tähendab seda, et igal hetkel otsib mõni ettevõte omale uut töötajat. Teie ülesandeks ongi muretseda selle eest, et oleksite sellest võimalusest teadlik ning ettevõtte saaks infot Teie kui töösoovija kohta. Millest alustada?

1) Lähenege asjale mitmekülgselt. Kasutage nii passiivset kui ka aktiivset otsimise strateegiat. Selle läbi annate endale hea võimaluse leida töökoht, millest Te võib-olla kuulnudki polnud.

2) Uurige ümbritsevat ettevõtete keskkonda. Tehke selgeks Teid huvitava ettevõtte olemus: mida toodab/mis teenust pakub, töötajate arv, käive, kasum, omanikud, asukoht, firma personalijuht. Seesugune info aitab Teile intervjuul kaasa kõige otsesemal positiivsel viisil: Te olete teadlik, haritud, Teie tehtud pingutusi pannakse tähele, Te olete end ülejäänud seltskonna seast esile tõstnud.

3) Ajalehed. Kasuta ajalehtedes avaldatavaid töökuulutusi arukalt. Iga töökuulutus on Sinu võimalus, kui Sa reageerid sellele õigesti. Toimi täpselt kuulutuse teksti kohaselt: kas helistad, saadad CV posti või e-maili teel. Üldistage oma otsinguid. Kui olete arvutidisainer, siis ärge otsige töökuulutustest vaid seda märksõna, vaid näiteks vaadake kindlasti üle ka suhtekorraldusfirmade või reklaamifirmade muid pakkumisi. Sirvige vanu ajalehti. Tihti selgub, et töökoht jäi konkursi käigus täitmata ja uut pole veel korraldatud.

4) Töömessid. Hea võimalus leida tööd töömessilt, kus on kontsentreeritud sadu pakkumisi.

5) Suhtlemine. Mõnikord pole tähtis, mida Te oskate, vaid kellega suhtlete.

6) Erialane ajakirjandus.

7) Internet.

Allikas: www.cvkeskus.ee

Seotud