Gaia Akadeemia kursus Tervikliku Eluviisi Alused on maailmamuutjatele ja koosloojatele

Gaia Akadeemia on tervikliku eluviisi õppeasutus, mis toimib Eesti Ökokogukondade Ühenduse raames ning mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus. Tänavu sügisel alustab Gaia Akadeemias aastane kursus Tervikliku Eluviisi Alused (TEA) ehk “Praktilised tööriistad tervikliku ja koostöise elu loomiseks 21. sajandil”.

TEA ehk “Tervisliku eluviisi alused” on aastane kursus, mis keskendub tervikliku maailmavaate alusel toimivate kogukondlike projektide loomiseks vajalike teadmiste ja praktikate õppimisele. Kursuse aluseks on süsteemne ja terviklik Gaia õppekava, mis sisaldab nelja olulist inimtegevuse aspekti: ökoloogiline, sotsiaalne, majanduslik ja maailmavaateline. Õppesessioonide aluseks on Schumacher College’ist pärinev õppemetoodika “Head, Hands & Heart” ehk kõik õppepäevad sisaldavad midagi, mis stimuleerib nii vaimu, keha kui hinge.

Ühtlasi toimuvad juunikuus Gaia Akadeemia tutvumisõhtud, kus kõigil huvilistel on võimalus tutvuda TEA kursuse taustinfoga ning kuulata praktilisi ja inspireerivaid loenguid

 • Toomas Trapido sõnade kohaselt me elame murrangulises ajajärgus, kus konkurentsil ja eraldatusel põhinev maailmavaade on ennast ammendamas ning selle asemel on tekkimas uus – koostööl, ühendatusel, teadlikkusel ja terviklikkusel põhinev elukäsitlus. Aga uusi mõtteid ja tegutsemisvorme on vaja luua ja katsetada, et leida just 21. sajandi väljakutsetele sobivaid ning selles suunas Tervikliku Eluviisi Aluste kursus liigub.

  Me peame rääkima plastikust!

  Gaia Akadeemia tutvumisõhtul neljapäeval, 8. juunil kell 19 Pärnus, pakendivabas poes Paljas Pala sisaldab endas ka välkloengut teemal “Me peame rääkima Plastikust!”

  Kõik saab alguse sellest, kuidas me mõtleme ja seejärel kuidas me teeme – kuid see, mida ja kuidas me mõtleme, on paljuski mõjutatud sellest, millises keskkonnas me viibime. Kui sind kõnetab terviklik, koostöine ja looduslähedane eluviis ning sa otsid oma ellu rohkem sügavust, tähenduslikke suhteid ja päris teadmisi, siis on see õhtu sulle ilmselt huvipakkuv.

  Ajakava:

  • 19.00 sissejuhatus: Gaia Akadeemia luguToomas Trapido, Gaia Akadeemia eestvedaja
  • 19.30 välkloeng: “Me peame rääkima Plastikust!” – Mihkel Kangur, TallinnaÜlikooli ökoloogia keskuse juhataja ja vanemteadur. Loengus saab teada, kuidas plastik looduses käitub ja kuidas see meid kõiki otseselt mõjutab. Lisaks praktilised nipid plastikuga seotud inimkäitumise negatiivse mõju vähendamiseks meid ümbritsevas keskkonnas
  • 20.15 aruteluring Gaia Akadeemias kasutuses olevate jagamis- ja suhtluspraktikate alusel
  • 20.45 Gaia Akadeemia aastase kursuse Tervikliku Eluviisi Alused (TEA) tutvustus. Oma muljeid ja kogemusi jagavad Gaia Akadeemia esimese lennu lõpetanud ja juhendajad

  Tasuta tutvumisõhtule on oodatud kõik huvilised, keda kõnetab jätkusuutlik elustiil ja/või kes soovivad Gaia Akadeemia tegemistest rohkem teada saada. Sündmus kestab orienteeruvalt kaks ja pool tundi.

  Gaia Akadeemia on tervikliku eluviisi õppeasutus, mis toimib Eesti Ökokogukondade Ühenduse raames. Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia Hariduse õppekavast, mille märksõnad on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus.

  Pakendivaba pood Paljas Pala on Eestis esimene toidupood, mis annab kõigile võimaluse osta puhast toitu ilma ebavajaliku pakendita, mis on maailma suurim reostaja.

  Registreerimine TEA kursusele enne 1. juulit 2017 on soodushinnaga.

  Rohkem infot ja tagasisidet kursuse kohta leiad SIIT.

  Vaata ka kodulehte GaiaAkadeemia.ee ja Gaia Akadeemia facebookilehte

Seotud