Alkeemia lugemisnurk. Tuletage endale iga päev meelde, et õnneni ei vii ükski tee, sest õnn ise ongi tee

Dr Wayne W. Dyer tutvustab lugejale oma raamatus “Muuda oma mõtteid – muudad oma elu”, kuidas rakendada Laozi muistset tarkust tänapäeva moodsas maailmas.

Kui ülendate suurmehi, hakkab rahvas võistlema.

Kui ülehindate omandit, hakkab rahvas varastama.

Kui ihaldatav pole nähtaval, jääb rahva süda rahule.

Pühamees valitseb, tühjendades meeled ja südamed, nõrgestades soove, tugevdades luid.

Harjutage mittetegemist …Kui tegu on puhas ja isetu, asub kõik oma täiuslikule kohale.

Elades rahulolus

Daodejingi kolmas värss annab meile nõu hinnata ümber oma prioriteedid, et meid valdaks rahulolu. Kui keskendume aina enamate ihaldusobjektide kättesaamisele, annab see välistele teguritele üha rohkem võimu. Kui tähtsustame staatust, kas rahalist või võimuga seonduvat, varjab see meie eest suhte igavese Taoga ja rahulolust täidetud elu, mis sellega kaasneb. Omandi ja saavutuste ülehindamine tuleneb meie ego soovist üha enama järele – olgu selleks rikkus, asjad, staatus, võim vms. Tao soovitab sedasorti rahulolematust elust loobuda, kuna see viib varastamise, riiakuse ja segaduseni. Me ei peaks tahtma aina enamat, vaid Tao kohaselt harjutama tänulikkust, sest see viib elamiseni rahulolus. Peaksime asendama isiklikud ihad Taole keskenduva küsimusega: Kuidas ma võiksin teisi teenida? Mõtteid muutes näeme elus aset leidvaid suuri muutusi.

Nõuanne harjutada “mittetegemist”, usaldades kõike omale kohale asetuvat, võib paista retseptina, mis viib laiskuse võidukäigu ja ühiskonna kokkuvarisemiseni, kuid ma ei usu, et Laozi peab siin silmas seda. Ta ei taha, et meist saaks tööpõlguritest mittemidagitegijad; pigem leiab ta, et Tao usaldamise kaudu jõuame oma loovuse lätetele, kus meid juhib mingi kõrgem printsiip kui vaid egoistlikud ihad.

Egole keskendumine takistab kõrgema olemuse esilekerkimist, seega harjutage ego käest pääsemist, et Tao juhiks teie tegusid. Upute töösse? Usaldage Taod. Üritage kuulata, mis teid juhib, kui vabanete ego valitsemise alt, ning paradoksaalsel kombel saate nõnda rohkem tehtud. Lasete kerkida esile sisemisel, surudes alla maised püüdlused. Nõnda pole te enam üksinda omaelu dirigent.

Suur osa kolmandast värsist annab nõu, kuidas valitseda. Ma ei peaks neid poliitilisteks või administratiivseteks nõuanneteks, vaid pigem seondub see meie ja meie toetust vajavate pereliikmete isikliku eluga; laiemas plaanis aga kõigi inimestega, kellega iga päev kokku puutume.

Julgustage oma sugulasi, et nad tühjendaksid oma meeled mõtetest staatuse ja omandi kohta ning mõtleksid pigem teiste teenimise ning kõikide tervise ja heaolu eest hoolitsemise peale. Olge ise näiteks sellisest kooskõlast; igaüks soovib saada innustust. Loovuse allikat ei huvita maised varad ega staatus. See annab, mida vaja – see pakub juhatust, motiveerib ja mõjutab teid ning kõiki teisi. Ego (ja selle alatine ihade nimekiri) vajab ilmselt nõrgestamist, et tunnetada Tao ilu. Näidake seda teistele, olles juht, kes eemaldab egotsentrilised ahvatlused, mis soodustavad kadedust, viha ja võistlemist. Kui Laozi saaks 2500 aasta tagant vaadelda meie igapäevast elu, arvanma, et ta annaks Daodejingi kolmanda värsi põhjal seesugust nõu.

Tuletage endale iga päev meelde, et õnneni ei vii ükski tee, sest õnn ise ongi tee.

Teil võib olla pikk nimekiri eesmärkidest, mille saavutamine tooks teie arvates rahulolu, ent kui uurite oma õnneseisundit praeguses hetkes, siis märkate, et eelmiste ambitsioonide elluviimine ei toonud kaasa kestvat rõõmu. Ihad võivad tuua ärevust, stressi ja võistluslikkust, ning seda peab märkama. Üritage ise tuua igasse elutee hetke õnne ja ärge oodake, et rõõmu tekitaksid välised sündmused. Kui püsite kooskõlas Tao teega, siis hakkab teie ellu voolama kogu rahulolu, millest alati unistasite – õiged inimesed, vahendid oma eesmärkide rahastamiseks ja kõik muud tegurid. “Ärge sundige end tagant,” ütleks Laozi, “ning tundke tänulikkust ja aukartust praeguse ees. Teie elu kontrollib miski, mis on teie kõrgelennuliste püüdluste tühistest detailidest palju suurem ja tähenduslikum.”

Usaldage igavese Tao täiust, sest see on 10 000 asja ülim Allikas

Tao töötab teie eest ja teiega koos, nii et sellele pole vaja tuletada meelde, kui midagi ihaldate või kui arvate, et see on mõne teie soovi unustanud. Usaldage Tao harmoonilisust. See hoolitses kõige eest, mida läks vaja teie loomisel ja teie olemasolu üheksa esimese kuu jooksul, ilma mingi teie abita, täiesti sõltumatult teie soovidest. Tao teeb seda ka edaspidi, kui seda usaldate ning harjutate mittetegemist.

Vaadake oma ihad üle ning andke need üle nimetamatule. Jah, and keneed ära; teil pole vaja teha muud, kui vaid usaldada. Samal ajal kuulake ja vaadake, kuhu teid juhatatakse, ning ühendage end täiusliku energiaga, mis saadab vajamineva teie ellu. Teie (ehk teie ego) ei pea tegema midagi. Laske Tao igavesel täiuslikkusel teie kaudu töötada. See on Laozi sõnum meie praegusele maailmale.

Henry David Thoreau tegi 19. sajandi keskel Waldeni tiigi ääres kirjutades järgmise tähelepaneku, mis võiks minu arvates hästi iseloomustada Daodejingi kolmandat värssi. Veetkem üksainus päev sama ruttamata kui Loodus, laskmata end rööpast välja lüüa igal teele sattunud pähklikoorekesel või sääsetiival … Undab masinavile – laskem tal unnata, kuni tal jääb hääl pingutusest kähedaks. Heliseb kell – milleks joosta? … Ma olen alati kahetsenud, et ma pole sama tark nagu siis, kui ma sündisin.

Usaldage oma sisemist pühameest. Ärge laske ihadel häirida oma igavest sidet Taoga.

Harjutage nüüd Taod

Üritage täna panna tähele, kas teil on kavas midagi osta. Valige Tao harjutamise tee ning kuulake, mida see ütleb. Olge tänulik, et teil on vahendid ostu sooritada, kuid harjutage iseenda kuulamist ja mittetegemist. Tao näitab teile sel hetkel teed teie tunnete kaudu. Usaldage seda. Vahest soovitatakse teil see asi osta ning selle üle tänulikkust tunda, või siis see kellelegi annetada, või muretseda üks endale ja teine kellelegi teisele või ostmise asemel raha hoopis heategevuseks annetada või lihtsalt ostmisest loobuda. Harjutage Taod igapäevastes olukordades, sest õpite nõnda tundma sügavamat rahulolu. Nagu värsis öeldud: “Kui tegu on puhas ja isetu, asub kõik oma täiuslikule kohale.” Ma leian, et rahulolu oleks raske paremini kirjeldada!

Katkend on pärit kirjastus Pilgrim poolt välja antud Dr Wayne W. Dyeri raamatust “Muuda oma mõtteid – muudad oma elu”

Selle erakordse raamatu jaoks vaatas menukirjanik dr Wayne W. Dyer läbi sadu Daodejingi tõlkeid ning pani kirja 81 esseed, kuidas rakendada Laozi muistset tarkust tänapäeva moodsas maailmas. Iga peatükk pakub juhiseid Tao ehk “Suure Kulgemise” ellurakendamiseks tänapäeval. Wayne veetis terve aasta Laozi õpetusi lugedes, uurides ja nende üle mediteerides, harjutades neid iga päev ja pannes viimaks kirja need lühiesseed, mis annavad Laozi sõnu edasi viisil, nagu ta uskus olevat teile kasulik.

Seda teost tasub lugeda aeglaselt, üks peatükk päevas. Nagu Wayne ütleb: “See raamat muudab alatiseks viisi, kuidas näete oma elu, ning selle tulemusena hakkate elama uues maailmas, mis on kooskõlas loodusega.” See raamat annab innustust igaühele, kes soovib elada rõõmsamat ja inspireeritumat elu.

Dr Wayne W. Dyer on rahvusvaheliselt tuntud kirjanik ja kõneleja enesearengu teemadel. Ta on kirjutanud mitmeid menuteoseid ning loonud ka audio- ja videokursusi. Ta on esinenud tuhandetes tele- ja raadioprogrammides, sealhulgas “The Today Show” ja “Oprah “.


Seotud