Elades hägususes

Rahvusvaheliselt tuntud kirjanik ja enesearengu õpetaja dr Wayne W. Dyer töötas raamatu „Muuda oma mõtteid – muudad oma elu“ jaoks läbi sadu Daodejingi tõlkeid ning pani kirja 81 esseed, kuidas rakendada Laozi muistset tarkust tänapäeva moodsas maailmas. Tänane inspirireeriv peatükk õpetab, kuidas õppida tagasi tõmbuma ning mitte tunnustuse ja edu järgi joosta.

Suur osa teie üleskasvamise õppetundidest pöörlesid ümber sõnade „Märgake mind!“. Teile õpetati, et mida rohkem tähelepanu te saate, eriti selle eest, et olete „hea väike inimene“, seda kõrgema staatuse ja rohkem tunnustust pälvite oma eakaaslastelt (samuti tuttavatelt täiskasvanutelt).

Teile öeldi: saa number üheks, teeni see kuldtäht, võida see võistlus, saa kõige paremaid hindeid, saa oma kursuse lõpukõne pidajaks, saavuta see ülikooli meeskonna monogrammiga kampsun, kogu trofeesid ja nii edasi. Kõigi nende õppetundide sisuks oli tõusta rahva seast esile ja hinnata end selle põhjal, millises positsioonis olete konkurentsis kõigi teistega enda ümber.

Kui muudate arusaama endast seoses oma kohaga suuremas plaanis, siis avastate, et „hägususe tarkus“ võimaldab teil kõrvaldada võistlemise oma elust ja tõmbuda tagasi vaiksesse tugevusse. Teisisõnu palub Laozi teid võtta asju lihtsamalt ja rajada oma vaateviis täiesti uutele kriteeriumitele. Seda tehes hakkab teie maailm peegeldama õrna, vaoshoitud hinge, mis võidab neid, kes mõõdavad oma tugevust selle järgi, milline on nende staatus eakaaslastega võrreldes.

See värss algab materiaalse maailma dihhotoomilise loomuse mõistmise ideega ning julgustab teid seejärel saama oma elu targaks vaatlejaks. Tundes end alaväärsena, tähendab see, et peate teadma, kuidas tundub olla tähtis; ettekujutus nõrkusest kasvab välja teadmisest, kuidas on tunda end tugevana. Üks Daodejingi tõlge („The Way of Life“, tõlkinud Witter Bynner) tuletab meile meelde:

Kes tunneb end läbitorgatuna, pidi kord olema mull;

kes tunneb end käteta, sel pidid kord olema käed;

kes tunneb end ilmajäetuna, sel pidid kord olema eesõigused …

Vältige enda nõrga, tähtsusetu, pinges või hirmul tundmise püüniseid sellega, et ületate mõtteviisi, mis viis teid nii kaugele. Pidage meeles, et kui tunnete end nõrgana, siis pidi teil varem vähemalt korra olema vastupidine kogemus sellest, mismoodi on tunda end tugevana. Kui kogete pinget, on teil ettekujutus sellest, mismoodi on olla pingevaba. Kui vabanete vajadusest end võrrelda ja teistega kokku sobituda, valite raja, mida Laozi kutsub „hägususe tarkuseks“ – see tähendab, et vabastate end vajadusest olla teiste silmis midagi veelgi enamat.

Laozi võtab selle elegantse värsi kokku metafooriga kaladest, kes lahkuvad sügavaist vetest – kui nad püüavad veepinda uurida ja näevad „suurt maailma“ väljaspool neid sügavusi, ei pea need väikesed tegelased enam kauem vastu, kuna nad on võrku püütud.

Niisiis seisneb 36. värsi suur õppetund järgmises: püsige tähelepanu keskmest väljas, siis kestate kauem kui need, kes ajavad taga tunnustust. Kui võtate selle vaateviisi omaks, ületab teie hämaruseiha vajaduse näida tugeva ja teistest üleolevana – ja te ei lõpeta üksinda oma auhindu täis toas!

Siin on Laozi sõnum teile 25 sajandi tagant, kui ta dikteeris selle ajale vastu pidanud suure tarkuse raamatu.

Püüdke õppida tundma ühtsust, otsides vastanditest teadlik olemist.

Tehke kõik selleks, et püsida oma meeles ühtsuse seisundis. Näiteks, kui olete väsinud, tuletage endale meelde, et teate, mismoodi on olla puhanud. Tehke kindlaks vastandtunne, nii et võiksite tunda neid mõlemaid üheaegselt. Tehke seda iga tundega: kui olete masendunud, nõrk, armukade, armastuseta – mida iganes –, sisaldub teie hetke kogemuse antitees teie kogemuste raamistikus.

Otsige praeguse kogemuse vastandit ja viibige oma meeles koos sellega, sest see annab teile endaga rahus olemise tasakaalustatud tunde. See on ühtsus, kus te võõrustate vastandeid ja kasutate oma meelt, et olla nagu Tao, mis ei jaga kunagi midagi osadeks. Kuidas saab lagundada ühtsust? Seda ei oleks enam olemas, kui teil õnnestuks see osadeks lõhkuda.

Tõmbuge ise tagasi ja võimaldage teistel esil olla.

Valvake oma kalduvuste järele ennast teistega võrrelda või püsida „süsteemis“. Süsteemi eesmärk on panna teid käituma teistega täpselt ühtemoodi, selleks on loodud võrdlused, mis määravad, kui edukas või õnnelik te olete. Daodejing soovitab teil tungivalt otsida hämarust: ärge tõmmake endale tähelepanu või tehke seda väga vähe ning ärge otsige tunnustust. Selle asemel võimaldage, võimaldage, võimaldage. Võimaldage teistel inimestel silma paista ning kasvatada oma jõudu ja populaarsust. Nagu Laozi ütleb, peate teadlikult andma teistele õiguse suureneda, kuid ise võtke õppust kaladelt, kes püsivad ja elavad kaua Tao juhitud hinge sügavais vetes.

Harjutage nüüd Taod

Võtke endale ülesandeks olla kogu päeva jooksul tagaplaanil nii palju kui vähegi võimalik. Lämmatage endas soov end teistega võrrelda või tõmmata tähelepanu enesele. Võite teha seda nii, et pühendute täna teiste vastu huvi tundmisele, asendades asesõna „mina“ sõnaga „sina“. Seega, selle asemel, et öelda „Ma olen sedalaadi tööd teinud juba aastaid, las ma näitan sulle ette, kuidas peaksid toimima“ öelge „Sa näid oma uues ametis väga hästi hakkama saavat“. Tao keelepruuki järgides püsige pehme ja leebe, nii kestate kauem.

Allikas: Dr Wayne W. Dyer „Muuda oma mõtteid – muudad oma elu“, kirjastus Pilgrim

Seotud