11 fakti, mida sa nõiavitsa kohta ei teadnud

Pildamine on eksisteerinud tuhandeid aastaid. Kuna see ei põhine ühelgi tuntud teaduslikul või empiirilisel seaduspärasusel ega loodusjõul, võib seda pidada teatud tüüpi ennustamiseks, ehk nõiavitsaga otsija püüab esemeid leida okultsete vahenditega.

1. Nõiavitsaga tööd ehk ka nn pendeldamist nimetatakse ametlikus kirjanduses pildamiseks. 

2.Pildamist kasutatakse peamiselt vastuste saamiseks, mida hangitakse pendli või muu vahendi liikumise tõlgendamise läbi, kusjuures tõlgendused võivad inimeseti olla väga erinevad. 
3. Üks tuntumaid pildamisviise on maa-aluste veesoonte otsimine. 

4. Nõiavits hakkab tööle igaühe käes, kes seda vaid soovib. 
5. Kuigi pildamine on aastatuhandeid vana, ei põhine ta ühelgi tuntud teaduslikul või empiirilise seaduspärasusel ega loodusjõul, seega võib pidada pildamistööd pigem intuitiivseks kui ratsionaalseks tegevuseks. 
6. Varasemalt olid kasutuses nõiavitsad ja neid kasutati rohkem maavarade, mineraalide ja veekohtade leidmiseks.Põhja-Ameerikas on pildamist nimetatud ka “veenõidumiseks”.
7. Pildamine pole mitte ainult hea moodus kadunud asjade leidmiseks, vaid ka võimalus tasakaalustada meie olemuse ratsionaalset ja intuitiivset poolt.
8. Nõiavitsa ja pendli abil saab leida informatsiooni väga erinevatel tasanditel ja erinevateks tegevusteks. 
9. Eestis on mitmed ravitsejad nii lähiminevikus kui ka täna kasutanud nõiavitsa, et leida kehas haige koht või määrata tervendamiseks sobiv ravimtaim/raviviis.
10. Nõiavits toimib nn radari põhimõttel. Pildaja saadab sarnaselt radarile välja mingisuguse signaali, sihtrmärgini jõudes põrkub see pildajale tagasi ja paneb vahendi likuma. On ka mitmeid teisi seletusi, nagu näiteks see, et vastavalt hologaafilisele maailmapildile tuleb vastus pildaja enda seest.
11. Nõiavitsa ja pendliga töös on sinu suurim vaenlane sinu enda emotsioon, kahtlused ja küsimused – pendlit on oma sisemiste soovidega väga lihtne mõjutada.
Kui sul tekkis huvi, kuidas töötab pendliga ravitseja, saad väekas Tuhala Nõiavallas pühapäeval, 26.aprillil teha selle teemaga lähemat tutvust!
Vaata täpsemalt SIIT

Seotud