Viisid, kuidas ülitundlik inimene kipub suhteid saboteerima ja kuidas see lõpetada

Ülitundlik inimene olemine tähendab üldjuhul ka seda, et ollakse intuitiivsemad ja empaatilisemad. Nagu enamuste isiksuseomaduste puhul kehtib ka ülitundlikel inimestel reegel, et kui sa tead nende “kiiksudest”, siis on sul neid oluliselt lihtsam mõista. Mõistmine tähendab nii nende iseärasuste, kui ka neile mittemeeldivate asjade mõistmist.

1. Nad teevad kompromisse oma piiride osas kuigi partner pole seda soovinud

Tundlik inimene võib tajuda partneri arvatavaid vajadusi nii sügavalt, et nad annavad teisele palju, kuid kahjustavad seeläbi ennast. Nad võivad otsustada ületada oma piiri. Kuid partner pole seda kunagi palunud. Kui nad teevad ilma partneri teadmata selliseid ohverdusi, siis võib neis enestes kasvada viha ja kibestumine. Sageli on ka partneril raske mõista, et mis üldse juhtus ja nad tunnevad end sügavalt frustreeritud ja segaduses olevatena.

Õpi tundma ning austama nii enese kui ka teise piire. Näidates oma tõelist olemust, annad sa partnerile ja ka enesele võimaluse siira ning sügava suhte arendamiseks.

2. Nad lõpetavad suhtes oma enese vajaduste väljendamise

Tundlik inimene võib keskenduda teise heaolule, nii et nad jätavad end hooletusse. Nad unustavad oma vajaduste rahuldamise tähtsuse. See võib esile tuua eelpool tooduga sarnase dünaamika. Tundlik inimene tunneb end mitte armastatuna ja hooletusse jäätuna ning partneril on raske mõista mida teine vajab.

Õpi enda vajadusi ära tundma ja väljendama. Hoolitse ka oma heaolu eest, nii on sul võimalus teisele isegi rohkem pakkuda. Samuti suure tõenäosusega arvestab partner sinuga rõõmuga ainult kui sa talle selleks võimaluse annad.

3. Nad jätavad end hooletusse

Nende sügav mure teiste pärast võib kallilt maksta nende eneste emotsionaalse heaolu. Kui tundlik inimene keskendub liialt partneri vajadustele, võib ta hooletusse jätta selle, mis teeb temast selle, kes ta on. See võib kaasa tuua vähem aega sõpradega, vähem energiat hobidele, nende õnnelikkus ja enesekindlus kannatavad. Partner imestab, miks nad on muutunud. See võib tihti olla suhte lõpp.

Selleks, et suhe saaks püsida, ära unusta end ära, hoolitse enese emotsionaalse heaolu eest. Partner ei pruugi kõiki su külgi teada ja avastab neid heal meelel. Partner tuli suhtesse sinu olemuse tõttu, et koos maailma avastada, mitte seetõttu, et keegi pidevalt tema vajadusi rahuldaks. Partner on huvitatud just sellest inimesest, kes sina oled.

4. Nad arendavad vanema-lapse suhet

Nad on hoolitsejad. Nad otsivad tihti võimalusi partneri vajaduste rahuldamiseks juba enne kui teine on end väljendanud. See võib pöörduda ühepoolse hoolitsusega suhtedünaamikaks. Tundlik inimene võib sellisel juhul haavuda. Nende partner haavub samuti, sest nende iseseisvus on ära võetud. See pole kahe täiskasvanu vahel terve suhtedünaamika.

Hoidke suhtes andmise ja saamise pool tasakaalus. Ärge mängige märtrit. Keegi ei oota seda. Märgake, kuidas te ise end liigse teise eest hoolitsemisega palumata ohvrirolli panete. Ka teine tunneb end parmini, kui saab teie heaks midagi teile olulist teha või anda. Andke selleks võimalus enese tundeid, mõtteid ja vajadusi väljendades ning partnerit kuulates.

5. Nad lahendavad olulisi küsimusi oma peas

On üsna tavaline, et tundliku inimese peas jookseb dialoog, kus esitatakse mõlemapoolseid argumente. Tihti lahendab ta vaidluse enese sees, ilma seda valguse kätte toomata. See protsess võib ühe probleemi kõrvaldada, kuid ühtlasi luua juurde palju uusi. Samuti on see partneri suhtes ebaõiglane. Partner ei pruugi isegi teada, et konflikt või ebakõla sinus aset leidis. See röövib partnerilt tema vabaduse, võimaluse oma seisukohti selgitada ja mis kõige olulisem, võimaluse sinu tundlikku poolt mõista.

Lisaks on siin oht mõelda teise inimese eest ning eeldada midagi, mis teise puhul ei tarvitse kehtida. Pidage oma partneriga elutervet dialoogi. Austage partnerit ning andke nii enesele kui partnerile kohanemiseks ning konfliktidega toimetulekuks aega.

Autor: Marilii Toots

Allikas: 10 tegevust, mis ei ole ülitundliku inimese jaoks

Oled ülitundlik inimene? Nipid, kuidas edukalt suhelda ja seejuures ennast liigsetest emotsioonidest ja kurnatusest säästa

Kuus põhjust, miks empaadid tarduvad võltside inimeste läheduses

Seotud