Taro ennustuskaardid: kuidas valida endale sobivat kaardipakki ja kuidas kaarte puhastada?

Taroloog Ravi Ramlov räägib lähemalt taro ehk Tarot’ (mida hääldatakse prantsusepäraselt taroo) kaartidest ning annab hüva nõu, kuidas endale sobivat kaardipakki valida ja kuidas kaarte energeetiliselt puhastada. Pikemalt kuuleb taroloogi seletusi Tarot’ põnevast maailmast – näiteks ajaloost, Suurest ja Väikesest Arkaanist, küsimuse õigest formuleerimisest ja paljust muust huvitavast Raadio 2 saates ” Hallo, Kosmos!”.

Millist kaardipakki valida?

Usun, et peaaegu kõik algajad Tarot’- huvilised on puutunud kokku asjaoluga, et erinevates esoteerikapoodides on müügil väga lai valik kõikvõimalikke komplekte Tarot’ kaarte, mille seast õige ja sobiva väljavalimine võib olla väga raske.

Ehkki Tarot’- kaartide paki valib iga inimene enesele välja ise, on soovitav siiski juhinduda mõnedest põhimõtetest. Esiteks peab paki ostja arvestama, et enamik Tarot’ käsiraamatuid ja õpikuid lähtub juhendamisel-õpetamisel enamlevinud pakikomplektide sisust. Kõige levinumad on ilmselt Rider-Waite’i Tarot’d käsitlevad raamatud, veidi vähem on müügil Crowley’, Marseilles’ ja muude tuntumate pakikomplektide kohta käivaid teoseid. Mingit täiesti tundmatut kaardipakki ostes võime sattuda hoopis mõne kindla traditsiooni järgijatele mõeldud kaartidele: nii näiteks on raamatu autor ise kasutanud Wicca pakke, millest mõned on sobivad ka neile, kes wiccas väga kodus ei ole. Teised võivad jälle olla väga spetsiifilised, mistõttu ilma pikema eeltööta ei olegi neid võimalik kasutama hakata. Selliste pakkide omandamise järel peab nende kasutaja end kindlasti kurssi viima mütoloogiaga, millel antud paki kaardid põhinevad, sageli tutvuma ka paki autori maailmavaateliste põhiseisukohtadega. Usun, et kõige paremini hakkavad sellised pakid tööle nende käes, kes paki kaartide aluseks olevat religiooni ka reaalselt praktiseerivad. Seega soovitaksin algajatel kindlasti osta mingi standardne pakk ehk siis Rider-Waite’i või mõni selle paki edasiarendus. Siis ei satu ta olukorda, kus ta mingit Tarot’- alast raamatut kasutades märkab, et kaardi tähendus ning tema kasutada olevate kaartide pildil olev situatsioon ei lähe üldse kokku. Just Väikese Arkaani osas on autoritel vabad käed anda numbrikaartidele selliseid tähendusi, nagu nemad õigeks peavad, ja seda võimalust on osa pakkide autorid ka agaralt kasutanud.

Teiseks tuleks juba ostmisel otsustada, kas soovitakse sellist pakikomplekti, millel Väikese Arkaani kaardid on illustreeritud, või sobib Tarot’- huvilisele selline kaardisüsteem, millel Väikese Arkaani kaartidel on kujutatud ainult vastav arv sauasid, karikaid, mõõku või münte. Esimest liiki kaartide puhul aitab neil olev kujutis ladujal kindlasti kaardi tähendust meeles pidada ning loob lisaassotsiatsioone ka ladumisel, teine variant annab aga suurema vabaduse küsija intuitsioonile ja kujutlusvõimele. Kahtlemata tuleb illustreerimata Väikese Arkaani kaartide puhul teha ka rohkem tööd kaartide tähenduse äraõppimiseks. Illustreeritud kaarte võib inimene õppida kasutama palju kiiremini.

Seega võiks algajale Tarot’ ladujale sobiva kaardipaki valimise põhimõtted võtta kokku järgnevalt:

  1. pakikomplekt peab Tarot’- huvilisele meeldima;
  2. olema soovitavalt kooskõlas enamlevinud Tarot’-alase kirjandusega;
  3. selle sisu peaks olema kooskõlas kasutaja maailmavaate ja uskumustega;
  4. küsija peaks juba kaarte ostes teadma, kas ta eelistab illustreeritud või illustreerimata Väikest Arkaani.

Nende punktide järgimisel peaks iga huviline leidma endale sobiva Tarot’- kaartide komplekti.
Kaartide hoidmine, puhastamine ja kaardirituaalid

Kui olete endale sobiva kaardipaki välja valinud, siis tuleb end selle sisuga tuttavaks teha ning harjutada end seda pakki kasutama. Osa autoreid soovitab kanda ostetud pakki mõnda aega endaga kaasas ning leida mingil juhuslikult valitud hetkel päeva kestel muude tööde ja toimetuste kõrvalt aega ka selleks, et võtta mingi kaart pakist välja, vaadata selle sümboleid, mõtiskleda kaardil kujutatud pildi üle ning ehk isegi kaardiga rääkida. Kõik see on kasulik selleks, et te hakkaksite võimalikult kiiresti end antud kaardipaki sümbolites koduselt tundma ning teis tekiks vabadus valida tõlgendusvariante, koos oma intuitsiooni poolt “kõrva sosistatud” lisatähendustega.
Kaartidega tutvumise käigus ei pea mingeid raamatuid lugema ega kaardi tähendusi pähe õppima, olulised on just need oma vabad assotsiatsioonid, mis mingit kaarti vaadeldes tekivad. Lisaks on soovitav viia vähemalt kord nädalas läbi mingi rituaalne kaartidega tutvumine, mille käigus kaardipaki värske omanik süütab küünlad, eemaldab mõtetest kõik tavaelu mured ja toimingud ning pühendub täielikult kaartidele. Esialgu pole sellise tutvumisrituaali käigus vaja ladumistega tegelda, pigem tuleks võtta pakist mõni kaart, vaadelda selle sümboleid, uurida raamatutest nende tähendust ning mõtiskleda oma senise elu üle, küsides endalt: “Millal on minu elus selline situatsioon olnud?”. Samuti võib mõtiskleda kaardil kirjeldatud situatsiooni toimumise ja laadi üle kas siis tuttavate ja sõprade elus või näiteks mõnes kirjandusteoses või filmis. Kõik see loob tugeva sideme laduja ja kaartide vahel, arendab Tarot’ga tegeleja intuitsiooni ja vähendab kõigi algajate esialgset kõhedust ja hirmu kaartide ees.

Järgmiseks oluliseks küsimuseks on kaartide hoidmine. Soovitav on leida kaartidele mingi eriline koht, kus neid pidevalt hoida. Selleks sobib mingi spetsiaalne karp, sahtel või laegas. Paljud autorid soovitavad mässida kaardipaki siidiriidest kattesse, sest siid puhastab pakki sinna jäävast jääkinformatsioonist. Üldiselt on kombeks ka iga ostetud kaardipakk mingi rituaaliga sisse õnnistada. See võib olla lihtsalt palve, mida loetakse, pakk peopesade vahel, aga ka mingi suurem rituaal, mille taroloog siis ise endale loob. Sellised rituaalid on väga isiklikud ning alati oleks parem, kui inimene teeks seda oma sisemise äratundmise järgi vastavalt oma usulistele veendumustele ja harjumustele. Siiski võiks sellise rituaali läbiviimisel järgida mõningaid üldpõhimõtteid. Soovitav on enne rituaali läbiviimist tuba ära koristada. Eriti hea on, kui ladujal on oma isiklik altar või vaimsete praktikate jaoks eraldatud ruum või nurk. Kui seda ei ole, võite rituaali viia läbi ka oma toas, luues eelnevalt seal pidulikuma või pühalikuma atmosfääri. Selleks tulevad kasuks lõhnapirrud või lõhnalambid, põlevad küünlad, mingi usundi järgijatele tulevad kasuks ka selle usundi jumalate või pühakute pildid. Ühesõnaga, tuba, milles sellist tutvumisrituaali läbi viiakse, peab olema millegi poolest argielust erinev, pühalikum ja puhtam. See parandab keskendumist ja loob selge piiri argimõtete ja Tarot’ praktikate vahele.
Kui kaardipakk on juba mõnda aega kasutusel olnud, tuleb seda sellele settinud informatsioonist puhastada, et eelmiste küsimuste jääkinfo ei hakkaks järgmiste küsimuste vastuseid mõjutama. Sõltuvalt kaartidega tegelemise sagedusest võiks puhastamine toimuda iga 3-6 kuu tagant. Kaardipaki regulaarne energeetiline puhastamine on taroloogide sage tava. Soovitav on puhastamisrituaale sooritada kõigi allpool toodud nelja elemendiga:
Puhastamine tulega
Neli pikka küünalt (õigeusklikel kirikuküünlad) asetatakse ilma küünlajalgadeta alusele (kas siis plastiliinile või kinnitatakse küünlavahaga aluse külge). Kaardid pannakse pakki. (NB! Puhastamise ajal peavad kaardid olema pakis mitte juhuslikus, vaid algses järjekorras). Kaardipakk asetatakse mingile alusele, nii et küünalde põlemise alguses oleks küünlaleek pakist kõrgemal, ent põlemise jätkudes jääks leek pakist allapoole.
Küünlad tuleb põlema panna ning visualiseerida tulest rist, mis läbib kogu kaardipaki. Rituaal algab küünalde süütamisega ja lõpeb siis, kui küünlaleegi kõrgus on kaardipaki kõige alumisest kaardist allpool.

Puhastamine maaga
Kaardid pannakse (jällegi mitte juhuslikus, vaid algses järjekorras) tihedalt suletud kaanega klaaspurki ning kaevatakse 24 tunniks maasse. Selline rituaal toimib ka siis, kui kasutatakse suuremat lillepotti.
Puhastamine õhuga on üks kõige levinumaid meetodeid. Kaarte hoitakse ca 10 minutit lõhnaküünla või lõhnalambi suitsus ning visualiseeritakse, et suits viib kaartidelt ka kogu negatiivse energia. Seejärel pannakse kaardipakk aknale kuuvalguse kätte (seda on parem teha täiskuu ajal) ning peale seda hoitakse pakki aknal ka sama arv tunde päevavalguse käes. Sellise rituaali juures tavatseb osa tarolooge rõhutada, et kuuvalgus puhastab paki, päikesevalgus aga laeb selle ja annab ladumistele jõu.
Puhastamine veega
Kaardid pannakse (algses järjekorras) tihedalt suletud kaanega klaaspurki ning hoitakse seda 15-20 minutit voolava vee all. Kes tahab. võib seejuures visualiseerida seda, kuidas vesi viib kaartidelt kõik negatiivse.
Kaartide puhastamist ei tehta mitte ainult kaartide toime parandamiseks, vaid ka laduja enda hingelise tasakaalu ja vaimse tervise huvides. Puhastamata kaardipakk kannab endas kõigi nende inimeste muresid, kellele selle abil on varem midagi ennustatud ning iga kord seda pakki kätte võttes puutub laduja nüüd selle muredehulgaga kokku ning peab end selle eest kaitsma. Halvemal juhul võib inimene sellise puhastamata pakiga toimetades väga kiiresti väsida ning tunda pidevat hingelist ja füüsilist kurnatust ja jõuetust.
Regulaarsel Tarot’ga tegelemisel on ülioluline leida enda jaoks rituaalid ja praktikad, mis toimivad eraldusjoonena meie argipäeva ja Tarot’- seansside vahel. Õige vaimse häälestuse korral on laduja Tarot’-seansi ajal sajaprotsendiliselt kaartidele ja neist saadavale informatsioonile keskendunud, kuid niipea, kui ta kaardid käest paneb, unustab ta kõik, mida ta kaarte käes hoides on rääkinud ja teistele teada andnud. Mida vähem kaartidelt teiste kohta saadav info meie enda teadvust hõlvab, seda parem.
Autor: Ravi Ramlov, taroloog, raamatus “Tarot õpik I osa. Suur Arkaan”
Kuula pikemalt taroloog Ravi Ramlovi jutte Tarot’ põnevast maailmast Raadio 2 saates “Hallo, Kosmos!”.

Vaata ka tema kodulehte www.ramlov.ee

Seotud

5 praktilist nippi

Liitu meie uudiskirjaga ja saa 5 praktilist nippi kuidas kiiresti enda meeleolu tõsta.