Südame intuitiivne intelligentsus: intuitsiooni olemasolu teaduslik tõestus

Tänu uute teaduslike instrumentide arengule on intuitsioon muutunud millekski selliseks, mida saab uurida teadusliku meetodi abil.

Me kõik teame erinevust heade ja halbade võngete vahel, aga mis juhtub meiega teaduslikul tasandil, kui jutt käib “võngetest”? Või siis, kui teame ja tunneme sisimas, et keegi on tegelikult halb inimene, ning hiljem saame teada, et see inimene ongi tige ja manipuleeriv? Kuigi sel küsimusel on ka energeetiline ja spirituaalne külg, on võimalik anda kindel teaduslik selgitus selle kohta, mis juhtub siis, kui tajume teiste inimeste võnkeid.

Südame elektromagnetväli

Süda tekitab võimsat ja mõõdetavat elektromagnetvälja. Magnetokardiograafia on meetod, mille abil mõõdetakse südame elektrilise tegevuse loodud välja. Peavoolu teadus on jõudnud arusaamani, et inimsüdame välja tekitatud resoneerivad sagedused mõjutavad vastastikku ka teiste ümbritsevate inimeste välju. See mõju on iseäranis tugev lähima paari meetri ulatuses, aga väidetavalt on seda toimet mõõdetud ka sadade meetrite kauguselt.

Enamik meist teavad, et südamel on omaenda energiasüsteem, mis on ühtlasi üks meie energiavälja seitsmest põhitšakrast; meie südamekeskused võivad vastastikku mõjutada ka teiste inimeste südamekeskusi. Kuid tuleb välja, et tegu on millegi enamaga kui lihtsalt emotsioonide, spirituaalse tervise või närvisüsteemi tegevuse energiakeskusega. Süda tegutseb peaaegu nagu teine mõistus, millel on oma teadlikkus.

uuring esitab veenvaid tõendeid selle kohta, et keha tajuvahendid skannivad pidevalt tulevikku.

Siin on üks elektromagnetväli tema omaga. Füsioloogilises mõttes oled sõna otseses mõttes vastasmõjus teise inimese energiaväljaga sellisel moel, mida on võimalik teaduslikult mõõta ülijuhtiva kvantinterferentsseadmega. Samal ajal tajub su süda asju ka intuitiivselt, enne kui stiimul on aegruumis üldse sündmusena aset leidnud.

Võid oma intuitsiooni usaldada endisest veelgi suurema kindlusega, sest tead, et tegemist on sõna otseses mõttes su südame intelligentsusega, mis sinu jaoks tulevikku skannib. Kui tunned oma südame keskmes, et midagi on viltu, või sul on kellegi suhtes halb eelaimdus, siis pole tegu vaid tundega. See on su südame intelligentsus, mis püüab sind kaitsta ning hoiatada ümbritsevate võimalike ohtude eest.

Usalda neid tundeid ja kogemusi oma südame keskmes ning luba endal täielikult tunnetada ja ühendust luua millega iganes, mis su südamest esile kerkib. Täpselt nii, nagu sa kuulad mõtteid, mis kerkivad esile su mõistusest, on sama tähtis kuulata ka intuitiivseid tundeid, mis kerkivad esile südamest.

Allikas: http://thespiritscience.net

Tõlkis: Joonas Orav

Seotud