Salavideod paljastavad Euroopa eluskarja julma kohtlemise pikamaatranspordil

Sel nädalal avaldasid kolm rahvusvahelist loomade eestkoste organisatsiooni šokeerivad kaadrid sellest, kuidas rikutakse Euroopa loomade heaolu tagavaid seadusi ja rahvusvahelisi kokkuleppeid, mis puudutavad põllumajandusloomade transporti Euroopast Türki, Lähis-Idasse ja Põhja-Aafrikasse.

Animals International ja Tierschutzbund Zurich/Animal Welfare Foundation teostasid märgilise kaheksa kuud kestnud uuringu 2016. aasta juunist 2017. aasta veebruarini ning dokumenteerisid Euroopa eluskarjade, sh veiste ja lammaste, kohutava kohtlemise ja hukkamised nende teekonnal läbi Euroopa Türki, Liibanoni, Jordaaniasse, Iisraeli, Palestiina territooriumitele ja Egiptusesse. Videotes on näha transpordi- ja hukkamisviise, mis rikuvad Euroopa regulatsioone ja rahvusvahelisi standardeid.

Juurdlustulemused avaldatakse kõikjal Euroopas, sh Eestis, et kutsuda Euroopa Komisjoni üles elusloomade pikamaatransporti peatama ning soosima üleminekut lihakehadega kaubitsemisele. Kampaaniat aitab Eestis läbi viia loomade eestkoste organisatsioon Loomus.

“Juurdlus paljastab Euroopa Liidu ametnike täieliku ebaõnnestumise elusloomade ekspordi jälgimisel. Euroopas kasvatatud loomi transporditakse viisidel, mis rikuvad Euroopa regulatsioone ja rahvusvahelisi kokkuleppeid,” ütles Animals International Euroopa Liidu direktor Gabriel Paun. “Euroopa talupidajad ja üldsus tunnevad kindlasti häbi, kui näevad, kuidas Euroopas kasvatatud loomi koheldakse,” ütles ta.

Igal aastal eksporditakse üle kahe miljoni Euroopa veise ja lamba üle mere ja mööda maanteid Türki, Lähis-Idasse ja Põhja-Aafrikasse, vaatamata sellele, et nendel sihtriikidel puuduvad seadused, mis kaitseksid loomi julma kohtlemise eest.

Eurogroup for Animals direktori Reineke Hameleersi sõnul on Euroopa Kohus kehtestanud, et Euroopa Liidu transpordiseadused kehtivad ka väljaspool liidupiire ajani, mil loomad jõuavad oma sihtkohtadesse. “Ometi neid seaduseid ei järgita ja loomi eksporditakse jätkuvalt kohutavates tingimustes. See pole pelgalt ebaseaduslik, vaid ka ebamoraalne ja ebavajalik, sest kõik sihtriigid impordivad suurtes kogustes jahutatud ja külmutatud liha. Mitte miski ei vabanda loomade julma kohtlemist,” ütles Hameleers.

Animals International, Tierschutzbund Zurich/Animal Welfare Foundation, Eurogroup for Animals ja MTÜ Loomus kutsuvad Euroopa Komisjoni ja vastavaid eksportivaid liikmesriike üles arendama koheselt välja Euroopa Liidu strateegia koos efektiivsete toetussüsteemidega, et lõpetada elusloomade pikamaatransport ja asendada see lihakehade ning lihatoodete transportimisega.

Juurdlusvideo ja fotod: animalsaustralia-media.org

Seotud