“Sa võid olla kas peaaegu elus, veidike elus, väga elus või siis äärmiselt elus.“

Suurenda oma eluenergiat vabastava hingamise abil. Õigesti hingates võid kogeda nii rohkem energiat kui suuremat rahu. See tähendab kontrollist loobumist, eluenergia usaldamist ja uudishimu toimuva suhtes.

1960-ndatel aastatel maailma haaranud hipiliikumise järellaines tekkis rida kursuseid ja teraapiaid, mis kõik taotlesid meie füüsilise ning vaimse tervise üldist edendamist. Enam ei pidanud olema haige või haarama ravimite järele, et tahta end tervendada. Me võisime end vabaks karjuda primaalteraapias või seista silmitsi oma hirmudega enesearengu gruppides.

Tollest ajast pärineb ka hingamistöö ehk vabastav hingamine, mis vaatamata suhteliselt segasele sünniloole, on tänaseks kujunenud hästi toimivaks teraapiaviisiks. Hingamistöö üheks alusepanijaks Rootsis on Bo Wahlström.
Ehkki vaoshoitud ning mõneti „tahaplaanile pürgiva“ maneeriga, on Bo Wahlström mänginud olulist rolli hingamisõpetuse kui ühe kaasaegse tervendamismeetodi arengus. Minuga vesteldes on ta nagu ikka asjalikult järelemõtlik, keskendudes igale küsimusele täie tähelepanuga. Minu esimene küsimus on üsna ilmne. Tahan teada, kuidas ja millal ta esimest korda „hingamisega“ kokku puutus.

Minu esimene teraapiline hingamiskogemus toimus 1977-l aastal Norras, W. Reichi väljenduskeskse teraapia raames, mis taotles hingamise kaudu tugevate tunnete esile kutsumist. Sellest sai minu otsingute algus. Ma tahtsin leida teraapiavorme, mis suudaksid vabastada sisemistest pingetest. 1978-l aastal katsetasin ma üht primitiivsemat vabastava hingamise varianti, mis mind paraku väga „vabastada“ ei suutnud.

Kui Leonard Orr 1979-l aastal Rootsi tuli, tutvustas ta üht teist liiki vabastava hingamise viisi, mis oli rafineeritum ja energiale keskendunud. Ja ühtäkki hakkasid minu füüsilised ning emotsionaalsed pinged silmnähtavalt vabanema. See meetod hakkas mind sedavõrd huvitama, et ma sõitsin Kaliforniasse ja osalesin tema koolitusel.

Sa võid kogeda sügavat füüsilist lõõgastumist, emotsionaalseid ja hingelisi elamusi või jõuda isiklike arusaamadeni. Sa võid nimetada seda psühhoteraapiaks kui soovid, ent vabastava hingamise tegelik eesmärk on õpetada, kuidas rohkem „elus“ olla.

See tähendab eluenergia mõjutamist. Eluenergia on see, mis eristab elavat ja surnud keha. Elutus kehas on olemas kõik see mis elusaski, puudub vaid eluenergia. Väga paljude jaoks ongi kogu elu nagu üks on-off nupp. Sa kas elad või oled surnud. Minu jaoks tähendab eluenergia pigem volüüm-nuppu. Sa võid olla kas peaaegu elus, veidike elus, väga elus või siis äärmiselt elus. Surnud oled alles siis kui sul energia täielikult puudub. Hingamisseansi käigus sa järk-järgult suurendad oma eluenergiat, püüdes samal ajal võimalikult sügavalt lõõgastuda. Sa tekitad endas elulaine, mis läbi keha tormates lõpuks ise vaibub. Teisisõnu, sa hakkad sõrmitsema elu volüümi-nuppu.

Paljud usuvad, et elu tuleb kontrollida, et kontrollist loobumine on ohtlik. Vabastav hingamine seisnebki just kontrollist loobumises, eluenergia usaldamises ning avastamises, et midagi hirmsat seeläbi ei juhtu. Oma hoiakute selline ümber kujundamine elusse endasse on äärmiselt suure terapeutilise väärtusega.

Alates ajast kui Leonard Orr esimest korda Rootsis käis on palju muutunud. Esialgu seisnes „hingamine“ vaid vabastavas hingamises, nii nagu Kalifornia-kool seda õpetas. Sul tuli oma hingamisest teadlikuks saada ning oma mõttemustrid ümber kujundada. Kliendile anti kodus töötamiseks kaasa erinevaid afirmatsioone. Negatiivsed mõtted tuli kui umbrohi roosipeenrast välja rookida.

Praegu ma „negatiivsetesse“ mõtetesse enam kui umbrohtu ei suhtu. Ma näen neis pigem informatsiooni meie alateadvusest. Need on mõtted ja tunded, mis on tarvis tervikusse liita ja asetada oma õigetesse seostesse. Loomulikult võib olla hea oma mõttestruktuure teadlikult ümber kujundada, kuid mitte ilma nende sõnumit kuulamata. Negatiivsed mõtted ja tunded annavad sulle märku millestki, mida sa vajad või millest sa arvad, et sul on puudu.

Elu suures kunstis on äärmiselt oluline õppida oma vajadusi tundma ja neid mõistma, leiab Bo Wahlström. Meie sügavaimad inimlikud ja hingelised vajadused on suurepärased kompassid ning oma sisemiste soovide austamine ja nende järgimine omab hindamatut terapeutilist väärtust.

Täna räägin ma pigem meeldivast ja ebameeldivast kui positiivsest ja negatiivsest, ma räägin pigem mõtlemise avardamisest kui pisiasjade muutmisest. Ma räägin sellest, et oma ebameeldivate tunnetega tuleb vastakuti seista ja neist läbi hingata, mitte nende kui umbrohu vastu võidelda. Keha on vaja vabastada pingetest, mis on tekkinud seeläbi, et me ei luba endal tunda, vajada ega isegi mitte kogeda. Kui sa ei õpi sellest aru saama, siis hakkad sa tekitama uusi pingeid ja tasakaalutust. See ei tähenda mitte ainult uut moodi mõtlemist, vaid ka igapäevast tegutsemist. Sa ei saa afirmatsioonide abil oma vajadusi minetada, kuid sa saad õppida neid austama ning nendega arvestama. Selles peitubki vabastava hingamise väärtus. See käivitab kehas tugeva energiatulva ning õpetab, kuidas kontrollist turvalisel viisil loobuda.

Vestlus kandub edasi Bo praeguse koolitusprogrammi, Inspiraktiva hingamisterapeutide väljaõppe ja koolituse juurde, mida iseloomustatakse kui terviklikkusele suunatud tervendamismeetodit. 2012 aasta sügisel alustab uus grupp. Registreerimine on juba alanud – www.hingamistuba.ee Rootsis on Bo juhtinud seda koolitust koos Rani Spetsi ja Sofia Sjöblomiga alates 2002 aastast. Eestis õpetatakse hingamistööd Inspiraktiva hingamisterapeutide koolitusel alates 2010 aastast. Inspiraktiva nimetus oli kasutusel juba esimesel hingamisõpetuse koolitusel Rootsis. Me tahtsime näidata, et meie füüsiline, vaimne ja hingeline kuulub kokku ja mõjutab üksteist ning et sellest arusaamine soodustab head tervist. Me ei ravinud mitte haigusi, vaid tugevdasime seda osa meist, mis oli terve ja elav. Meil oli isegi plaan pakkuda üldist isikliku arengu alast koolitust ning anda laiem ülevaadet kogu tervishoiust.

Tänapäeval omab mõiste „sotsiaalne integreerimine“ suur tähtsust. See tähendab, et ühiskonda tuleb näha kui ühtset ressurssi, mida on vaja rikastada ja arendada ning meil on selles protsessis oma osa. Ühiskond varustab meid vajalike ressurssidega ja meie kõigi isiklik areng peab seda toetama. Tõde on see, et meie vajame ühiskonda täpselt sama palju kui ühiskond vajab meid.

Varasemaga võrreldes on praegu suurimaks erinevuseks see, et nüüdseks oleme jõudnud arusaamisele kui tähtis on hingamisõpetaja roll. See on palju olulisem sellest, mis algselt välja õpetati. Seepärast asetame me hingamisõpetajate koolitustel praegu suurt rõhku eetikale, iseenese mõistmisele ning oskusele olla kohal siin-ja-praegu.

Kui vabastavat hingamist esimest korda Rootsis tutvustati, siis ei olnud see kaugeltki nii rahulik kui praegu. See sarnanes pigem primaalteraapiale, millest aegamööda kujunes välja energiale keskendunum variant. Bo Wahlström näeb arengut positiivselt. See mida edasi arendati oli suhtumine tunnetesse ja elamustesse.

Mis on tähtsaim – kas arusaamine või elamus? Tähtis ei ole mitte see, millised tunded pinnale kerkivad, vaid see, kuidas ma nende tunnetega hakkama saan. Kas ma muudan end vähem elavaks või suudan ma jaatada elu endas? Tugev elamus ei pea alati dramaatiline olema. Paradoks seisneb selles, et mida tundlikum ja avatum sa oled, seda enam on sinus elujõudu.

Bo on Inspiraktiva koolitusse lisanud ka teisi hingamistehnikaid, ennekõike teadlikku hingamist. Teadlik hingamine ei taotle mitte kontrollist loobumist, vaid õpetab, kuidas võtta kontroll ja tulla toime elu erinevate olukordadega. See näitab, kuidas energiat teadlikult, ilma seda lukustamata, kontrollida. Teisisõnu, tegu on pigem stressiga toimetuleku viisi kui psühhodünaamikaga.

Kaasaegseid hingamistehnikaid on sageli võrreldud jooga ning teiste iidsete meetoditega. Samas on kaasaegse teaduse abil võimalik selgitada, kuidas hingamine suudab meid nii palju mõjutada. Vanadel traditsioonidel on hingamisega mitmeid ühiseid jooni, ütleb Bo. Iidsete joogatekstide kohaselt läheb vaja teatud vaimset avatust, et saavutada energia õige suurenemine. Sul pole juurdepääsu eluenergiale kui sa ei ole kunagi valmis oma vaateid avardama. Mul puuduvad peenemad teadmised hingamise ja eluenergia vahelisest seosest ning millised terapeutilised võimalused kõik seeläbi avanevad.

Palju on abi kaasaegsetest uuringutest ning minu arvates on arutelu psüühika ja aju omavahelistest seostest äärmiselt huvitav. See on „mind within the brain“ kontra „mind beyond the brain“.

Kas meie mõtted on vaid ajutegevuse kaasprodukt või on ajus toimuvad protsessid meie psüühika füüsiliseks väljenduseks? Mulle pakub enim huvi just see viimane oletus, et psüühika ulatub väljapoole meie aju. Kui see paika peab, tõendavad kaasaegsed uuringud seda, mida vanad joogaürikud alati väitnud on. See on see lähtepunkt, millega mina töötan.

Bo Wahlströmi intervjueeris Gunnel Minett, raamatu „ Hinga välja“ autor ( kirjastus Pilgrim 2006)

„Tugev elamus ei pea tingimata dramaatiline olema.“

Inspiraktiva hingamisterapeutide väljaõppe tutvustav õhtu toimub 3.mail Bo Wahlströmiga

3. mail toimub kolmas koolituse tutvustusõhtu koos Inspiraktiva koolituse looja ja idee algataja Bo Wahlströmiga. Enne kui Bo Wahlströmist hingamisterapeut sai, jõudis ta töötada nii inseneri, sotsiaaltöötaja kui õpetajana. 30 aasta vältel on tal olnud otsustav roll hingamisõpetuse arengus Rootsis. Lisaks huvile hingamise potentsiaali vastu, korraldab ta ka vaimseid eneseavastamise- ja tervisereise Indiasse ja spirituaalse ja füüsilise puhastuse laagreid Algallika Keskuses, Läänemaal. www.hingamistuba.ee, www.algallika.ee

Eestis lõpetas esimene Bo Wahlströmi koostatud programmi järgiv Inspiraktiva hingamisterapeutide väljaõppe ja koolituse grupp 2011 augustis. 2012 augustis lõpetab järgmine koolituse grupp ja septembris alustab uus. Koolitusse on oodatakse inimesi, kes juba tegelevad teise inimese abistamise valdkonnas ja on huvitatud hingamistöö lisamisest enda oskuste juurde. Lisainfowww.hingamistuba.ee

Bo on nö vabastava hingamise grand old man. Leonhard Orri esimese kursuse lõpetaja 70ndatel ning Euroopas üks esimesi aktiivseid hingamistöö õpetajaid. Koos Lena Kristiina Tuulsega pani ta aluse Rootsis hingamistöö esimesele koolile 1986, on õpetanud hingamistööd nii vanglates, noorte le sõltlastele kui ka Rootsi mitmes ülikoolis ja haiglas.

Tutvustusõhtul on põhirõhk praktikal, kuid kindlasti vastame õhtu jooksul teie küsimustele koolituse kohta. Lisaks teeme harjutusi, meditatsioone, praktiseerime vabastavat hingamist ja kuulame lühiloengut õpetaja valitud teemal.
Kuna Inspiraktiva hingamiskoolituse üks eesmärke on avardada inimeste ettekujutust hingamistööst ja selle kasutamise võimalustest, siis lähenevad  Bo, Sofia ja Rani hingamistööle ja vabastava hingamise praktikale täiesti erineva ja väga inspireeriva nurga alt. Rani õpetab kirglikult kuidas peatada enda mõtteid ja tulla endasse kohale ja kogeda olemasolu väge. Bo on inspireeritud hingamisõpetuse erinevatest võimalustest inimeseks kasvamise teel, kuidas toimida koos ühiskonnaga olles pidevas kasvamises ja avardumises, Sofia avardab teemasid lähedusest, seksuaalsusest ja perekonna mustrite jõust meie eludele. Palun vaata lisaks õpetajate tutvustusi: www.hingamistuba.ee/koolitus.

Inspiraktiva hingamisterapeutide koolitus on mõeldud täiendkoolitusena inimestele, kes juba tegelevad teise inimese abistamise valdkonnas nagu psühholoogid, nõustajad, sotsiaaltöötajad, õpetajad, kasvatajad, massöörid, terapeudid jne.

Koolitus algab septembris 2012 ja lõpeb sügisel 2014. Koolitus koosneb 8 moodulist ja 7 vahekohtumisest. Koolituse tasu olenevalt makseviisist on 1800 kuni 2040 eur. Võimalik kasutada varajase registreerija soodustust, 140 eur, registreerides enne 1. juunit 2012 ja 100 eur , kui registreerid enne 1. septembrit 2012.

Tutvustusõhtud toimivad Ovaalstuudios, Kaarli pst. 10, viies korrus, saalis Õhk, kell 17.30 – 21.00

Kaasa võtta: magamiskott ja märkmik.

Osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine kert.grynberg@gmail.com ja osalustasu maksmine 20 eur, Hingamistuba OÜ 2210 4896 1113, selgitusse oma nimi ja tutvustusõhtu. Tutvustusõhtu toimub, kui registreerinud on vähemalt 4 inimest.

WWW.HINGAMISTUBA.EE/KOOLITUS

Seotud