Salapärane piltide maailm: mida tähistab sümbol, mida pidevalt kohtad?

Me puutume iga päev kokku piltide ja sümbolitega, nähes märke nii raamatutes, ajakirjades, internetis kui ka oma unenägudes. Loe, miks on sümbolid olulised, kuidas saab nende tundmist oma kasuks tööle panna ja mida nad tähistavad.

Mida sümbolid sulle ütlevad?

“Kunstilised sümbolid ja müüdid kerkivad vaimumaailma primitiivselt, teadvuse-eelselt alalt, mis on jõuline ja kaootiline. Nii sümbolid kui ka müüdid loovad kaosesse korda.” Psühholoog Rollo May

“Kas sa märkad, et joonistasid peaaegu kõigile piltidele ühe ja sama kujundi?” küsisin ma ühelt kliendilt. Olin lasknud tal teha mitmesuguseid kunstiharjutusi. Mõnes harjutuses lasi ta pliiatsil vabalt ilma plaanita mööda paberit rännata, teistes harjutustes maalis ta aga mingil teemal, mille ma olin talle andnud. Kui me kolmandat korda kohtusime, riputasin kõik ta pildid seinale. Vaatasime pilte ja arutasime neid.

“Märkan küll,” vastas klient. “Igal pool on need teokarbid.” Klient oli imestunud. Ta ei osanud arvata, millest see kujund oli piltidele tekkinud. Talle tundus, et see peegeldas mingit liikumist. Ma rääkisin talle, et teokarp ja spiraal sümboliseerivad sageli muutusi ja edasiminekut, uuesti sündimist ja uuenemist. Samuti annavad need märku soovist pöörduda sissepoole ja uurida iseennast, et leida millegi tähendus. Need võivad ka jutustada lugu, milles liigutakse väljapoole, kunstilise eneseväljenduse või ükskõik millise loova tegevuse kaudu. Teokarp-spiraal on uue seikluse algus.

See klient oli tulnud minu juurde põhjusel, et ta tahtis rohkem oma loovust kasutada. Samuti mõtiskles ta eriala vahetamise üle. Ma julgustasin teda, et ta joonistaks veel teokarpe-spiraale ning samal ajal kuulataks enda tundeid ja mõtteid. Paistis nii, et alateadvus saatis talle raevukalt sõnumeid, et tal oleks vaja oma elu muuta ja rohkem loovusele panustada!

Alateadvuse sümboolsed sõnumid võivad väljenduda lemmikpiltides ning ka joonistamise ja sirgeldamise kaudu. Kas tasub imestada, et teismelised kriipseldavad vihikutesse sümboleid, mis viitavad suguelunditele? Nad ju mõtlevad iga päev oma keha muutumise peale, otsivad enda seksuaalset identiteeti ja hangivad samal ajal elu esimesi seksikogemusi.

Minu arvates on sümbolid ääretult põnevad. Üldiselt peetakse neid müstilisteks ja salapärasteks. Kunstis on sümboleid rohkesti kasutatud – eriti siis, kui kunstnik on soovinud rääkida midagi, mille jaoks pole konkreetsetest piltidest piisanud, ning kui ta on tahtnud muuta nähtamatu nähtavaks. Selliseid abstraktseid asju nagu näiteks jumalikkus, pühadus, halastus, alandlikkus või võim on raske pildina väljendada ning sel puhul on appi tulnud sümbolid, näiteks kiirtepärg või kroon.

Sümbolid sõltuvad alati ajast, renessansiaja kunstis kasutatud sümbol ei pruugi enam tänapäeva kunstis või tänapäeva inimesele sama asja tähendada. Sümboleid uurinud kunstiajaloolane Liisa Väisänen on öelnud, et sümbolid on märgid, võrdpildid ja keel, aga mitte salakeel – me lihtsalt ei oska enam vanu sümboleid tõlgendada. Võib-olla kannatavad alateadvuse poolt saadetud, hajameelse sirgeldamise tulemusena sündivad sümbolid sama probleemi all: me ei oska, ei viitsi või ei jõua neid tõlgendada.

Tänapäeval mõeldakse, et kõigil on vaja osata inglise keelt, aga Liisa Väisänen peab vähemalt sama väärtuslikuks piltide keele oskamist. Ta ütleb, et kes oskab tõlgendada sümboleid, saab suhelda eri kultuuride ning ajajärkudega. Kes suudab mõista näiteks 15. sajandi Firenze kunstnike maalide sõnumeid, pääseb ligi renessansiajal elanud inimeste mõttemaailmale. Sümbolite lugemiseoskus annab teostele sisu, mida muuseumis kunstiteoste kõrvale riputatud sildid ei paku. Need sildid ei räägi piltide sisust ju midagi.

Sama sümbol võib tähendada paljusid erinevaid asju; kontekstist sõltub, kuidas sümboleid tõlgendada. Liisa Väisänen on võrrelnud seda tõlgendamist keelega: kui keegi ütleb “viis”, saab kuulaja konteksti järgi aru, millal kõneleja mõtleb number viit ja millal lauluviisi. Või kui kõneleja ütleb “tekk”, oskab kuulaja ilma suurema vaevata otsustada, kas jutt käib voodikattest või laevakorrusest.

Sümbolite hulka kuulub ka igaühe enda sümbolimaailm. Selle allikateks on ühelt poolt kultuur ja aeg, milles me elame, teisalt aga ka igaühe oma viis sümboleid näha ja tõlgendada.

Peale sümbolite, mida on kasutanud kunstnikud, põrkame igapäevaelus kokku mitmesuguste sümbolitega ning oskame neid tõlgendada ilma pikemalt pead murdmata. Argisümbolite tähtsus on väga suur, sest ilma nendeta ei leiaks me üles oma sugupoolele mõeldud avalikku WC-d, ei oskaks pesta riideid õigel temperatuuril ega õige programmiga, ei teaks, milline aine on mürgine või söödav, või ehk hoopis kõnniksime sõiduteel autole ette, kui ülekäigurada tähistavaid triipe poleks. Ma olen saanud paarilt tuttavalt teismeliselt tekstisõnumeid, milles pole ühtegi tähte ega sõna, ainult emotikonid ehk piltmärgid. Aga sõnumi mõte on saanud selgeks ilma sõnadetagi.

Sümbolid avanevad

/…/

Tasub meeles pidada, et mõned sümbolid on kollektiivsed (näiteks vanitas-kompositsioonide küünlad, mis sümboliseerivad ajakulgu), kuid igaühel meist on ka isiklikke, omaenda minevikust lähtuvaid sümboleid. Viimaste tõlgendamises pole ainsat tõde, mis kehtiks kõigile. Filtreeri ja tõlgenda kõigi sümbolite tähendusi iseenda kaudu. Personaalseid sümboleid ei saa mitte keegi teine sinu eest tõlgendada. Sina tead, mis on oluline. Kui jaksad mõtiskleda (ka mitme variandi üle), tead sa kindlasti õiget vastust.

Ühel sümbolil võib olla mitu tähendust. Näiteks võib kass sümboliseerida iseseisvust ja enesekindlust või teistpidi nende omaduste vähesust, hirmu, vajadust, soovimist või ihaldamist. Sümbolid sisaldavad mitut kihti: tänapäevaste sümbolite sees on endiselt alles vanad väärtused ning omaenda sümbolid võivad olla seotud igikestvate võrdkujudega.

HARJUTUS: sümbolite saladused

Sul läheb vaja ühte või kolme lemmikpilti.

Tee nii:

1. Vali välja üks kuni kolm lemmikpilti. Kasuta ükskõik milliseid pildivarusid raamatutest internetini.

2. Uuri oma lemmikpilti või -pilte rahulikult ning mõtiskle järgmiste küsimuste üle:

  • Kas sa märkad pildil või piltidel mõnda ilmselget või peidetud sümbolit?
  • Kas su lemmikpildil on elemente, värve või osi, mis võiksid sisaldada sümboleid? Sümbol võib olla kujutav, nagu lill, kass, naine, meri, pilv või laps, aga see võib ka olla geomeetriline kujund, nagu ring, kolmnurk või nooled. Kas äkki kordub sinu lemmikpiltidel mõni kujund?
  • Kas neid pilte ühendab mingi element või teema, mida sa võiksid sümbolite kaudu uurida?
  • Kas nendel piltidel paelub sind mingi kindel element? Kas sa oled sama sümboliga ka varem kokku põrganud? Kas märkad, et pöörad sellele sageli tähelepanu? Äkki oled seda sümbolkujundit mõnikord ka joonistanud?

Kui leidsid oma pildilt mõne sümboli, selgita välja, mida see motiiv üldiselt sümboliseerib. Kuidas seda enamasti tõlgendatakse? Võid appi võtta mõne sümboliraamatu või ka selle raamatu sümbolitõlgenduste nimekirja. Tee see motiiv endale selgeks. Otsi infot, loe ja aruta. Mõtle, miks just see konkreetne sümbol sind praegu huvitab.

Sümbol võib rääkida sellest, et sa igatsed kõnealust asja oma ellu või et sa peaksid selle teema üle senisest enam mõtisklema. Aga mida see motiiv sinu jaoks sümboliseerib ja tähendab? Kas see on kuidagi seotud su mineviku või praeguse eluga? Suhtu sümbolitesse avatult ja mänguliselt. Mõnikord võivad sümbolid väga aeglaselt avaneda. Ole kannatlik, võta endale aega ja arutle (kas või koos hea sõbraga), milliseid sümboleid su pilt võib sisaldada.

Mis sellest harjutusest kasu on? Sümbolid võivad osutada mõnele teemale või küsimusele, mis on sulle peavalu ja muret valmistanud. Sümbolite tõlgendamine võib selle probleemi lahendamisele kaasa aidata. Lemmikpiltide sümbolite avanedes rullub sulle lahti terve uus maailm. Ja uue, seni varjatud maailma lahtiminek on uskumatu kogemus. Sul õnnestub justkui oma alateadvusse piiluda. Tunne võib olla ka nagu autokoolis – nüüd saavad selgituse ja tähenduse kõik need tee ääres asuvad sümbolid, mis varem tundusid kummalised ja ilma mingi tähenduseta. Kollane joon ümmargusel punasel taustal tähendab ju seda, et sellesse suunda on keelatud sõita, ja valge nool ristkülikukujulisel sinisel taustal tähendab ühesuunalist teed.

Sümbolite tõlgendusi

Allpool loetlen mõningaid sümboleid, mida mu kliendid on kõige sagedamini joonistanud või mida paljud neist on oma piltidelt esile tõstnud. Tõlgendamiseks olen kasutanud kunstiajalugu, sümbolite üldisi tõlgendusi ja seda, kuidas mu kliendid on ise oma sümboleid tõlgendanud. Kui soovid, võta need selgitused juhtnöörideks ja lähtekohaks, et enda piltide sümbolitele tähendused leida.

Iidol, imetletud inimene esindab omadusi, eluviisi või suhtumist, mida sa endale loodad või igatsed.

Jalg või jalad on inimese tugisambad ning viivad meid edasi. Jalad võivad anda märku raskustest või soovist olla iseenda peremees või liikuda elus edasi.

Keerdu või keeret võib näha kruvides, DNA-ahelas ja keerdtrepis. Keerdus olek kujutab progressi, edu poole pürgimist ja liikumist.

Kolmnurk tähendab kolme, kolmikut. Kahest saab kolm: isast ja emast sünnib laps. Kolmnurgas on algus, keskkoht ja lõpp. Kolmnurk on nii keha, vaimu ja hinge ühendus kui ka usuline kolmainsus. Kolmnurk tähistab püramiidi, kindlust, püsivust, jõudu ja vastupidavust. Kolmnurk ja püramiid sisaldavad mõtet, et inimesed on all ning teadmiste kaudu on võimalik pääseda uute, kõrgemate tasanditeni. Kõige kõrgemal on jumal. Kolmnurk tähendab enda arendamist, tõe poole jõudmist. See mõtlemine toetub maailmapildile, milles on olemas ainult üks tõde.

Kuu on naise sümbol, päike mehe oma. Patriarhaalses maailmapildis on mõeldud, et mees on päike ja selle valgus, mida naine ainult peegeldab, ning et mees on aktiivne ja naine passiivne. Poolkuu on esinenud osmanite lipul juba 15. sajandil. See on islami sümbol.

Käsi, käed. Mida käed teevad? Kas need on aktiivsed või puhkavad? Kaks kätt sümboliseerivad tasakaalu, valimist, kontrasti, õigust ja konflikti. Üks käsi on ka stoppmärk, peatumise kohustus.Üleüldse tähendab käsi turvatunnet, jõudu, tugevust. Hamsa – ehk Fatima käsi – on juutide ja islamiusuliste sümbol ja amulett, mis kaitseb kandjat halbade asjade eest. Kätega teeme asju, saadame midagi korda, anname märku, väljendame ennast, hellitame, kallistame, edastame energiat. Kätes on palju tarkust, võimu ja lugusid.

Küünal – põlev küünal sümboliseerib valgust, soojust ja tuld. Usuliste rituaalide kaudu on see saanud jumaliku tähenduse, küünal tähendab pimeduse ja kurjuse võitmist. Küünla süütamine on samm millegi uue ja parema poole, valguse suunas. Suitsev, äsja kustutatud või kustunud küünal sümboliseerib aega, aja kulgu, elu hetkelisust ja haavatavust.

Lained on lihtsustatult poolikud ringid, mis pildil üksteisele järgnevad. Laine võib olla seotud vee liikumise või lainepikkusega, hääle- või raadiolainetega. Laine on lõputus liikumises. See kujutab voolamist, vajadust pääseda liikuma, viia ellu muutus, edasi liikuda või liikumas püsida.

Laps viitab meie enda lapsepõlvele või lapsevanemaks olemisega seotud väljakutsetele, soovidele, õnnele, muredele, hirmudele või igatsusele. Last võib vaadata ka tõelise, ehtsa iseenda kujutisena. Kas mingid asjad sinu lapsepõlvest vajavad veel läbimõtlemist ja käsitlemist? Mida sa lapsepõlvest taga igatsed?

Lille tähendus sõltub sellest, millise lillega on tegu. Lille kui sümboli tähendust mõjutavad ka lillede hulk, värv, omadused, vorm ja õitsemisaeg. Näiteks longus ja alandliku kujuga maikelluke sümboliseerib allaheitlikkust ja süütust, uimastavate omadustega moon aga on surma ja une sümbol. Üldiselt sümboliseerivad lilled rõõmu, sündimist, taassündi, kasvamist, armastust, küllust ja kinkimist. Enamikul lilledel on ka mingi seksuaalne tähendus.

Loomad on sümbolitena alati väga tugevad ja kõigil neil on oma tähendus. Loomasümbolid võivad olla mitmesugused energialoomad, kes juhivad teed, annavad nõu ja kaitsevad meid. Elevant sümboliseerib tarkust, püsivust ja kannatlikkust. Elevant toob õnne. Hobune sümboliseerib liikumist, liikvel olekut, praktilisust, pühendumist, energiat ja ülevust. Kuna hobuseid on kasutatud sõdades, siis on nad ka võidu, vallutamise ja au sümbolid. Samuti on arvatud, et hobune sümboliseerib mingi ettevõtmise sujumist ja selle lõpule viimist. Kui kukud pildil hobuse seljast maha, võid tunda hirmu ebaõnnestumise ees. Kala on ristiusu vanim sümbol. Enne ristiusku sümboliseeris see tõenäoliselt viljakust ja üska. Karu sümboliseerib jõudu, juhtimist ja kaitset. Kass võib tähendada iseseisvust, sõltumatust ja enesekindlust või siis nende puudumist või imetlemist. Koer väljendab usaldusväärsust ja truudust. Koertega seostatakse ka aitamist, turvatunnet, sõprust ja kommunikatsiooni. Liblikas tähendab vormimuutust, muutuse jõudu, õrnust ja haavatavust. Lind tähistab vabadust. Ta lendab inimese ja taeva vahel. Lind on ka sõnumitooja. Lõvi on loomade kuningas, võimu, jõu ja julguse sümbol. Madu ajab nahka, seega kujutab uuestisündi. Indiaanlastel on madu olnud ravimise või manala sümbol, läänemaailmas aga teadmiste ja tarkuse sümbol.

Luuderohi on kristlik sümbol ja viitab ristiusule, aga ka kasvamisele.

Maja või hoonet peetakse sageli autoportreeks ning sinu enda praeguse olukorra sümboliks. Millises seisukorras maja pildil on? Mida see vajab? Kas mingi osa majast on tähelepanuväärselt suur või väike? Kas sa tahad peitu või varju minna? Kas midagi on puudu? Ukse või akna puudumine võib anda märku, et sa ei soovi teistega eriti tegemist teha.

Mees, kriipsujuku, isase sümbol tähistab üleüldse inimest, aga ka meessugu ja isapilti. Mehega seostatakse loomulikult mehelikkust, seksuaalsust, identiteeti, jõudu ja võimu ning planeeti Marss.

Mägi tähistab sageli otsuse tegemise hetke. Vaja on teha mingi valik. Mäega seostub tihti ohu teema – sul on oht langeda või libiseda valedesse valikutesse.

Naine, emase sümbol väljendab naiselikkust, emadust, viljakust ja kõike feminiinset. Uuri, mida naine pildi peal teeb. Milline roll tal on? Kui sa oled ise naine, võib pildil olev naine tähistada sind ennast. Kas sa otsid enda identiteeti naisena või murrad pead oma seksuaalsusega seotud küsimuste üle? Naisega seostuvad ka planeet Veenus ja Kuu.

Nooled märgivad suunda, tugevat jõudu, edasipürgimist, energiapurskeid, lahenduse leidmise ja millegi uue loomise vajadust.

Ring või sõrmus on universum, igavik, päike, ühtsus, liit, ühinemine, kokkusulamine, aga ka naiselikkuse sümbol, emake maa ja terviklikkus. Ring on üks kõige vanemaid sümboleid ning väljendab ka aja ringkäiku.

Rist moodustub siis, kui kohtuvad kaks eri suunas liikuvat joont- vertikaalne ja horisontaalne -, kui kohtuvad taevalik ja maine. Rist viitab neljale aastaajale ja neljale elemendile: veele, tulele, õhule ja maale. Rist on vana kristlik sümbol, aga selle ajalugu on ristiusust palju vanem. Rist on üldse üks vanemaid sümboleid – esimesed pildid ristidest pärinevad umbes 30 000 aasta tagant. Ka sel ajal mõeldi tõenäoliselt, et inimene elab maa peal, jumal taevas ning surm on maa all. Nad kohtuvad ristumiskohas, silmapiiril. Rist tähistab ka suhteid ja suhtlemist, jagunemist, kaheks jagamist ja koormat.

Ruut on tugev ja kindel ning sümboliseerib maad. Nagu ristiga, nii seostuvad ka ruuduga neli ilmakaart, neli aastaaega ja neli elementi: maa, vesi, tuli ja õhk. Ruut kordub majade põhiplaanides, tubades ja kvartalites. Ruut on turvalisus ja kaitse, tasakaal, muutumatu ja püsiv.

Sild sümboliseerib muutust ja liikumist. Kas tahad alustada midagi uut või muuta oma elu suunda? Sild võib tähendada ka elumuutustega seostuvat hirmu.

Süda on armastuse sümbol, mida tuntakse üle kogu maailma. Kas soovid armastust, ootad seda juurde või tahad hoopis armastust paremini või rohkem väljendada?

Tee või rada kujutab eluteed, teekonda. Tee on ka vabaduse sümbol. Mis tee ääres on ja kas tee on vaba? Milliseid tõkkeid rajal leidub?

Tooli on traditsiooniliselt peetud trooniks, mis kujutab võimu, autoriteeti, kohtupidamist ja otsuse langetamise hetke. Toolid on argised asjad, suurem osa meist istub tööpäevad läbi toolil, nii et tool võib tähistada ka tööd, istumist, paigalolekut. Milline tool pildil on? Kas see on igapäevane tool, kiiktool või trooni moodi? Kas tool on tühi? Kas sa igatsed sellele midagi või kedagi?

Tuli on valguse ja soojuse, aga ka puhastumise sümbol. Üks neljast põhielemendist.

Rohkem sümbolite tähendusi leiad Krista Launoneni raamatust “Teejuht maagiliste piltide maailma”.

Loe lisaks: Alkeemia lugemisnurk: mida värvid sinu kohta ütlevad?

Allikas: Krista Launonen “Teejuht maagiliste piltide maailma”, kirjastus Pilgrim

Seotud

5 praktilist nippi kuidas meeleolu tõsta

Liitu meie uudiskirjaga ja saa 5 praktilist nippi kuidas kiiresti enda meeleolu tõsta.