Psühholoogide avaldus: loomatsirkustel on ebapedagoogiline mõju

Enam kui 100 psühholoogi üle maailma on alla kirjutanud avaldusele, mille kohaselt mõjub tsirkustes ja etendustes toimuv loomade väärkohtlemine ebapedagoogiliselt, vahendab MTÜ Loomus.

Allakirjutanud psühholoogid väljendavad põhjendatud muret pedagoogiliste, hariduslike ja psühholoogiliste tagajärgede pärast lastele, kes külastavad tsirkusi ja teisi etendusi, mille jaoks peetakse ja kasutatakse loomi sobimatul viisil. Lapsed näevad loomadelt vabaduse võtmist, loomade pidamist ebaloomulikes oludes ja tingimustes, mis ei austa nende vajadusi, ning loomade ebaloomulikult käituma sundimist.

Sellised kogemused ei aita kuidagi kaasa loomade olemuse ja vajaduste tundmaõppimisele, vaid võivad vähendada austust elusolendite vastu, viia valusignaalide eiramiseni ja takistada empaatia arengut, mis on arengu- ja kasvuprotsessis määrava tähtsusega, kuna lastel võib tekkida vastuoluline reaktsioon, s.t lõbustatus ja rõõm vastuseks karistusele, ebamugavusele ja ebaõiglusele. Allakirjutanud psühholoogid kutsuvad üles keelustama loomade kasutamist tsirkustes.

Avaldusele alla kirjutanud psühholoogide täielik nimekiri on kättesaadav SIIN.

MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus tegeleb loomade huvide ja õiguste kaitsega ning loomade huvide esindamisega ühiskondlikes aruteludes. Loomus seisab eelkõige nende loomade eest, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnahkade tootmiseks.

Seotud