Põhjavee mikroobid loovad orgaanilist ainet täie hooga

Merevetikad ja maismaataimed teevad eluslooduse käigushoiul tähtsat tööd: just nemad sünteesivad päikeseenergia toel süsihappegaasist eluks vajalikke orgaanilisi aineid, vahendab Novaator.err.ee.

Nüüd selgub aga värskest teadusuuringust, et ka maa all, põhjavees, kuhu päikesekiired ei ulatu, käib orgaaniliste ainete primaarproduktsioon täie hooga.

Geeniuuringud on juba varem tuvastanud, et paljud põhjaveemikroobid suudavad anorgaanilistest ainetest orgaanilisi teha, saades selleks energiat kivimites sisalduvate ainete, näiteks väävliühendite oksüdeerimisest.

Kirsten Küselil Saksamaalt Jena Ülikoolist ja ta kolleegidel õnnestus oma uuringus põhjaveemikroobid aga otse teolt tabada. Nad mõõtsid ära, kui palju seovad viie kuni 90 meetri sügavuses põhjavees toimetavad mikroorganismid anorgaanilist süsinikku.

Loe artiklit edasi lehelt Novaator.err.ee.

Seotud