Napis riietuses inimest peetakse ebapädevaks

Paljastatud ihuga inimesi peetakse üleni rõivastatutest tundlikumaks, kuid vähem kompetentseks, näitas värske uuring.

Paljastatud ihuga inimesi peetakse üleni rõivastatutest tundlikumaks, kuid vähem kompetentseks, näitas värske uuring.

USA Marylandi ülikooli psühholoogid näitasid, et poolpaljaid inimesi ei vaadelda ilmtingimata mõistuseta objektidena, vaid neid seostatakse teistsuguse mõtteviisiga ning see kehtib mõlema soo puhul.

Varasemad inimese objektina käsitlemise teooriad on seadnud inimesed teljele, mille ühes otsas nähakse inimest täiesti arukana ning teises otsas elutu objektina. Ajakirja Journal of Personality and Social Psychology võrguväljaandes avaldatud uuringu autori Kurt Gray rühm seadis telje otstesse seevastu inimese aktiivse ja passiivse oleku.

Inimesed käsitlevad teiste inimeste mõistust kahetahulisena – eristatakse oskust planeerida, tegutseda  ja rakendada enesekontrolli ning võimet tunda ja kogeda.

Eksperimentides mees- ja naissoost vabatahtlikega mõjutati osalejaid märkamatult keskenduma inimese kehale või vaimule.

Näiteks esimeses eksperimendis said 159 tudengit küsimustiku koos naise või mehe pildi ja kirjeldusega. Kui mehe või naise kirjeldus oli alati täpselt sama, siis osadele vabatahtlikele  jagatud fotodel oli kujutatud naise või mehe nägu, teistel aga ülakeha, millel naine kandis bikiini toppi ning mees oli palja ülakehaga.

Teises eksperimendis said vabatahtlikud erinevalt sõnastatud ülesanded. Osadel paluti fotosid vaadates keskenduda füüsilisele veetlusele just nagu need pärineks interneti tutvumisportaalist. Teised vabatahtlikud pidid fotosid vaatama aga professionaalset töötajat otsiva tööandja pilguga, keskendudes vaimsele võimekusele.

Ülejäänud eksperimentides paluti mitteõppivatel täiskasvanud vabatahtlikel fotode põhjal hinnata, kas neil kujutatud pornotähed on rohkem tegutsemis- või kogemisvõimelised. Samad pornostaarid olid ühtedel fotodel riietatult, teistel alasti.

Tulemused näitasid, et nii mehed kui naised omistasid alasti inimestele järjekindlalt vähem tegutsemisvõimet ehk pidasid neid vähem pädevaks. Samas peeti paljaid inimesi ka emotsionaalsemateks, tundelisemateks ning üldse kogemisvõimelisemateks. “See efekt võib tekkida isegi riideid seljast võtmata. Ka lihtsalt tähelepanu pööramine kellegi veetlusele, keskendudes pigem kehale kui vaimule, muudab selle inimese vaataja silmis vähem tegutsemis- ja rohkem kogemisvõimeliseks,” rääkis Gray.

Sellisel ettekujutusel võib olla nii hea kui halb mõju. Gray sõnul võib näiteks kehale keskendudes paista partner voodis tundlikum ja emotsionaalsem.

Napis riietuses inimesi peeti moraalselt vähem vastutustundlikeks, kuid samas suuremat kaitset vajavateks. “Tundub, et inimesed ei taha teistele palja ihuga inimestele liiga teha ning soovivad neid pigem kaitsta,” märkis Gray. Näiteks ühes eksperimendis selgus, et ilma särgita meestele kalduti ebameeldivat elektrišokki andma vähem kui särki kandvatele meestele.

 

Artikli autor Jaak-Kristjan Sutt, www.novaator.ee

Seotud