Millised on suhtevägivalla ohumärgid?

Lähisuhtevägivalda esineb kahjuks palju sagedamini, kui oskame ette kujutada. Psühholoog Erme Martin tutvustab ohumärke, mis viitavad sellele, et partner võib olla vägivaldne.

“Eedeni aed” – nii nimetab Lundy Bancroft oma raamatus “Miks ta seda teeb? Kuidas mõtlevad vihased ja kontrollivad mehed” vägivallatsejaga loodud suhet selle alguses. Esimestel nädalatel või kuudel või ka kauem kõnnib naine nagu pilvedel. Idülliline avamäng on peaaegu kõikide vägivaldsete paarisuhete koostisosa. Kuidas muidu saakski vägivaldne mees omale üldse partneri leida? Naised ei ole lollid. Vaid väga vähesed naised peavad endast nii vähe lugu, et nad on valmis end siduma mehega, kes on kohe algusest peale täielik jätis – kuigi nende enesehinnang võib olla murust madalam hiljem, kui mehel on olnud aega järk-järgult see hävitada.

Nende esimeste imeliste kuude jõud

Kui mees on alguses nii hea, kas ta tegelikult kavatseb juba siis muutuda hiljem vägivaldseks? Kas ta püüab naise teadlikult emotsionaalsete võtetega oma võrku, et hiljem temaga julmutseda? Üldjuhul on vastus EI. Vägivallatseja ei kujutle end karjuvana ja naist alandavana või asju pilduvana. Kui mees armub, siis unistab ta õnnelikust tulevikust lõputus õndsuses-samamoodi nagu nainegi.

Kui mehel pole plaanis vägivaldseks muutuda, siis mis tema peas omati toimub? Esiteks, ta hoiab kramplikult kinni kujutlusest, mille ta on loonud tuleviku kohta. Selle järgi täidab naine kõik tema vajadused, on igal ajahetkel nii öösel kui päeval seksikas, tal pole endal üldse mingeid vajadusi ning ta on rabatud mehe täiuslikkusest ja vastapandamatusest. Selline mees ihaldab naist, kes teda teenindaks, kes ei kaebaks kunagi millegi üle, mida mees on teinud ega tumestaks tema mõnusat äraolemist probleemidega või rahulolematusega, mis on seotud naise enda eluga.

Vägivaldne mees ei avalda neid enesekeskseid fantaasiaid oma uuele partnerile. Tõtt-öelda ei ole ta isegi neist kuigivõrd teadlik. Ta tahaks end näha hooliva ja suuremeelse partnerina. Seega ei ole naisel kuidagi võimalik teada saada, et mees otsib pigem isiklikku hooldajat kui partnerit. Hiljem kui ta hakkab naist kontrollima ja ära kasutama, leiab ta võimaluse end veenda, et tegelikult see pole nii või et see on naise süü.

Tema eesmärk ei ole vägivald, vaid kontroll ja ta kasutab vägivalda selleks, et saavutada kontroll, millele ta tunneb endal õigus olevat.

Siit jõuame kahe kõige olulisema vägivaldseid mehi puudutava tõsiasja juurde:
VÄGIVALLATSEJA ON INIMOLEND, MITTE KOHUTAV MONSTRUM, KUID TAL ON ÜKS ÄÄRMISEKT KEERULINE JA DESTRUKTIIVNE PROBLEEM, MIDA EI TOHIKS ALAHINNATA.

Üldlevinud arusaam vägivaldsetest meestest kui kurjadest, kalkuleerivatest võllaroogadest teeb naisele oma partneri probleemi märkamise raskeks. Naine kaldub mõtlema: Minu partner hoolib minust tõeliselt ja tal on mitmeid häid külgi. Tal on tunded; ta ei ole mingi sadist. Ta ei saa olla vägivallatseja. Naine ei taju, et mehel võivad kõik need positiivsed omadused olemas olla, kuid ta võib sellele vaatamata olla vägivallatseja.

VÄGIVALLATSEJA KÄITUMINE ON VALDAVALT TEADLIK –TA KÄITUB PIGEM TAHTLIKULT KUI JUHUSLIKULT VÕI KONTROLLIKAOTUSEST JOHTUVALT. KUID TEMA TEGUTSEMISE ALUSEKS OLEV MÕTLEMINE ON ÜLDISELT MITTETEADLIK.

Vägivallatseja õpib manipuleerivat ja kontrollivat käitumist mitmest erinevast allikast, kaasaarvatud tähtsamad meessoost rollieeskujud, eakaaslased ja üldlevinud kultuurilised sõnumid.

Täiskasvanuks saades on ta manipuleeriva käitumise sellisel määral omaks võtnud, et tema käitumine on suuresti automaatne. Ta teab, mida ta teeb, kuid ta ei tarvitse teada, miks ta seda teeb.

Varajased ohumärgid

Järgmised ohusignaalid võivad viidata sellele, et vägivaldsus on juba poolel teel:

– Ta räägib oma eelmistest partneritest lugupidamatul viisil. Teatud hulk kibestumist eelmise partneri suhtes on normaalne, kuid olge ettevaatlik mehe puhul, kes on väga keskendunud oma kibestumisele ja räägib sellest kohtumiste varajases faasis. Olge eriti valvel mehe suhtes, kes räägib oma kunagistest naistuttavatest alandaval ja üleoleval moel või kes esitleb ennast naistepoolse vägivalla ohvrina.

– Ta on teie suhtes lugupidamatu. Lugupidamatus on pinnas, millelt vägivald kasvab. Kui üks mees teid üha maha teeb või teie arvamuste üle irvitab, kui ta on teie vastu teiste inimeste juuresolekul jäme, siis ta näitab sellega, et ta ei pea teist lugu. Kui mees teid idealiseerib ja kohtleb teid kui täiusliku jumalannana, tähendab see seda, et ta tegelikult ei näe teid. Ta näeb iseenda fantaasiat. Ja kui te siis ei suuda elada tema kujutlusele vastavalt?

– Ta teeb teile teeneid, mida te ei soovi või näitab teie vastu üles sellises koguses suuremeelsust, et teil hakkab piinlik. Sellised momendid võivad viidata sellele, et mees üritab tekitada teis võlglase tunnet.

– Ta on kontrolliv. Esialgu on põnev olla koos mehega, kelle käitumine on kontrolliv. Kontroll algab tavaliselt üsna pehmel moel, kaugel sellest, mida te olete pidanud vägivallaks. Mees pillab märkusi teie riietuse või väljanägemise kohta (kas liiga seksikas või liig vähe seksikas); on veidi negatiivselt meelestatud teie perekonna või mõte teie hea sõbra suhtes; avaldab teile survet, et te veedaksite rohkem aega koos temaga või loobuksite töölkäimisest või otsiksite omale uue töö, mis on tulutoovam; hakkab liiga agaralt nõu andma selle kohta, kuidas te peaksite oma elu seadma ja näitab üles mõningast kannatamatust, kui te tema nõuandeid ei järgi; või näitab välja, et on häiritud kui te ei jaga kõiki tema vaateid poliitika, inimsuhete, muusika ja muude valdkondade osas.

– Tal on tugev omanditunne. Armukade käitumine on üks kõige kindlamaid viiteid sellele, et algamas on vägivald. Omanditunne maskeerub sageli armastuseks. Ta võib helistada teile viis korda päevas, et hoida ennast kursis kõige sellega, mida te teete, või siis tahab ta et veedaksite kõik õhtud koos temaga. Tal võivad olla tõepoolest tugevad tunded teie vasu aga see ei ole põhjus, miks ta tahab kogu aeg teiega koos olla; ta üritab teil silma peal hoida, kinnitades oma uskumust, et te olete tema omand.

– Ta peab ennast eksimatuks. Ükskõik mis ka ei juhtuks, alati on selles keegi või miski süüdi. Aja möödudes osutute süüdlaseks järjest sagedamini teie.

– Ta on enesekeskne. See ei pruugi küll suhte alguses avalduda, kuid leidub sümptomeid, mida tasuks tähele panna. Kas ta räägib tunduvalt rohkem kui ta teil seda teha laseb. Teie juttu kuulab pealiskaudselt, juhtides jutu tagasi ikka ja jälle iseenda isikule.

– Ta tarvitab narkootikume ja alkoholi. Olge valvsad kui ta avaldab survet temaga koos mõnuainete tarvitamisel. Mõnuained ei põhjusta otseselt vägivaldset käitumist, kuid on sageli siiski sellega seotud.

– Ta sunnib teid seksile. See ohumärk on alati oluline, eriti teismeliste ja noorte meeste puhul. Kui mees ei aktsepteeri teie soove või tundeid seksi vallas, siis annab see märku ärakasutamisest.

– Ta hakkab väga kiiresti teie suhet tõsiselt võtma. Kuna väga paljud mehed kardavad paaniliselt end kellegagi siduda, võib naine tunda kergendust, olles leidnud partneri, kes ei pelga rääkida abielust ja perekonnast. Valvel tasub olla kui ta kärmelt hakkab tulevikku planeerima, võtmata piisavalt aega teie tundmaõppimiseks ja teiega lähedakse saamiseks. Tehke jõupingutusi tempo aeglustamiseks.

– Vihaseks saades käitub ta hirmutavalt. Vihahetkedel tuleb ta teile liialt ligidale, vibutab oma sõrme teie nina all, torgib või tõukab teid, takistab teie teed või piirab tegutsemisvabadust. Ähvardab, paugutab uksi, loobib asju, taob seina jne. Mida rohkem olete seotud mehega, kes teis hirmu tekitab, seda raskem on teil sellest suhtest vabaneda. Paraku usuvad paljud naised vastupidist: “Jah, ta küll hirmutab mind mõnikord, aga ma ootan ära ja vaatan, kas asi läheb veel hullemaks ja kui see tõepoolest läheb, siis ma lahkun”. Kuid lahkumine inimese juurest, kes teis hirmu tekitab, on palju raskem kui enamus inimesi arvatagi oskab. Ja iga päevaga muutub see veelgi raskemaks.

– Ta suhtub naistesse negatiivselt. Suhte alguses võib mees väita, et tema suhtumine teisse on erinev sellest, kuidas ta suhtub naistesse üldiselt. Kuid vahettegemine ei kesta kaua. Mehe veendumus, et naine peab hoolitsema kodu eest või et mehe karjäär on olulisem kui naise oma, võib osutuda tõsiseks probleemiks, kuna mees võib teid karistada, kui te püüate keelduda elamast tema seatud raamidest.

– Teiste inimeste juuresolekul püüab ta käituda teistmoodi. Suurem osa vägivaldsest käitumisest jäetakse hetkedeks kui puuduvad pealtnägijad. Teismeliste puhul sageli vastupidi.

– Teda näib paeluvat haavatavus. Meest paelub võim ja ta otsib partnerit, kes vaatab teda imetlust täis pilgul alt üles ja laseb end juhtida. Samas leidub ka selliseid vägivaldseid mehi, keda ei tõmba ligi naise abitus või haavatavus, vaid keda huvitavad pigev tugevad ja edukad naised. Sel juhul on õnnestunud neil teha edukas tehing, kui ta suudab oma võimu alla saada võimeka ja enesekindla naise.

Ükski nendest omadustest eraldivõetuna pole kindel märk mehe vägivaldsusest, välja arvatud füüsiline ähvardamine. Paljudel mittevägivaldsetel meestel võib esineda teatud piirides samu omadusi.

Mida peaks siis üks naine tegema, et hoiduda alustamast suhet, mis muutub ühel hetkel vägivaldseks?

Kuigi puudub täielikult lollikindel lahendus, on parim teadaolev plaan järgmine:

1. Tehke talle nii pea kui võimalik selgeks, milline käitumine või millised hoiakud on teie jaoks mitteaktsepteeritavad ning te ei saa suhet jätkata kui nende avaldumine ei lakka.

2. Kui see juhtub veel kord, siis lõpetage pikemaks ajaks selle mehega kokkusaamine. Ärge jätkake kokkusaamist pelga ähvardusega “seekord mõtlete te seda tõesti tõsiselt”. Tema jaoks viitab see tõenäoliselt vastupidisele.

3. Kui see juhtub juba kolmandat korda või kui tal ilmnevad muud ohule viitavad käitumisjooned, on tõenäosus, et tal on vägivallaprobleem. Kui te annate talle liiga palju võimalusi, võite te seda hiljem kahetseda.

Lõpuks olge valvsad ka selle suhtes, et kui vägivallatseja hakkab astuma vägivalla kasutamise teele, siis usub ta, et teie olete see, kes on muutunud. Ta tunneb oma käitumise olevat sedavõrd õigustatuna, et ta lihtsalt ei suuda ette kujutada, et probleem võiks peituda temas. Ainus, mida ta märkab on see, et te ei käitu vastavalt tema nägemusele täiuslikust, lõputult anduvast, allaheitlikust naisest.

Termin vägivald kätkeb endas suuresti võimu; see tähendab, et üks inimene kasutab ära võimu ebavõrdset jaotumist, et teist inimest ekspluateerida või kontrollida. Vägivalla puhul saab otsustavaks hetk, mil mees hakkab kasutama oma võimu naise üle selliselt, et see tekitab naises kahju ja asetab mehe priviligeeritud seisusesse.

Autor: Erme Martin

Seotud