Miks mehed end suhtes eemale hoiavad?

Kas oled valmis avatult kogema sügavat armastust ja naudinguid? Iga naine teab seda muinasjuttu, et tuleb leida vaid õige mees, pakkuda talle, mida ta tahab ja vajab, ning ta armastab sind elu lõpuni. Aga kui see müüt, mida sul on kästud uskuda, osutub valeks – kui sa tajud sügaval südames, et oled hakanud leppima vähemaga, kui tegelikult võimalik on – kuidas siis tõmmata ligi ja hoida enda kõrval meest, kes suudab pakkuda sulle seda, mida sa kõige kirglikumalt igatsed? David Deida selgitab oma raamatus “Tõeline seksuaalsus”, miks mehed vahel eemale hoiavad ja enesesse tõmbuvad.

Oled mulle palju kordi öelnud, et sa ei tunne, et olen täielikult sinuga, näen sind tõeliselt ja armastan sind. Aga ma armastan sind. Tunnen enda armastust sinu vastu ja sinu armastust minu vastu. Ometi pean tunnistama, et tuleb ette hetki, mil ma sind usaldada ei saa. Sa ütled mulle üht ja muudad järgmisel hetkel meelt. Sa näid nii õnnelik ja siis äkitselt, ilma selge põhjuseta, näid pettunud. Mõnikord ma suudan jääda täielikult sinu juurde, isegi kui su emotsioonid mind segadusse ajavad, aga sageli tõmbun lihtsalt eemale. Ootan, et sa rahuneksid. Või siis üritan sinuga su tunnetest rääkida, et aru saada, milles on küsimus ja kuidas siis sellega tegeleda. Paraku pole mu püüetel sind kuulata erilist mõtet, sest kõik kordub taas. Niiviisi kaob usaldus su sõnade vastu, sest kord räägid sa üht ja siis teist, ja nii ma siis hoiangi end eemale, et vältida vihastamist, kuna su sõnad tunduvad alusetud ja tujud äärmuslikud.

Aastatega oleme muidugi kasvanud. Sina oled õppinud oma sügavat igatsust näitama ka hoolimata oma emotsioonide muutumisest. Nii et nüüd olen hakanud pealiskaudsete sõnade ja tujude tagant tunnetama ka sinu tõelisi soove. Olen õppinud jääma ühendusse sinu südame sügavamate soppidega, ilma et su sõnad ja teod mind eemale peletaks. Harjutan, et tunda sinu sügavaimat igatsust ja näha su südame tõelist valgust sellal, kui sa räägid ja tegutsed. Ma ei hoia end sinust eemale, et seeläbi rahu leida, vaid tunnen aukartust su armastuse sügavuse ees. Sa lased oma valgusel täielikult paista ja see ärgitab mu südant armastuse valgusele igal hetkel avanema.

Kui mehel on maskuliinne olemus ja ta tunded tulevad südamepõhjast, siis avastab ta selle teadliku olemise, mis olemuslikult iseloomustabki käesolevas hetkes elamist. Kui soovid mehega sügavat suhet, siis tasub mõista seda muutumatut ja alalist teadlikkust, seda “kodu”, kus mees tunneb, kes ta tõeliselt on.

See olemise sügav tunnetamine ongi teadlikkus ehk jumalik armastus. Sellest sügavikust jälgib mees elu nagu draama kulgemist. Tunnetades endas seda sügavat muutumatut armastust ning olles avatud ja lõdvestunud, on su mees “juba surnud”, nii et tal pole ei võita ega kaotada midagi, mis midagi põhjalikult muudaks. Ta saab sulle ja maailmale anda endast kõik ilma hirmuta, ilma end tagasi hoidmata. Teda ei peleta ega häiri sinu emotsionaalne metsikus ja elu keeristormid, sest tema seisab vabana sügavuses ja pakub oma sügavaimat armastust sedamööda, kuidas hetked tulevad ja lähevad.

Enamik mehi aga pole kogenud ja tajunud vaba ja sügavat teadlikkust. Nad ei tea oma suurimat eesmärki ega suuda seetõttu pakkuda armastuse suurimaid ande ei sulle ega maailmale. Sinule tunduvad sellised mehed pinnapealsed ja ebausaldusväärsed. Sa tajud, et nende süda pole sügav ja et neis pole ehedat enesekindlust. Sa ei näe nende silmis haavatavat surmajõudu. Selle asemel paistavad nad elu mängudesse ja draamasse eksinuna, ebakindlad ja suutmatud sind armastuse sügavusse viima.

Suurem osa meestest, keda tunned, hoiab ennast ilmselt eemale nii sinu emotsioonidest kui ka elukaosest. Ent leidub mehi, kes tõepoolest elavad täiel rinnal mitmekülgset elu ja tunnevad end koduselt ka sellistes asjades, milles sina. Näiteks on mehi, kellele tõesti meeldib naistega oma emotsioonidest rääkida. Vahest oled olnud mehega, keda tõesti värskendab sinuga kohvitamine, kes lobiseb meelsasti retseptidest, uutest rõivastest ja headest tuttavatest ning laseb pisaratel voolata, kui jutuks tuleb tema suhe. Aga mõnele mehele on kergenduseks keset lapse jonnihoogu telefonile vastata või külla tulnud sõpradega vesteldes samal ajal televiisorist oma lemmikspordiala ülekannet vaadata. Peaaegu kõik mehed on vähemalt mingilgi määral võimelised laskma end elusaginal, sensuaalsel lärmil ja sinu emotsionaalsel keerisel kaasa haarata. Teatud määral suudab suurem osa mehi nautida kodu sisustamist, pulmade kavandamist või näpuvärvidega mässamist lapse sünnipäeval, kus söövad torti ja jooksevad kisades ringi 30 poissi ja tüdrukut.

Isegi kui mehe olemus on maskuliinne, on temas ka mingil määral loomulikku naiselikku energiat. See osake temast tunneb end igati hästi selles külluslikus elusaginas, täpselt nii nagu sina. Ent võib ka nii olla, et mees on endas üles ehitanud naiseliku kaitsekesta: ta võib täita oma aja jutuajamiste ja pidudega, kuna on kaotanud sideme surmatunnetuse ja oma südame kõige sügavama sihiga. Küllap teed vahet mehel, kes naudib vestlust siiralt – aga kes suudab sind ikka oma meheliku armastusega läbi raputada – ja mehel, kes pole surmaga seoses pidepunkti leidnud ja koketeerivalt naeratades lobiseb.

Kui mees õpib oma kestadest vabanema ja avastab oma sügavuse, saab temast vaba mees, keda määratleb muutumatu teadlikkus, mis annabki vabaduse. Tema süda, tema võim ja armastus nõuavad sind täielikult omale. Ometi võib sellel mehel olla vajadus veelgi edasi areneda, et ta suudaks haakuda sinu emotsionaalsete tormidega ega läheks sinu juurest ära oma vabadust otsima. Tal on võimalik harjutada, kuidas sinu metsikusega toime tulla, ilma ise hirmust värisemata. Selleks on vaja õppida säilitama sidet sügava alalise teadlikkusega. Aga seni, kuni mees pole selgeks saanud, kuidas alalisele ja muutumatule vabadusele toetudes täielikult lõdvestuda, võib ta luua endale võltsvabaduse. Ta püüab vältida või kontrollida või alla suruda kõiki asju, mis tema arvates tema elu segavad või on takistuseks – sealhulgas sinu emotsionaalsus. Mees võib suhte- ja eluprobleemidest eemale hoida nii, et keskendub mingi kindla ja ilmselge eesmärgiga asjadele: niidab muru, peseb autot, mängib aktsiaturul, ehitab maja või kirjutab raamatut. Ta võib võltsvabaduse tekitada endale ka sellega, et joob õlut, paneb jalad lauale ja vahib televiisorit. Emotsionaalse kära vältimiseks võib mees end oma kabinetti sulgeda ja pingsalt arvutiekraani jõllitada. Võib-olla üritab ta siiralt tõelist teadlikkust saavutada, aga n-ö kindluse mõttes hakkab vältima eluraskusi ja alustab vaikusemeditatsiooni õppimist või püüab mõnes retriidis oma “ego surmani” jõuda.

Vahest tunned, et mees tõukab sind eemale, aga tema lihtsalt ei tunne end pidevates muutustes ja emotsionaalses voolus nii koduselt kui sina. Ta saab mingi aja jooksul sinu emotsionaalsete väljendustega hakkama, aga paratamatult püüab ta sind “parandada”, justkui oleks sinu emotsionaalsus probleem. Ta üritab teie vaidlusi lahendada nii, et need oleksid lõpetatud ja möödas ning tema elus valitseks jälle probleemitu või tüüne harmoonia ja rahu. Sageli püüab mees sinu olekut või seisundit “ära nullida”, ta tüürib seksuaalse külluse ejakulatiivsesse tühjusesse ja proovib leida sinu emotsioonide tulvale või hingelisele kannatusele lahenduse nii, et “probleemi” enam poleks. Selle asemel et sinuga ja su mitmekesiste emotsioonidega ühendust saada või nautida lõputa tantsu sinu tunnetega veedab suurem osa mehi aega võltsvabaduses: nad vahivad tardunult teleriekraani, uimastavad end meelemürkidega või pühenduvad mingile väljakutsele – äritehingud, mägironimine, filosoofia õppimine – eriti sellistele väljakutsetele, millega peaks kaasnema vabanemine või “surma” maitse.

Enamik meestest veedab suurema osa päevast, üritades kedagi äriliselt “tappa”, võidelda poliitilise vabaduse eest, otsida loomingulist väljendust, intellektuaalset eduelamust või hingelist vabanemist. Ja kui midagi muud teha pole, vaatab enamik mehi sporti – mehed “surma” äärel poksiringis või üdini süvenenult midagi tassimas, tagumas või palli üle joone löömas -, et siis vabastava võidu korral sõjakisa teha.

Kuigi mees võib sind tegelikult armastada ja oma elu koos sinuga veeta, on sinu emotsioonide tulv tema meelest tihti mõttetu ja vaevaline, kuna sinu energia lakkamatu muutumine on nii erinev sellest väljendusvabadusest, mida tema otsib: “lõplikust” või muutumatust teadlikkusest ja rahust, milles tema mehelik olemus end kõige “kodusemalt” tunneb. Tema meelest muudad sina pidevalt meelt ja sinu emotsioonid vahelduvad,kord armastad teda, kord vihkad, kord sulgud, kord avaned. Ta teab nüüdseks, et ükskõik mida ta täna sinu jaoks teeb, ei oma see homme enam tähtsust, seega investeerib ta aega millessegi, mis vähemalt pealtnäha aitab midagi saavutada või lõpetada.

Kui sa meest sügaval südames ei võrguta ega ärata temas ellu sügavat ja kartmatut teadlikkust, siis võib sinu loomulike emotsioonide tulv kujuneda mehele väga eemaletõukavaks, isegi kui ta sind siiralt armastab. Kuni mees pole veel avanenud, et saavutada sügav teadlikkus ja vabadus, on tema suurim hirm kaotada pinnapealselt omaksvõetud võltsvabadus ja ta püüab pääseda köidikutest, millesse elu või sina oma armastusega paistad teda mässivat. Ta kardab end sinuga siduda, sest pelgab kaotada “teisi võimalusi”, isegi kui ta sind armastab. Ta võib isegi pärast kirglikku armatsemist eemale tõmbuda, kuna kardab, et kaotab oma vabaduse selle sideme tõttu, mis sügava armatsemisega tekkis.

Kui su mees alles areneb, et jõuda selle sügava teadlikkuse ja vabaduseni, mis on igas hetkes olemuslikult olemas, siis on sul arvatavasti vaja teda kutsuda sügavalt pühenduma, näidates talle oma armastuse sügavust. Sinu sügavaim valgus ja südameigatsus kutsub esile mehe avanemise, meelitades teda sügavalt pühenduma suhte- ja elutantsule. Vastasel juhul laseb mees end haarata vaid pinnapealselt või eemaldub võltsvabadusse.

Kui tahad inspireerida meest sügavalt pühenduma, siis näita talle oma naiseliku südame kõige sügavamat igatsust seksuaalselt, tegusalt ja pühendunult. Selleks võta mees endasse täielikult vastu ning vasta täie naudingu ja usaldusega. Kui sa ei paku end mehele täielikult, ei pruugi tal kunagi olla võimalust õppida, kuidas vastata naise südame sügavikest võrsuvale armastusele ja nõudmistele. Kui mees võtab võltsvabaduse otsinguil aja maha, ei pruugi tema soov naiselikkust nautida olla kuigi suur, nii et ta võib pöörduda vähem “vangistavate” naiselikkuseallikate poole, millega ühte sulada – meri, mets, muusika, õlu, pornograafia või vähem pingutust nõudvad naised.

See valgus, mida sa läbi oma keha ja südameigatsuse pakud – seksuaalselt ja igal moel -, peab olema külluslik, et tõmmata ligi ja inspireerida meest sügava teadlikkusega sisenema nii sinusse kui ka maailma. Kõige külluslikum inspiratsiooniallikas on jumaldamine. Sa võiksid oma mehe sügavat teadlikkus siiralt jumaldada isegi siis, kui ta eemale hoiab; isegi siis võid sa tunnetada tema südame sügavust, mille olemasolusse sa usud. Sa näed seda tema silmis ja tunned tema südames. Sa võtad mehe sügava teadlikkuse oma andumuse objektiks, sa tantsid talle ja inspireerid teda. Sina tead, et sügaval sisimas on mees suuteline kartmatult pühenduma, isegi kui ta ise ei suuda seda praegu tajuda või ära tunda.

Oma mehe sügavaid südamesoppe peegeldades ja jumaldades saad sa aidata mehel jõuda tema enda tunnete ja tõeotsimiseni. Kui sina jumaldad mehe sügavust, siis innustab see teda sügavuti tunnetama oma vabadust ja teadlikkust, seda, kes ta on. Kui mees suudab tunda ja vabalt avaneda vastavalt oma südamele, siis lisaks sellele, et ta talub sinu kaost või naudib sinuga vestlemist, jumaldab ta siiralt sinu südame, igatsuse ja valguse sügavust.

Kui teie vastastikune jumaldamine süveneb, siis on teie elus nalja ja naeru. Mees tõmbub eemale ja sina naeratad, sest tead oma südame jõudu, mis mehe tagasi sinusse ja su ellu meelitab. Sa tõmbud endasse või lased emotsioonidel pursata ja mees naeratab, sest teab oma olemuslikku jõudu, millega sinu vastupanuenergia läbistada ja sind Jumalale avada.

Kui su süda ja igatsus on naiselikud ja külluslikud, siis tõmbad ligi maskuliinset ja sügavalt teadlikku meest. Kui hoiad kõrvale oma sügavast särast, tõmbad ligi mehe, kes peidab end eraldatusse, immutab oma teadlikkust südametute sportlike või äriliste eesmärkidega või niinimetatud vaimsete proovikividega või harrastab pealiskaudse naudingu saamiseks kerget seksi.

Sinu mees eelistab, et sa avaneksid lihtsalt, ilma vastupanu ja tujudeta. Sina eelistad, et mees sind lihtsalt ihaldaks ega nõuaks, et sa teda eriliselt võrgutaksid. Mees on tihti liiga väsinud, et tegeleda sinu emotsionaalsete küsimustega. Sina oled sageli liiga stressis või kurnatud, et “end välja pakkuda” ja teda meelitada. Te mõlemad võite kaevelda: sina tahad mehelt rohkem armastust ja et ta sinu jaoks kohal oleks ning mees tahab sinult rohkem seksuaalenergiat. Te mõlemad võite jõuda kompromissile: tema teeskleb, et teda huvitab sinu jutt ja sina teeskled, et naudid tema kohmakat kabistamist ja pinnapealset elu. Või siis pühendute mõlemad oma südame sügavaima soovi nautimisele. Mees saab lõdvestuda, avaneda ja “surra” selles sügavas teadlikkuses, mis selles olevas hetkes on; ta annab vabalt sulle oma kõige täielikuma armastuse ilma end tagasi hoidmata. Ja sina saad lõdvestuda, avaneda ja armastada ennast, oma meest, ja kogu maailma nii, et su südame valgus paistab kõikjale nagu selle hetke elavus. Ennast teineteisele kutsuvalt pakkudes saate teineteist inspireerida pakkuma oma südame sügavamaid ande.

Allikas: Mida naine peaks teadma mehe seksuaalsuse kohta?

Meheliku seksuaalsuse plussid ja miinused

Seksuaalne tervenemine: tõeline seksuaalsus avab meile hedonistlikud naudingud ja rõõmu, mis on meile igapäevaselt kättesaadavad

Seotud