Mees kingib ühes oma armastusega naisele maailma

Mees, kui universum, kes on ennast mehena vastu võtnud ja seisab omal kohal, mõistab oma vastutust naise ja laste ees, teab oma ülesannet hoida ja kaitsta maailma, mille ta on kinkinud naisele, et naine saaks selle täita oma armastuse valguse ja soojusega. Mees seab ja hoiab kindlana piirid ning nii on maailm turvaline keskkond. Naine vajab turvatunnet, et kasvatada armastust, mis suureneb jagades. Mees vajab maailma, et sinna sisse peita pisikene pesa, kus on varjul tema armastus. Lapsed sünnivad, kasvavad ema armastuse soojuse ja valgusega täidetud pesas, mis asub isa poolt kaitstud maailmas.

Kui mees ei sea kaitsvaid piire ega hoia turvalist keskkonda, siis toimetab naine nendes piirides, mida ta suudab ja oskab iseendale ning oma lastele luua ja hoida. Tal on keeruline olla naine oma mehele, sest ta peab ühteaegu olema nii mees, kes turvab, kui naine, kes jagab. Naine ei saa olla vaba oma loovuses, sest tal tuleb koondada oma jõud hoidmaks piire sisu ümber. Naine ei saa avarduda ja jagada, sest keskendub välisele tegevusele, tal ei ole aega vaadata endasse ja tema sees ei kasva südamerõõmust armastust, mida jagada.

Kui mees ei ole kinkinud naisele oma armastust, siis ei saa naine kasvatada seda, mida talle antud ei ole, sest mees hoiab armastuse enda sees varjul. Mees ei usalda maailma, ta hoiab turvalised piirid enese ümber, sest see on koht, mida ta peab kaitsma, et hoida enesele see, mida ta peab enda jaoks kõige olulisemaks. Mees vajab naist, et too leevendaks tema pinget, sest mees on surunud maailma enese sisse ja selle seal kinnihoidmine nõuab suurt pingutust ja ressurssi. Mehe maailm, mis on suurem kui elu, peab ära mahtuma ühe inimese sisse. Naine peab hoidma oma loodud piire paigas ja turvalisena, et kaitsta oma lapsi ja varjuhoidvat meest. Lahendused tulevad läbi naise, sest ta asub mehe kohal, kes ise on kui laps oma maailma peitununa ja vajab ning ootab kaitset ega suuda hoida turvalisena maailma endast väljaspool.

Mehe sees on üks pisikene poiss, kes on tundnud valu ja hirmu ning nüüd vajab turvalist maailma, mis on suure mehe sees peidus. Poiss istub, silmad suletud ja käed embamas ennast. Poiss ei tea, et ta on vahepeal suureks kasvanud, naise võtnud ja lapsed saanud. Poiss ei tea, et tema ise on universum, sest ta ei vaata ega näe seda, kes ta on kui ta valib olla. Poiss tunneb ja mäletab seda, kes ta olema pidi, aga olla ei saanud – ta soovis olla kaitstud ja armastatud laps. Kuid laps ei saa olla naisele mees ega lastele isa, ta on inimene, kes täidab oma kohustusi, tehes neid teiste jaoks ja pärast. Ta on inimene, kelle armastus on tema enese sees, sest ta ei ole usaldanud seda Naisele, et too saaks mehe jaoks luua armastuse soojuse ja valgusega täidetud pesa, kuhu mees saab sisse astuda. Poiss vajab lohutust ja hoidmist, sest ta tahab, et armastus oleks tema sees – ta ei tea veel, et tema saab olla armastuse sees.

Mees vaatab enese sisse ja ta ei näe maailma enda ümber – ta ei näe seda, mis tal olemas on. Ta tajub vaid mõistmatuid, häirivalt segavaid hääli ja tunnetab kokkupõrkeid teistega, kes segavad keskendumist kõige olulisemale tegevusele tema elus – hoida armastus enese sees, teiste eest varjul ja kaitstuna. Mees kaitseb oma Maailma ja selle keset enese sees, kõik väline, ka naine ja lapsed on talle aeg-ajalt ohuks, sest vahel nad tahavad tulla ligi, astuda sisse ja saada temast osa, kuid sinna kokkusurutud keskmesse ei ole mitte kellelgi võimalik astuda, isegi mees ei mahu sinna. Mees teab, et tema sees on armastus, aga ta ei tunne, et ta sellest osa saaks ja just sellepärast ta surubki ennast kokku ja sisse, et hoida varjul see viimane piisk, mida ta peab oma sidemeks tõelise armastusega. Mees ei saa välja anda seda, mida ta enesele hoiab, sest ta usub, et jagades peab ta viimase piisa ära andma ja siis jääb ta oma armastusest lõplikult ilma. Mees ei pea enda ülesandeks hoida naise ja laste maailm turvalisena, sest see, mida tema peab kaitsma, asub tema sees, mitte temast väljaspool.

Kui mees usaldab oma silmad avada, tajub ja näeb ta, kuidas piirid tema ümbert nihkuvad, Maailm, milles ta elab avardub, värvid ja valgus mänglevad – ta teab, et see kõik, mida ta näeb ja puudutab on tema, sest tema valitseb selle maailma üle. Mehel tuleb uskuda, et kui ta võtab armastuse ja tõstab selle enese seest välja, usaldades selle naise kätte, siis ta saab oma pesa, kus ta on armastuse leebes lohutuses ja ta saab universumi, kus valitseda ja maailma, mida hoida. Mees ise seab maailmale piirid, kuid need asuvad temast väljas ja nii mahuvad sinna sisse naine ja lapsed, terve nende ühine maailm, mis on armastuse helget soojust ja valgust täis. Mehe vastutus on olla mees oma naisele, isa oma lastele – olla universum oma loodud maailma ümber. Naise sees on armastuse pesa ja kui naine on turvaliselt hoitud, siis täidab ta mehe kingitud maailma, mehe armastust tundes ja seda üha kasvatades, valguse ja soojusega, hoides enda sees alles turvalise armastuse pesa, kuhu mees mahub sisse, et vajadusel leida lohutust väikesele poisile enese sees.

Mees teab, et ta on tugev ja võitmatu, sest tema armastus on turvaliselt hoituna naise sees ning nüüd on ta valmis vastu astuma kõigele, mis tema teele tuleb, et hoida ja kaitsta seda maailma, milles tema ise, tema naine ja lapsed elavad.

Kui mees loob turvalise maailma, kus tema naisel ja lastel on hea olla, kus nad on rõõmsad ja õnnelikud, siis on tegelikult mehel hea olla, sest ta tajub enese tugevust ja suurust, sest tema teod ja käed hoiavad, ta teab, et on selleks suuteline, sest tema on mees kui universum, kes on mees oma naisele ja isa oma lastele. Mees on kõik ja tema tugevus on tema armastuses, mis on tema ümber ja tema on selle sees – armastava naise armastavas südames. Mees loob ja hoiab piirid, Naine täidab maailma, sest on turvaliselt hoitud ja ta hing avardub luues mehele armastusega täidetud pesa, armastuse sees.

Autor: Marianne Umborg

Allikas: Miks Sa vahel vihastud oma teel kohatud õpetaja peale?

Iga sündinud laps on armastuse kingitus – Naised Valges seisavad lapse eest ja kõrval

Mees, kui pelgad ja tahad elada oma tavalist elu, ära seo end müstilise naisega!

Kui naine ei taha sünnitada oma last, siis elava vaikuse lapse räbalates süda ei laula

Seotud