Mai Agate Väljataga: nüüd on oluline luua endale ise meeldiv maailm

Loe Mai Agate Väljataga poolt vastu võetud teadet Täheinimestelt, mida vahendab Sirilind Stuudio Facebooki leht.

Maailm on pidevas muutumises ja teie olete maailma osad, kellel on vaja sellega kaasa minna. Mitte keegi ei saa eirata evolutsioonilist protsessi. Vahe on selles, kas teete seda valulikult, või valutult. Vanaviisi elades teete endale liiga, ehk mõeldes, tundes ja käitudes muutumatul kujul.

Oleme teie õed-vennad tulevikust ja püüame juhtida ka teid tulevikku. Kõige enam saate end aidata ise, kui alustate peegelefektist. Seiske peegli ette ja lõpetage selle persooni kritiseerimine, halvaks pidamine, saamatuks sõimamine. Lõpetada tuleb tehtud otsust kahetsemine ja tulevikuga hirmutamine. Proovige, kas saate hakkama, või on õpetatud reeglistik teist tugevam.

Uuel aastal on väga tugev uute energiate sissevool, mis käivitab vanade mustrite aktiveerimise. Ajab sassi teie isiklikust maailmast arusaamise. Väga oluline on, et ei jää igatsorti ennustajate maailma kinni. Looge isiklik meeldiv maailm. Pole vaja silmi, ega kõrvu katta välise maailma eest, vaid olla tegelikkusest teadlik. Oma maailma loomisel kasutage sõna MEELDIMA. Näiteks: Mulle meeldivad tasakaalukad inimesed. Mulle meeldivad rõõmsad olukorrad. Mulle meeldib mu töö jne.

Vajalik on olla teadlik oma sisemistest vastandjõududest, mis esinevad negatiivsete tunnete näol. Neist on vajalik olla teadlik IGAL ajahetkel. Teile on õpetatud, kuidas neid muuta. Kasutage oma teadmisi.

Meie (Täheinimesed) soovitame teile teadlik olemist maailma olemusest.

Vajalik on:

1. Teadlik olemine.

2. Järjekindlust uute seisundite loomisel.

3. Ning suurt ja siirast usku oma väesse.

Aga eelkõige armastust enda ja maailma vastu. Nii nagu teie suhtute endasse, suhtub maailm teisse!

Teid austavad Täheinimesed

Vahendas Mai Agate Väljataga

Allikas: Sirilind Stuudio Facebooki leht

Vaata lisaks ka kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Mai-Agate Väljataga raamatuid “Loomise õpetus” ja “Loomise õpetus 2”.

Seotud