Maailmamuutjaid oodatakse häkatonile otsima innovaatilisi lahendusi humanitaarkatastroofide abistamiseks kriisipiirkondades

Sel nädalavahetusel, 9. – 11. juunil toimub Tallinnas Teaduspargi Tehnopol ja Garage48 koostöös arendusnädalavahetus ehk häkaton pealkirjaga “Tech for Humanity”. Häkkimismaratonil otsitakse innovaatilisi lahendusi humanitaarkatastroofide abistamiseks ja ennetamiseks maailma kriisipiirkondades. Osalema on oodatud maailmaparandajatest ja säravate ideedega programmeerijad, disainerid, turundajad ning valdkonna eksperdid. Üritus toimub koostöös Eesti Välisministeeriumi ja ÜRO erinevate allorganisatsioonidega.

Arendusnädalavahetus “Tech for Humanity” otsib tehnoloogia uudseid rakendusviise kolmel suunal: pagulaskriisi, looduskatastroofide ja arengumaade abistamine. ÜRO andmetel oli 2016. aastal maailmas rohkem sõja või poliitilise surve tõttu kodust lahkuma sunnitud inimesi kui Teise maailmasõja järel kokku – 65 miljonit inimest*. Kümnete miljonite elusid üle maailma mõjutavad looduskatastroofid ning nälg. Seejuures on info ja tehnoloogia kasutamine sama oluline kui esmane toidu-, joogi- ja meditsiiniabi.

Tehnopol Startup Inkubaatori juhi Martin Goroško sõnul luuakse üritusega Eesti ettevõtlikele inimestele suurepärane võimalus kohalike tehnoloogiate maailma viimiseks: “Ootame üritusega liituma ligi 100 panustajat. Esimeses etapis arendavad meeskonnad toote või teenuse prototüübi, mida on võimalik tuvustada ÜRO allorganisatsioonidele nagu Global Humanitarian Lab (GHL) ja Rahvusvaheline Punane Rist (ICRC). Edasi näeme tootearenduse jätkumist läbi koostöö GHL’ga või ICRC’ga ning parimate lahenduste jõudmist kriisipiirkondades reaalsesse kasutusse”.

Projekti partnerid MTÜ Mondo, Arengukoostöö Ümarlaud, Rahvusvaline Punane Rist ja Global Humanitarian Lab puutuvad oma igapäevatöös kokku arvukate probleemidega: paremaid lahendusi on vaja nii ressursside kui logistika korralduses, et abi jõuaks kiiresti nendeni, kes seda kõige rohkem vajavad; infovahetuses nii organisatsioonide kui ka abivajajate vahel; jätkusuutlikus hariduse ja psühholoogilise toe pakkumises kodust põgenema sunnitud inimestele.”Tech for Humanity” häkatonile on oodatud kõik, kes soovivad ÜRO ekspertide toel neile probleemidele luua uudseid tehnoloogilisi lahendusi.

SA Tallinna Teaduspark Tehnopol on teadus- ja ärilinnak, mis edendab Eestis tehnoloogiaettevõtlust, pakub kasvu- ja tegutsemiskeskkonda ning äriarendusteenuseid ja kasvuprogramme alustavatele ja kasvavatele tehnoloogiaettevõtetele.Tehnopol asutati aastal 2003 Eesti Vabariigi, Tallinna Linna ja Tallinna Tehnikaülikooli poolt. Teaduspark Tehnopol on ka varasemalt koostöös Eesti Välisministeeriumiga viinud läbi projekti Eestis arendatud toodete ja teenuste vahendamiseks humanitaarkriisi valdkonnas ÜRO allorganisatsioonide juurde, ICRC-sse ja GHL-i. Tänaseks on vahendatud 10 koostööprojekti, mis on hetkel arendus- ja testimisfaasis.

Garage48 on häkatonide sari, kus 48-tunnise arendusmaratoni jooksul jõutakse ideest töötava prototüübini. Kohale võib tulla nii üksi kui meeskonnaga, sest häkatonil leiab entusiastlikke mõttekaaslasi ning häid kontakte erinevatelt elualadelt. Intensiivsel nädalavahetusel rakendavad osalejad startuppilikku kiiret arendusprotsessi, panevad proovile eduka meeskonna loomise ja valdkondadeülese koostöö oskuseid. Garage48 arendusnädalavahetuste eesmärk on kutsuda ellu innvovatiivseid ja ning uusi startuppe.

Info ja registreerumine Garage48 kodulehel

Ürituse info Facebookis

Projekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Seotud