Läbi naiselikkuse ja õrnuse saab naine äratada mehes tema tõelise olemuse

Naisena tead sa loomupäraselt, mis on armastus. Sinus on uskumatult suured armastuse tagavarad ja sa tunnetad neid. Sa tead, mis on sinu sees, ning sa otsid võimalusi, kuidas seda anda ja jagada. Muidugi võib sinu armastuse jagamine olla takistatud. Näiteks võivad halvad lapsepõlvemälestused ajutiselt kitsen­dada sinu võimet armastust väljendada. Võib olla teisigi armastust tõkestavaid mõjureid. Aga naisena on sul loomu­pärane armastuse tunnetus ning võime anda ja kogeda armas­tust. Enamikul meestest seda ei ole. Sinu mehe olemuslikud teadmised ei ole ilmselt seotud armastusega, vaid tema saa­tuse ja eesmärkidega. Kuid nende eesmärkide tunnetamises võib olla palju varjatut ning tavaliselt on see seotud tema hir­mudega.

Sageli koosneb mehe teekond eesmärgini just neist tegemistest, mida ta kardab. Sellepärast on palju mehi, kes oma eesmärki otsides tege­levad purilennu, sõjamängude ning muu sellisega. Enamik mehi lähenevad oma eesmärgile, võites hirme.

Kui vaadelda unikaalseid mehelikke spirituaalsuse vorme, siis on need tavaliselt tegemised inimliku taluvuse piiril. Üli­mat taluvust nõuab paastuda 40 ööd ja päeva; mediteerida koos inimesega, kes sind kepiga selga lööb, kui su tähelepanu peaks korraks hajuma. Inimliku taluvuse piiril on leida lahen­dusi zeni koanidele, paradoksaalsetele spirituaalsetele küsi­mustele – ükskõik kuidas sa vastad, õpetaja lööb sind kepi­ga. Sa oled kogu aeg piirsituatsioonis – terroriseeritud ja piinatud. Šamanistlikes kultuurides sööb mees hallutsinogeene sisaldavaid taimi ning näeb jubedaid nägemusi, et pöörduda tagasi tervikliku, võiduka ja alandlikuna.

Mehelik nägemus on alati vastuseis deemonitele või lahing nendega. Ületades oma hirmud, tehes seda, mida tema süda õigeks peab, avastab mees oma nägemuse. Kuigi ta võib karta teha raha, saavutada edu või ebaõnnestuda, peab ta selle tee läbi käima. See tähendab väljakutset, kohtumist oma hirmudega lahingujoonel ning võitlemist just sellega, mida ta kardab. Tema ei saa lõõgastuda oma põhiolemuses nagu naistele omane. Lõpuks peab ta rahu leidma iseeneses, aga kõigepealt peab ta leidma oma visiooni.

Hinduismi pühas raamatus “Bhagavadgitas” ei öelnud jumal Krišna oma jüngrile Ardžunale: “Mäleta mind ja rahune.” Ta ütles: “Mäleta mind ja võitle.” Ardžuna oli sõdalane. Meestele tähendab isiksuse kasvamine tavaliselt “püha sõda” selle vastu, mis takistab nende vabadust. Tavaliselt peavad nad oma võitlust kas üksi või koos rühma teiste mees­tega. Kui nad leiavad oma eesmärgi ja töötavad selle nimel, suudavad nad ka koos valitud naisega elu nautida ja intiimset armastust jagada.

Leidnud oma eesmärgi, suudavad nad olla rahul iseendaga, sest nad on distsiplineerinud ennast hoiduma meelesegadusest ja ekslemisest. Nad on kasutanud oma otsustavuse mõõka, et endast välja rookida sisemine pahn ja surmata oma sisekonfliktide deemonid, ning nende südame-eesmärk on nende vääriline. Nüüd võivad nad unustada meeletused ja lei­da rahu armastuses.

Selle nõndanimetatud keskeakriisi ajal mehed tihti lahuta­vad, jätavad oma perekonna ja alustavad midagi uut. Kui meie ühiskonnas oleks meestel võimalus vabaneda mõneks kuuks oma töökohustustest ja majapidamisprobleemidest, siis ei peaks nad oma perekonda lõplikult maha jätma. Nad vajaksid ajutist üksindust, et oma hirmudele vastu astuda ning piiril ära käia. Aga meie ühiskonnale on niisugune suhtumine vastuvõetamatu.

Kuni mehed oma nägemust otsivad ning hirmudest jagu saavad, tunnevad nad ennast alati allasurutuna ja tõkestatuna. Elu näib põrguna, sest nad ei saa teha seda, mida tõeliselt teha tahaksid. Ühesõnaga, pärast hirmubarjääride ületamist suudavad mehed uuesti tõeliselt kehastuda. Nad ei pea enam kartma. Nad on lõpuks võimelised reservatsioonita armastust jagama.

Kui sinu mees ei ela oma visiooni järgides, siis on tema elu ebastabiilne ning sa ei saa teda usaldada. Kui sa teda enam ei usalda, siis üritad sa oma meheliku energiaga päeva päästa. Kui ta ei ela oma visiooni järgi, siis ei saa sina selle muut­miseks palju ette võtta. Sa võid teda aidata. Sa võid teda toetada. Aga põhiliselt oleneb kõik temast enesest. Ning kui ta ei saa endaga hakkama, ei saa sina teda usaldada. Sa pead äratama oma meheliku energia, end kaitsma ja äriasjadega tegelema. Sellisel juhul tekib depolarisatsioon, usaldamatus ja enese kaitsmise vajadus.

Sa soovid püsida terviklikuna oma energias, kuid selleks vajad sa armastuse jagamist. Aga te ei saa vahetada armas­tust, kui su mees ei saa enesega hakkama. Parim viis oma mehe visiooni toetamiseks on rääkida talle oma tunnetest. Kui sa näed, et su mees ei ela oma eesmärgi järgi, vaid lihtsalt jõlgub ringi ega suuda ennast kokku võtta, võib sul tekkida kiusatus talle öelda, et ta end maast lahti hiivaks ja tegutsema hakkaks. Nii tehes suunad sa talle oma meheliku energia ja ta solvub. Selle asemel uuri oma sisemust ja paljasta see tunne, mis peidab end sinu murelikkuse all. Võib-olla tundub sulle, et ta ei hoolitse sinu eest. Või tunned sa ennast kaitsetuna, rahu­tuna, võimetuna lõõgastuma. Ütle talle seda. Kuid selle ase­mel, et öelda talle, mida teha, ütle talle, mida sa tunned. Nii­moodi ei tunneta ta sinu mehelikku energiat ja sellest ei teki tüliküsimust, vaid sa kingid talle oma naiseliku tundlikkuse. See näitab talle, kuidas tema vastutustundetus teistele mõjub.

See, kas ta muutub nüüd veel vastutustundetumaks, sõltub temast. Sina ei saa sinna midagi parata. Kui sa proovid teda muuta, siis teie suhe depolariseerub. Sa saad teda armastada, kinkida talle oma imelist ja säravat naiselikku energiat, ning kui ta siis ka ei muutu – jäta ta maha. Sina ei pea olema tema vastutustundetuse ohver.

Mida on mul oodata, kui mu mees on alles saamas tugevaks?

Kui su mees tugevdab oma mehelikku energiat, siis muutub tema käitumine rohkem juhtivaks ja käskivaks ning sa võid seda mõista kui tema mängulisuse ja tundlikkuse kadumist. Et saada selles maailmas usaldusväärseks ja tugevaks, peab mees välja astuma ja lõhkuma enda ümbert piirangud. Ta peab kõrvaldama kõik häirivad asjaolud, distsiplineerima ennast eesmärke täitma ja mitte tegelema asjadega, mis või­vad tema mõtteid tööst kõrvale juhtida.

Kui sa vaatad mehi, kes on väga edukad äris, kunstis, spor­dis või vaimsetel aladel, siis näed, et teatud eluperioodidel on nad tegelnud täielikult ainult oma eesmärkide teostamisega. Nad on keskendunud oma elule ja teadnud, mida tahavad. Neil on väga kindlad eesmärgid ja nad kõrvaldavad kõik neid segavad asjaolud. Sellised mehed on tihti intiimsuhetes välja­kannatamatud. Näiteks on see muidugi suurepärane, kui mees on finant­siliselt või loovalt edukas, aga sellised mehed on tihti tunde­elus ja õrnustes oskamatud ning neil on raske sinu armastu­sele samaga vastata.

Kui sa aga kritiseerid oma mehe kesken­dumisvõimet, süvenemist töösse ja projektidesse, siis tajub tema seda oma mehelikkuse halvustamisena. Kui sa tahad endale meest, kes on väga usaldusväärne ja edukas, kuid samas tundlik ja õrn, siis otsi endale mees, kes on juba eelnevalt tugev ja mehelik, ning õpeta talle õrnust oma naiselikkuse kaudu. Teised võimalused ei aita. Sa ei saa tundlikule mehele õpetada, kuidas olla tugev ja edukas. Kui sa seda teeksid, kasutaksid oma mehelikku energiat, ja see polariseeriks teie suhte. Vali mees, kes juba on usaldusväärne ja edukas. Või lase oma mehel ise arendada mehelikku energiat, kas üksi või siis koos teiste meestega. Tema on vastutav enda arenemise eest, aga ka sinul võib olla selles oma osa. Sa võid leida endas jõudu toetada ees­märgi nimel tema ühekülgsust ja hoolimatust ümbritseva suhtes, aga ainult kindlaks määratud ajaperioodi jooksul. Pärast seda täieliku keskendumise perioodi peaks ta olema suuteline ümbritsema sind tõelise armastusega. Pärast seda peaks ta olema jagamatult ja täielikult sinu oma.

Kuidas ma õpetan oma meest minu naiselikkust vastu võtma?

On suur erinevus ebaterve “ühissõltuvuse” ning enese tei­neteisele kinkimise vahel. Oma suhete tervendamise võti on kinkida armastust sellepärast, et sa soovid seda teha, mitte sellepärast, et sa loodad midagi vastu saada. Kui su mees ei oska sinu ande vastu võtta, jätka siiski oma loomupärast elu. Ära loobu armastuse kinkimisest. Sinu õnn ei tohi sõltuda tema võimest sulle vastata. Sina võid oma õnne nimel valida ka mõne teise mehe, kellele oma kingitusi jagada.

Mida sa saad teha, kui mees ei reageeri sinu naiselikele andidele?

Võib-olla ta lihtsalt ei tea, kuidas neid vastu võtta. Meie ebanaiselikus ühiskonnas ei tea paljud naised, kuidas oma naiselikkust kinkida, ja paljud mehed ei oska seda vastu võtta. Sinu mees võib vajada harjumist. Enne kui sa otsustad, et ta on vale partner, lase tal õppida. Muidugi, kui tuleb välja, et ta tõesti ei ole suuteline sinu kingitusi vastu võtma, siis võite olla teineteise jaoks ebasobivad.

Kindlasti ei sobi armastuse andide vastuvõtmise õpetami­seks omavaheline arutelu ja vestlus. Selle asemel tuleb mees meelitada tema kehasse. Ära kasuta sõnu, vaid puudutusi, tundeid ja seksuaalsust. Õpeta talle keha tarkust ja keelt, lase tal kogeda vaheldumisi naiselikku jõudu ja õrnust, oma loo­mulikku ja puhast energiat. Sõnad on siin kohatud. Naiseliku armastuse näitamiseks tuleb mees selle sisse ahvatleda. Ainult sel moel suudab naiselik energia õpetada mehelikule oma põikpäisest ühekülgsusest loobumist ning armastuse energiaga kaasavoolamist. Nii õpibki ta sind vastu võtma.

Allikas: Olles kellestki võlutud, vabaneb sinu hingeline energia

Seksuaalne tervenemine: tõeline seksuaalsus avab meile hedonistlikud naudingud ja rõõmu, mis on meile igapäevaselt kättesaadavad

Kui kaks inimest on armastaval viisil seksuaalselt ühinenud, tantsivad kõik energiad nende kehades ja meeltes

Meheliku seksuaalsuse plussid ja miinused

Naiselik veetlus meelitab mehelikkust armastuse ja elu juurde

Seitse imelist asja, mis juhtuvad su kehaga, kui sa armud

Seotud