Kas sina oskad metsas keskkonnasõbralikult käituda?

Keskkonnahoidliku ellusuhtumise lahutamatuks osaks on ka looduses säästvalt viibimise oskus. Tuletame siinkohal olulisemad reeglid taas meelde!

Valmista looduses liikumine ette

Eelista olemasolevaid matkaradasid, sest ka matkamine koormab keskkonda.

Kasuta liiklusvahendeid, mis kasutavad võimalikult vähe fossiilseid kütuseid. Eelista pikkade matkade puhul rongi või liinibussi, sõiduauto puhul katsu kasutada ühte sõiduautot mitme inimese peale.

Matkavarustust võid ka üürida või laenata, kõike ei pea tingimata endale ostma.

Paki oma toit korduvkasutusega karpidesse ja kottidesse. Nii vähendad matkal tekkivaid jäätmeid.

Pea kinni režiimipiirangutest ja igaüheõiguse põhimõtetest

Tee endale selgeks piirkonna kohta käivad juhised ja piirangud. Pea nendest kinni.

Igaüheõiguste all mõeldakse looduses vabalt liikumise õigust kõikide maaomanike maadel viisil, mis ei too endaga kaasa paha ega segadust.

Pea meeles, et liikumist ja muid igaüheõigusi on piiratud looduskaitsealadel ja matkaaladel, õuealadel, põldudel ja istandikel, samuti ametivõimude otsusega ka mõnedel muudel aladel.

Mujal võid matkata igaüheõigusi järgides, kui ei tee pahandust ega tekita segadust.

Kasuta ka treenitud koeraga (vm. koduloomaga) loodusmaastikel või matkaradadel liikumiseks alati jalutusrihma.

Liigu ja tee laager jälgi jätmata

Kasuta tähistatud matka- ja teeradu, et maastikku asjata mitte kulutada.

Tee laager selleks tähistatud kohta. Kui sellist paika läheduses pole, vali juba varem kasutuses olnu. Väldi sambliku- ja muid tundlikke pinnaseid.

Käitu nii, et sinust ei jääks laagripaigale jälgi.

Liigu maastikul taktitundeliselt – ära tee liigset lärmi ega häiri loomi.

Tee tuld läbimõeldult

Uuri välja, kas metsaminek pole tuleohu tõttu keelatud, teavet saad päästeala infotelefonilt 1524 või lähimast RMK teabepunktist.

Kui metsaminek on lubatud, siis tea, et mida suurem on tuleohuklass, seda kõrgem on tuleoht ja seda ettevaatlikum pead tule tegemisel olema.

Teavet tuleohuklasside kohta saad Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehelt.

Kasulik teada!

Tuleohtlik aeg algab kevadel pärast lume sulamist ja lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel.

Sel ajal tuleb looduses tulega olla väga ettevaatlik, metsas ei tohi suitsetada ega lahtist tuld teha, lõket võib süüdata vaid selleks ettenähtud kohtades.

Tuleohtlikul ajal sõltub metsade tuleoht ilmastikust ja tuleohu suuruse Eestimaa erinevates piirkondades määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut (EMHI).

EMHI arvutab temperetuuri, kastepunkti ja sademete andmetel tuleohu indeksi ning selle alusel tuleohu klassi. Kasutusel on 5 klassi. Kõige madalam on I klass, mis tähendab, et tuleohtu ei ole. Kõige kõrgem on V klass, mis tähendab, et tegemist on äärmiselt suure tuleohuga.

Enne suvist metsa minekut on soovitav järgi vaadata, kui suur on selles piirkonnas tuleoht. Näiteks kui on V tuleohu klass, siis võib seal olla kohaliku omavalitsuse kehtestatud metsas viibimise keeld.

Pea meeles, et lõket teha ja telkida tohib vaid selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas.

Lõkke tegemisel eelista kattega lõkkekohta ning järgi kõiki juhiseid. Viienda ehk kõrgeima tuleohuklassi puhul pigem väldi tule tegemist.

Ettevalmistatud lõkkekohad on ühiskasutuses, seega lepi teiste kasutajatega.

Kasuta tule tegemisel valmis puid või mahalangenud oksi, ka põlevad looduslikku päritolu jäätmed võid põletada lõkkes.

Hoia lõke korralikult põlev, ent samas võimalikult väike.

Kaasasolevat grilli kasuta vaid ettevalmistatud ja tähistatud lõkkekohal, kasutatud grillsöed kalla lõkkeasemele.

Ole tähelepanelik ja ära jäta lõket valveta. Lahkudes kustuta lõke korralikult.

Ära suitseta metsas, vaid ainult ettevalmistatud ja tähistatud lõkkekohal.

Metsapõlengust teata telefonile 112.

Korista enda järelt prügi

Kõik, mille jõuad metsa viia, jõuad sealt ka välja tuua.

Isetegevuslik prügimajandus koormab loodust vähem ning ei tekita nii palju lärmi ja jälgi kui prügi koristamine masinatega.

Kui sa oma prügi ise ära ei vii, pane orgaanilised jäätmed (teekotikesed, kohvipaks, toidujäägid) lähedal asuvasse prügikasti.

Tuldvõttev prügi põleta tuleasemel, kuid ära tee seda tuleohtlikul ajal. Ära põleta alumiiniumfooliumi sisaldavaid pakendeid ega plastikut.

Kasuta tualettpaberit säästlikult.

Mõtle kaasa!

Metsa jäätud prügi võib olla loomadele ohtlik. Ole loomasõbralik!

Pese nõusid ja ennast kuival maal

Kogu pesuvesi nõusse ja nõruta see peale pesu maasse. Nõnda ei saastu veekogud.

Pese ennastki samal moel.

Mõtle hoolikalt, kas vajad pesuvahendeid. Enamasti piisab ka vaid veest.

Koostas: Katrin Lipp

Allikas: www.bioneer.ee

Seotud