Inimene on teadlik vaba looja

Inimene on imeline loov olend, kes saabub hingena/vaimuna oma kehasse siinset maailma kogema ja iseennast looma. Ükski inimene ei saa ega tohi enda elu kellegi teise omaga võrrelda, sest iga inimese elu on ainulaadne, eriline ja omamoodi täiuslik.

Inimene – õpi ennast tundma! Sa ei ole sinu mõistus ega tormavad mõtted! Sa ei ole sinu keha! Sa oled SEE, KES TUNNEB TUNDEID selles kehas – Puhas Vaim, kes on selles kehas kuju võtnud! Iga sinu tunne kiirgub signaalina kõrgemasse ühisvälja – Loovasse Energiasse ning sinust väljunud signaal hakkab kohe materialiseeruma ja looma sinu reaalsust.

Inimene, kes ei ole teadlik, mida ta sisemiselt tõeliselt vajab, arvab, et tema soovid kunagi ei realiseeru. See pole tõsi! Sisemised visioonid (unistused), mis on tundega täidetud, realiseeruvad esimesel võimalusel. Aga mõtted, mida sisemine tunne ei toeta, jäävadki lihtsalt mõteteks.

Inimene on teadlik vaba looja

Millal on inimene õnnelik? Kui ta saab olla VABA! Vaba oma olemises, oma loomises. Õnnelik inimene saab valida ja luua endale ise oma kogemused – oma reaalsuse.

Ühiskond ja ühisteadvus seab oma piirid, millega tuleb arvestada. Aga enamjaolt ei ole inimene õnnetu ühiskonna seatud piiride pärast. Kõige suurem piiraja, hindaja ja vangistaja on inimese enda mõistuse tasand. Inimene seab iseendale nõudmisi, piiranguid ja karistusi. Kõige karmim hindaja on inimene iseendale. Tavaliselt on inimene iseenda vang – sisemine segadus, energia puudus, tundlikkus, teiste elude elamine ja kaitsetuse tunne õõnestavad inimese seisundit.

Kuna mõistus on piiratud teadlikkusega ja otsib lahendusi ainult enda kogemuste pealt, siis ei saa mõistuse tasand aidata inimesel oma elu muuta. Mõistus on harjumuste ohver. Mõistuse tasandil elav inimene on lõputu iseenda kordaja piiratud kujul.

Kui inimene õpib kontaktis olema oma sisemise tundega (mitte emotsiooniga), siis on see suhtlemine oma päris minaga. Tunne erineb täielikult emotsioonist. Kui emotsioon on ühiskonnas ära õpitud reaktsioon, siis tunne on sisemine SEISUND! Tunne on selge ja kindel teadmine – ma pean minema, ma pean tegema või ma tunnen, et ma ei saa sinna minna jne.

Tunde tasandil elav inimene on
• kontaktis oma üliteadvusega ehk Vaimu tasandiga,
• julge ja kindel,
• avatud elule,
• rahulolev ja õnnelik.

Oma võimete potentsiaali kasutav inimene on TEADLIK LOOJA ja oskab/suudab
• armastada/jaatada iseennast ja elu enda ümber,
• suhelda oma kehaga teadlikult raku tasandil,
• häälestada ja tervendada oma keha,
• hoida oma energiat/jõudu koos ja puutumatuna,
• suunata teadlikult raha energiat – tuua raha oma ellu materiaalsel tasandil,
• tuua oma energia minevikust ja tulevikust tagasi enda juurde,
• puhastada oma energia mõjutustest ja ebavajalikest ühendustest,
• suhelda erinevatel tasanditel olenditega, lahkunud hingedega (vaimudega) jne.

Teadlik inimene oskab luua endas selgust, suudab vastu võtta otsuse ja kasutada oma sisemist jõudu soovide realiseerimiseks.

NB! Methodraie koolituskeskus alustab juba septembris uue kursusega.

Kursus õpetab selguse loomist enda sees, oma jõu kogumist ja teadlikku kasutamist, võimete avamist ja arendamist (sh tunnetamist, kanaldamist, informatsiooni vastuvõtmist kõrgemal tasandil), keha teadlikku häälestamist raku tasandil, tervendamist ja noorendamist, kõrgema visiooni loomist, raha energia suunamist jpm.

Kogu kursuse kava ja teemadega saab tutvuda siin .

Seotud