Euroopa teadlased toetavad loomkatsetevaba teadust

Euroopa teadlased toetavad jätkuvalt Euroopa Liidu tegevuskava, et kiirendada üleminekut loomkatsetevabale teadusele. Juulikuus kirjutasid 80 Euroopa teadlast 15 ELi riigist alla avatud kirjale, milles kutsuvad Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles ELi koostama vastavat tegevuskava, vahendab Loomus MTÜ.

Üleminek loomkatsetevabale teadusele võib pakkuda tõhusamaid ja täpsemaid humaanseid lahendusi biomeditsiinilisteks uuringuteks ja regulatiivseks testimiseks. Seda teadvustavad olulise sammuna täna ühiskonda ohustavate tervise- ja keskkonnaprobleemide lahendamisel nii Euroopa Komisjon, ELi agentuurid, kosmeetika-, keemia-, farmaatsia- ja tervishoiutööstus, tarbekaupade sektor kui ka akadeemiline ringkond. Seda üleminekut toetavad väga paljud Euroopa Parlamendi liikmed ja ELi kodanikud ning see on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärgiga asendada täielikult loomade kasutamine teaduses.

Inimeste tervise ja keskkonna parema kaitse saavutamiseks on oluline kooskõlastada ELi jõupingutusi ja poliitikat, mis hõlbustavad ja seavad prioriteetideks üleminekut loomkatsetevabale teadusele kõigis ELi teadus-, innovatsiooni- ja haridusalgatustes. Vaja on selgeid meetmeid, nii lühi- kui ka pikamaajalisi, et suunata ja kiirendada uuenduslike loomkatsetevabade lähenemisviiside kasutuselevõttu, kaotades samal ajal järk-järgult loomi kasutavad meetodid. Lisaks toetab koordineeritud Euroopa teadusruumi (ERA) algatus innovatsiooni, teadusuuringute infrastruktuuri ja teadmiste jagamist, et koolitada ja innustada teadlasi, haridustöötajaid, õpilasi ja reguleerivaid asutusi kasutama loomavabu lähenemisviise.

Allakirjutanud teadlased kutsuvad EK-d ja liikmesriike üles koostama ELi tegevuskava ja käivitama Euroopa teadusruumi tegevust. See algatus peaks hõlmama konkreetseid vahe-eesmärke, valdkondadevahelist toetust, avatud teaduse põhimõtteid, sihtotstarbelist rahastamist ning ühtlustatud haridus- ja koolitusalgatusi, et kiirendada üleminekut loomkatsetevabadele uuringutele, regulatiivsetele katsetele ja haridusele.

Kui olete ELi akadeemik või teadlane ja soovite sellele avatud kirjale alla kirjutada, järgige seda linki.

Allikas: Loomus MTÜ

Seotud