13 väekat mõttetera vaimsetelt õpetajatelt

Ram Dass jagab oma raamatus “Pea meeles. Ole praegu siin” sügavmõttelisi tsitaate rohkem ja vähem tuntud vaimsetelt õpetajatelt.

1. “Inimene, kes on käsist ja jalust seotud põhjuse ja tagajärje lõputu ahela külge, ei suuda kedagi teist vabastada.” – Ramakrishna

2. “Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest missuguse kohtuga te kohut mõistate, niisugusega mõistetakse teile kohut; ja missuguse mõõduga te mõõdate, niisugusega mõõdetakse ka teile. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, kuid palki oma silmas sa ei pane tähele? Või kuidas sa ütled oma vennale: Lase ma tõmban pinnu sinu silmast!? Ja vaata, palk on su omas silmas! Sa silmakirjatseja! Tõmba esiti palk omast silmast, ja siis sa seletad tõmmata pindu oma venna silmast.” – Jeesus

3. “Kes inimloomust nii vähe tunneb, et on õnne nimel valmis muutma kõike peale iseenese meelelaadi, raiskab viljatute pingutustega ära terve oma elu.” – Samuel Johnson

4. “Mida kõrgemale vaimsel redelil tõustakse, seda rohkem antakse teistele vabadust ega sekkuta enam nende teadvusseisunditesse.” – Twitchell

5. “Kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin, aga mul poleks armastust, oleksin ma vaid kumisev vask ja kõlisev kelluke! Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu, ja kui mul oleks kõik usk, nõnda et võiksin mägesid teisale paigutada, aga mul poleks armastust, siis ei oleks minust ühtigi! Ja kui ma jagaksin kõik oma vara vaestele ja kui ma annaksin oma ihu põletada ja mul poleks armastust, siis ei oleks mul sellest mingit kasu! Armastus on pikameelne, armastus on täis heldust; ta ei ole kade, armastus ei suurustele, ta ei ole iseennast täis; ta ei ole viisakuseta, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu, ta ei pea meeles paha; ta ei rõõmutse ülekohtust, aga ta rõõmutseb ühes tõega; tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik! Armastus ei hävi ilmaski! Aga olgu prohveti ennustused, need kaovad; olgu keeled, need hääbuvad; olgu tunnetus, see lõpeb ära. Sest poolik on, mida me tunnetame, ja poolik, mida me ennustame. Aga kui tuleb täiuslik asi, siis kaob see, mis on poolik! Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, ma mõtlesin nagu väeti laps ja arvasin nagu väeti laps; aga kui ma sain meheks, siis ma hülgasin selle, mis on omane väetimale lapsele. Sest nüüd me näeme nagu peeglis tuhmi kujutist, aga siis palgest palgesse; nüüd ma tunnetan poolikult, aga siis ma tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm; aga suurim neist on armastus!”- apostel Paulus

6. “Paul Brunton Ramana Maharshile: “Kuna elame keerulisel ajal, siis mida arvab Maharaj-ji maailma tuleviku kohta?” M: “Miks vaevad pead tuleviku pärast? Sa ei tunne ju hästi isegi olevikku. Muretse oleviku pärast, küll tulevik kannab ise enda eest hoolt.”” – Osborne

7. “Taeva all tuntakse ilusat ilusaks – siit siis inetu. Taeva all tuntakse head heaks – sellest halb.” – “Daodejing”

8. “Iha ja viha sünnitavad kahestatust, Bharata, ning see teeb kõik olendid maailmas sõgedateks, oh Vaenlaste Nuhtleja. Need vooruslikud aga, kes on pahedest lahti saanud ja sõgedast kahestatusest vabanenud, austavad mind, kindlad oma tõotusvannetes.” – “Bhagavadgita”

9. “Kui nimetad seda pulgaks, nõustud sa, et tegu on pulgaga. Kui nimetad seda millekski muuks kui pulgaks, eitad sa, et tegu on pulgaga. Aga kuidas nimetaksid sa seda siis, kus pole nõustumist ega eitamist?” – Tai-hui

10. “Tema, kes võtab pimeduses kuju, on lausunud nõnda: “Olen isand nii valguse kui ka pimeduse üle. Sest mina olen see, mis hõlmab kõike.””- “Book of Tokens”

11. “Mina, jumal, hävitan pimedusega. Ent pimedusest ma ka loon.Targad mõistavad. Rumalad, keda eksitab välisilme, sigitavad deemoneid oma narruse võrgust.”- “Book of Tokens”

12. “Võtke või sõna “grokkima”. Selle tähttäheline tähendus, mis küllap pärineb ajast, mil marslastest alles said mõtlevad olendid – ja mis heidab valgust kogu nende “kaardile” – , on lihtne. “Grokkima” tähendab “jooma” … Aga marslane oleks nõustunud ka siis, kui oleksin nimetanud sada muud inglise sõna, millest meie oleme harjunud mõtlema kui erinevatest, isegi vastandlikest mõistetest. “Grokkima” tähendab neid kõiki. See tähendab “kartma”, “armastama”, “vihkama” – tõeliselt vihkama, sest marslaste “kaardi” järgi ei saa midagi vihata enne, kui ollakse seda grokkinud, nii põhjalikult mõistnud, et sellega segunetakse ja see seguneb sinuga – alles siis on võimalik vihata. Vihates sealjuures iseennast. Kui ühtlasi viitab see, et seda ka armastatakse ja väärtustatakse ega osata maailma selleta kujutleda. Alles siis on võimalik vihata – ja (mulle tundub) marslaste vihkamine on nii must emotsioon, et lähim inimvaste pole enamat kui ehk vaid kerge vastumeelsus …”Grokkima” tähendab “samane ja võrdne”. Inimlik klišee “jagatud valu” kõlab marsilikult. Tundub, et marslased teavad vaistlikult seda, mida meie vaevaga avastasime nüüdisaja füüsikas – et vaatleja mõjutab vaadeldavat vaatlusprotsessi kaudu. “Grokkima” tähendab nii põhjalikku mõistmist, et vaatleja saab vaadeldava osaks, segunemist, ühildumist, vastastikust seotust, identiteedi kaotust rühmatundes. See tähendab peaaegu kõike, mida meie mõistame religiooni, filosoofia ja teadusena – ometi tähendab see meile sama vähe kui värvus pimedale … Kui ma teid tükkideks raiuksin ja leeme keedaksin, siis teie ja leem, mida see ka ei sisaldaks, grokiksite – ja kui ma teid ära sööksin, siis me grokiksime vastastikku ja miski ei läheks kaotsi, ja poleks põrmugi oluline, kumb meist on sööja.” – Robert Heinlein

13. “Kes vägivallast kindlalt loobub (ahimsa), vabaneb sealsamas vihavaenustki.” – Patañjali

Allikas: Ram Dass “Pea meeles. Ole praegu siin.”, kirjastus Pilgrim

Seotud