Uus nähtus terves maailmas | Sündima on hakanud vertikaallapsed ja meisterlapsed – ultrakõrgetest dimensioonidest pärinevad sensitiivsete ülivõimetega uue ajastu lapsed

“Viimasel paaril aastal on sündivate laste seas avaldunud uus nähtus – maailma erinevates paikades on hakanud sündima lisaks vikerkaare- ja kristallilastele täiesti uue energiaga ja olemusega valguslapsed – nn vertikaallapsed ja meisterlapsed, kelle hinged pärinevad ultrakõrgetest dimensioonidest. Uusima energiaga lapsed sillutavad tee uue maailma saabumisele ning paistavad silma oma eriliste võimete poolest. Võimed, mis olid kättesaadavad ja loomupärased kõikidele Algallikate inimestele”, kajastab Valguslaste leht Facebookis.

“Huvitav on asjaolu, et on peresid, kes intuitiivselt tunnevad selliste laste saabumise ka ära. Tihti kõige esimesena neist tajub ema midagi teistsugust, kuid ei pruugi end julgelt väljendada ja aimdustele kinnitust saada. Enamasti siiski ei ole vanemad veel teadlikud, kes nende peres sirguvad, kuigi on sarnaseid mustreid ja märke, mida on võimalik tähele panna ja kokku viia.

Valguslaste areng ja kasvatusviis ei sarnane klassikalistele vanadele meetoditele ning tihti toob kaasa ka uue ajastu laste kaasnähtused nagu unepaanika (öine terror), ülitundlikkus ja pretensioonikus erinevate energiate, isikute, ruumide, toidu või keskkonna suhtes. Lastevanematel on selliste laste toetamine väljakutse, kuid proovilepanek ka iseendas – sirguda teadlikuks meistriks, sest selliste laste saabumine toob emale täiesti teistsuguse lapseootuse ja tervele perele täiesti uued kogemused.

Need sensitiivsed ja võimetega lapsed on väga tugevad selgeltnägijad ning tajuvad kogu maailma teisti, hoopis sügavamalt ja empaatilisemalt, sest nende nägemise- ja tunnetamise kanal on aktiveeritud ja lahti. Tihti võib juhtuda lausa nii, et selliste laste saabumine perre aktiveerib ka vanemad, tugevdades iseeneslikult nende intuitsiooni või transformeerides nende aurat. Seetõttu võib juhtuda, et ühel hetkel avastavad ka lapsevanemad, et nad kogevad paranormaalseid nähtuseid enda ümber ning kogu valdkond, mis puudutab eeterlikku maailma, hakkab järk-haaval nähtavaks muutuma.

Vertikaallapsed – need on lapsed, kelle vaim pärineb ultrakõrgest sagedusest. Tihti avalduvad neis imepärased ja tavainimesetele harjumatud võimed ja anded. Nad oskavad muuta mõtte jõul mateeriat, osa neist valdab telekineesi ja teleportatsiooni, mõni oskab loomade ja lindude keelt, mõni omab loomupärast tervendamisoskust, kuid enamus neist loevad mängleva kergusega inimeste mõtteid, tunnetades viimse nüansini oma vestluspartnereid. Tihti näevad nad ette tulevikusündmuseid, hetki järgmisest päevast või kaugemast tulevikust.

Vertikaallastel ei ole horisontaalset lineaarset elujoont (nagu tavaliselt on inimestel), vaid see on vertikaalne. See on väga eriline nähtus ning omane tõeliselt sõltumatutele Loojatele. Energiaväli võib neil olla kirgas ja puhas hele taevassinine või värelev, kirgas, kuldkollane energiaväli kerge valge valguse varjundiga. Meisterlapsed on lapsed, kelles on kehastunud täielikult valgustunud vaimolendid, omades aktiveeritud meistripotentsiaali ning omades katkematut ligipääsu universumi infovõrgustikule. Energiavärv on neil puhas hõbevalge, väga õrna helesinaka äärisvarjundiga. Tavaliselt valivad nad kehastudes ka sellised kehalised tingimused, mis lubaksid neil täiel määral oma võimeid piiramatult rakendada. Meistrid on sünnist saadik aktiveeritud võimetega ning need ei sulgu hilisemas eas.

Mida teadlikum on lapseootuseks ettevalmistuv lapsevanem, seda võimekamale ja kõrgemast sagedusest pärit valgusolendile on võimalus kehastumist pakkuda. Kui selline laps on perre kehastunud, siis kõige tähtsam eesmärk vanematel peaks olema lapsele turvalise ja energeetiliselt sobiliku keskkonna tagamine ja loomine (kuni vähemalt 14-eluaastani) nii, et lapse võimed, intuitsioon ja loovus saaksid säilida ning laps saaks valitud missioni asuda täitma. Selliste laste kõrvalt õppimine ja kooskasvamine arendab tohutult ka täiskasvanuid endid, tuletades neile meele, milleks nad tegelikult Inimesena siin Maal võimelised on.

Refereeritud katkend pärineb lühendatud kujul teosest “Valguslapse ema päevik” autorilt Adeline V. Amaryllis, vahendatud Valguslaste lehel Facebookis

Vaata valguslaste kohta lisa siit:

Seotud