Teadjanaine Mai-Agate Väljataga: vaimne ärkamine on see, et saad teada, kes sa tegelikult oled

Mai-Agate Väljataga on Ees­tis tuntud alternatiivravit­sejast teadjanaine, regressiooni­­terapeut ja oodatud kõneleja vaimsetel teemadel. Loe tema mõtisklusi sellest, millest tulevad meie uskumused ja hoiakud ning mis kutsub meis esile kannatusi.

Muutumisest ja kasvamisest

On olemas muutumatu ja igavene seadus ja see töötab raudse kindlusega: kõik on muutumises. Kõik möödub, nii hea kui halb. Kõik on arengulises protsessis – edasiliikumises. Vaimne ärkamine on see, et saad teada, kes sa tegelikult oled. Pimedus on see, et usud siiralt, et sünnid ja elad siin üks kord. Vaimne ärkamine on teadlikuks saamine. Kõik inimesed seda elu jooksul kahjuks teada ei saa, see on nende arengulise astme taga kinni. See on loomulik protsess, sest kõik inimesed on erineval arengulisel teel.
Uskumustest ja nende muutmisest
Meil siin on näiteks levinud musta kassi uskumus. Kui usume, et juhtub, siis juhtubki. Tõmbad ise selle õnnetuse ligi, sest kui usud millessegi siiralt, siis sa koged seda, sa lood oma uskumustega oma kogemuse. Sinu uskumused äratatakse lapsepõlves. Mõtiskle oma uskumuste üle, miks need sellised on, ja jälgi, mis sinuga nende tõttu juhtub. Eesti kultuuriruumis on palju raamuskumusi. Kui nende järgi peaks elama, siis muud nagu ei saakski teha.
Kannatustest ja kannatamisest
Kannatused pole ette nähtud ega määratud. Mis kutsub kannatusi esile? Siin tulevad jälle tunded mängu. Mis sind paneb kannatama? Kui keegi sind solvab, siis pane tähele oma tunnet, mis seetõttu üles kerkib. Mis ta sinus käivitab? Jälgi oma tundeid, sest keegi teine ei saa meid panna kannatama. Teised inimesed teenivad meid sellega, et annavad võimaluse oma kannatustest vabaneda. Kui nad käivitavad meis oma sõna või teoga kannatuse tunde, siis on meil võimalik seda mõista ja muuta, öeldes, et mina kogen seda negatiivset tunnet. Kannatad täpselt niikaua, kui jõuad selle arusaamani.
Hoiakutest ja hinnangutest
Hoiakud on reeglite ja tõekspidamiste järgi elamine. Kui need on sul tugevasti sees, siis oled ka suur hinnanguandja. Häid hinnanguid antakse ju vähe. Halbu antakse sellepärast rohkem, et reegleid rikutakse ka rohkem. Hinnangulised oleme sellepärast, et oleme liialt oma tõekspidamistes kinni. Hinnanguvabaks võib inimene muutuda siis, kui ta saab aru, kes ta tegelikult on. Kas Jumal mõistab kellegi üle kohut või mitte? Jumal laseb ju valida.
Inimesel on ju arusaam, et kui rikud kehtestatud kultuurikonteksti norme, siis oled paha. See on inimese hinnang, mitte Jumala oma. Inimesed ise kehtestavad endale neid norme. Jumal vaatab meid armastavalt pealt. Me elame vaba valiku planeedil.

Autor: Mai-Agate Väljataga
Allikas: Mai-Agate Väljataga “Elutarkuse terad”, kirjastus Pilgrim

Seotud