Kangelase teekond: narri arhetüüp õpetab meid elu nautima

Meie sisemine Narr aitab meil nautida elu süütundeta. Narri arhetüüp lubab meil maailma uurida uudishimuga, luua uut loomisrõõmu pärast, elada elu lihtsalt elu enese pärast ja hoolimata teiste arvamusest. Narr on ka see osa meist, kes toetab meid kõige keerulisematel hetkedel elus. Narr tuletab meile meelde, et elu on elamist väärt, olenemata rasketest väljakutsetest ja katsumustest, ükskõik siis kas selleks on lähedase inimese surm, töökoha kaotus või tõsine terviserike. Narr on see osa meist, kes säilitab lootuse isegi siis, kui me valgust tunneli lõpus ei näe.

Narr ehk loominguline sisemine laps

Meie sisemine Narr ei ole meist kunagi kaugel, kuna Narri arhetüüp eelneb Süütule. Narr on meie sisemise lapse see osa, kes teab kuidas mängida, tunnetada oma keha, olla ühenduses oma lapseliku, spontaanse ja mängulise loovusega ja elustundega. Holistilises regressiooniteraapias holistilise rännaku käigus tuleb loominguline laps sageli just klienti toetama. Ta annab kliendile tuge, väge ja usku tegelemisel keeruliste tunnete, olukordade ja väljakutsetega. Kui arhetüüpidest Süütu headus ja kuulekus ning Orvu lapselikkus moodustavad lapselikkusest vaid ühe tahu, siis Narr esindab lapselikku soovi kõike proovida ja teha, isegi kui see on keelatud. Laste puhul peame seda käitumist ulakaks, kuid täiskasvanute puhul vastutustundetuks. “Tegelikkuses nende laste kui ka täiskasvanute pärast, kes kunagi reegleid ei riku, on põhjust palju rohkem muretsemiseks, kui nende pärast kes pidevalt jamadesse satuvad” kirjutab Carol S. Pearson oma raamatus “Sisemiste kangelaste äratamine”. Tõesti, kui vaadates ka enda elu, siis nendel perioodidel kui olen olnud ääretult vaoshoitud ja eeskujulik, on keha ja meel säilitanud endas rohkem traumasid, kui hetkedel kui olen elu nautinud, kogenud ja avastanud. Selgitus sellele on lihtne, nautides elu, oleme ühenduses oma sisemise loomingulise lapsega, kes meid toetab. Kuid elades elu rahulolematu ja õnnetu, oleme sageli keskendunud rohkem teiste kui iseenda heaolule, mis tähendab seda, et võime olla ühenduses pigem arhetüüpide varjupooltega. Süütuna eitame oma sisemist rahulolematust, Orvuna süüdistame teisi või Hoolitsejana oleme kannatava märtrid, tekitades oma lähedastes süütunnet.

Narr ja tänapäevane maailm

“Narr on parim arhetüüp, tulemaks toime tänapäevamaailma absurdsetega ning anonüümse amorfse bürokraatiaga – asjadega, kus keegi ei võta isiklikku vastutust, kus eeldatakse reeglite jälgimist olenemata sellest, kui absurdsed need on, ning kus positsioonil on tööefektiivsuse ees uskumatult ebaõiglane eelis” kirjutab Carol S. Pearson. Narrile pakub reeglite rikkumine suurt rõõmu ning üldiselt on ta heatahtlik ja geniaalne, kui tema vari välja arvata. Näiteks on Eestis selle peegelduseks erinevate ühiskonnakriitiliste stand-up komöödiate populaarsus. Siinkohal võiks järeldada, et kohustustest, bürokraatiast ja rutiinsest elustiilist väsinud inimesed otsivad ühendust oma Narriga ja selle esimeseks sammuks on seda otsida iseendast väljastpoolt. Ka muinasjuttudes on Narri arhetüübiga ühenduses kangelane ehk rumaluke noorim sageli see, kes läbib tarkade vanemate vendade kõrval edukalt kangelase teekonna ja võidab printsessi südame.

Mängur – Narri vari

Kui meie sisemine Narr ei saa end vabalt ja loovalt väljendada, siis võib ta end hoopis väljendada läbi manipuleeriva ja ennasthävitava käitumisviisi. Narri kaks klassikalist negatiivset kuvandit on naiivik ja hull. Me ei pruugi suuta mõelda sellele, mida parasjagu teeme, me võime olla kaootilised või lihtsalt rumalad. Selline käitumine võib ilmneda olukordades, kus inimene tõmbab endale kaela igasuguseid jamasid, mis tekitavad talle siirast hämmingut ja pidades end seetõttu pigem olukordade ohvriks. Kui väga hea ühendus Narri arhetüübiga pigem aitab meil luua ühendust sellega mis meid toetab, siis Narri vari justkui mängib meiega, juhatades meid ühest draamast või kriisist teise. Nendel hetkedel esineb sisemine negatiivne Narr, kes justkui räägib meile, kuidas alkohol on hea tunnete uimastamiseks või lahkuminek suhtes toetab meie sisemise identiteedi otsinguid. Lisaks võib ta meile pidevalt sisendada, et pidev ülekoormus tööl aitab meil soovitud unistusteni jõuda. Tavaliselt negatiivne Narr piirdub ennasthävitavate soovitustega, kuid aegajalt võib ta ka minna nii kaugele, et soovitada meile ebaseaduslikke või ebaeetilisi tegevusi, ükskõik siis kas selleks on varus või lähedase sõbra petmine.

Kuidas saada targaks Narriks?

Narr alustab rännakut lõbutsedes, eluraskusi eitades või ennasthävitavalt käitudes. Ta proovib pigem raskeid asju elus vältida, ükskõik siis kas selleks on mõtlemine, õppimine, töö või püsisuhte loomine. Inimese sisemise Narri kõige suurem hirm on pühendumine ja seni kuni ta ei koge lähisuhte loomist, pühendumist tööle või oma ideede teostust, siis ka on takistatud tema tegeliku mina väljendamine. Sel hetkel on inimese jaoks elu justkui mäng, läbi draamade ja kriiside. Sel hetkel kui Narr saab ühenduse oma sisemise armastajaga ja oma eluterve poolega, siis on inimene valmis kogema elu täielikult käesolevas hetkes, elades ja nautides elu päev korraga. Sel tasandil ei ole enam vaja midagi peita või eitada, elu tundub loomulik ja inimlik. Igapäevaelus või filmides on need tavaliselt need olukorrad, kus inimene kes elab ennasthävitavat elu, armub või leiab elus muu kire mõne tegevuse või hobi näol ja tänu sellele leiab täiesti uue sihi elus.

Narri arhetüübiga saab Kangelase teekonna ring täis ning oleme Süütuna valmis uuesti teekonda alustama. Juhul kui teekonda läbides olime ühenduses arhetüüpide positiivsete ja meid toetavate omadustega, siis alustame uut rännakut täiesti uuelt tasemelt. Kuna oleme kogenud elu nautimist ja selle potentsiaali, siis mõistame et me ise saame luua endale heaolu ja me ei pea seda ootama iseendast väljastpoolt. Carol S. Pearson kirjeldab seda seisundit järgmiselt: “Me teame, et usaldada on turvaline – mitte sellepärast, et elus ei juhtuks aeg-ajalt halbu asju, vaid seepärast, et oleme saanud teadlikuks oma suurepärasest vastupanuvõimest. Meie sisemine Tark Süütu teab, et milliseks tahes meie elu ka kujuneb, elu ise on kingitus ning meie ülesanne on seda kingitust jäägitult aktsepteerida ja nautida”. Seega on Kangelase teekond rännak ka meie sisemise usalduseni.

Inspireerituna nii iseenda kogemusest kui ka Carol S. Pearsoni raamatust “Sisemiste kangelaste äratamine” on võimalik esmaspäeviti kuni 30. aprillini 2018.a. lugeda Alkeemia portaalis Kangelase teekonna ja arhetüüpide tutvustust ning seost igapäevaeluga. Juhul kui soovid muuta oma elu, siis oled oodatud iseenda kangelase teekonnale läbi holistilise regressiooniteraapia. Rohkem infot “Muutusteni läbi Kangelase teekonna”

“Kangelase teekond: ego ja hinge ühendus aitab luua inimese tõelist olemust”

“Kangelase teekond: süütu arhetüüp ehk meie usaldav sisemine laps”

“Kangelase teekond: orvu arhetüüp ehk julgus olla haavatav”

Kangelase teekond: sõdalase arhetüüp aitab suhetes piire luua

Kangelase teekond: hoolitseja ehk suuremeelsuse arhetüüp

“Kangelase teekond: otsija arhetüüp püüdleb parema elu poole”

“Kangelase teekond: hävitaja arhetüübi vari hoiab kinni depressioonis”

“Kangelase teekond: armastaja arhetüüp ehk armastus iseenda vastu”

“Kangelase teekond: looja arhetüüp aitab luua unistuste elu”

“Kangelase teekond: valitseja arhetüüp loob küllust”

“Kangelase teekond: maag – meie isikliku jõu allikas”

“Kangelase teekond: targa arhetüüp aitab vabaneda kiindumustest”

Loo autor Sirle Truuts on holistilise regressiooniteraapia õppepraktika raames praktiseeriv terapeut, koolitaja, mentor ja isikliku arengu nõustaja.

Seotud