Täna algas rahvusvaheline loomaõiguste konverents „Isepäine loomaõiguslus? / Animal advocacy against the grain?“

Loomus, Eesti Vegan Selts ja Euroopa Kriitiliste Loomauuringute Assotsiatsioon kutsub loomaõiguste konverentsile „Isepäine loomaõiguslus“ tänasest pühapäevani. 16.-17. juuni jooksul on erinevad ettekanded lisaks liikumise ajaloole erinevates teemaplokkides: soorollid, alternatiivid ja utoopiad, religioon, privileegid ja kriitilised väljavaated, poliitika ja huvikaitse, esteetilised strateegiad, loomad ekraanil, loomakatsed ning kultuuritavad. Konverentsi lõpetab pühapäeval, 18. juunil Lasnamäe liikideülene linnajalutuskäik „Interspecies Urban Walk“.

Selle aasta konverentsi keskmes on loomaõiguslusega seonduvad traditsioonid ja muutused. Mõiste „traditsioonid“ on siinjuures avar – see hõlmab erinevaid tõekspidamisi, harjumusi ja kombeid, mille õigustamiseks ja kinnistamiseks kasutatakse minevikku ja ajalist pidevust. Näiteks õigustatakse loomsete toodete tarbimist väitega, et kuna inimesed on alati liha söönud, oleme me „loomult“ või „looduse poolt määratud“ omnivoorid. „Muutused“ viitavad katkematutele protsessidele, mille käigus luuakse ja kohandatakse kaasaja moraali ja eluviisiga sobituvaid traditsioone.

Jalutuskäigu eesmärk on omakorda uurida oma meeli ja loomingulist mõtlemist rakendades, kuidas tajuvad linnamaastikku erinevad liigid, ning mõtiskleda, milline on meie suhe loomadega, kellega oma argist linnakeskkonda jagame. Lasnamäe on Tallinna suurim paneelmajarajoon ja huvitav koht uurimaks elurikkust, mis tekib inimestele kujundatud keskkonnas. Jalutuskäiku juhib Hildegard Reimann, kes õpib Tartu Ülikoolis etnoloogiat ja kombineerib oma uurimistöös loomingulisi lähenemisi, kunsti, loodusteadusi ja paljuliigilist etnograafiat, millega püüdleb liigiülese empaatia poole.

Ettekanded esitatakse Loomus MTÜ

Seotud