Paarkümmend aastat erakluses mediteerinud tiibeti joogi õpetab kannatustest vabanema

Juuli alguses külastab Eestit tunnustatud tiibeti haritlane ning väekas joogi Geshe Gendun Sherab, kes on 20 aastat oma elust veetnud ranges üksinduses mediteerides ning annab nüüd autentseid tiibeti õpetusi edasi ka Euroopa visiidil. Järgnevas intervjuus selgitab ta lühidalt, mida tiibeti vaimsed praktikad endast kujutavad ning mis on nende erinevus võrreldes moodsa aja uute meditatsioonitehnikatega.

1962. aastal sündinud Geshe Gendun Sherab võttis munga vanded väga varases eas Sera kloostris, Lhasa lähendal. Seal sai temast pärast intensiivseid õpinguid ja treeninguid Lharampa Geshe, tiibeti traditsioonilise meditatsiooni teaduste kraadi kandja. Kandes Gelugi koolkonna tausta, õppis ta kõigi tiibeti budistlike koolkondade kõrgete õpetajate käe all ning arendas hinnatuimat mittesektantlikku, Rimè, lähenemisviisi, mida propageerivad ka sellised budismi eestkõnelejad nagu Tema Pühadus Dalai-Laama ja Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche. Geshe Gendun Sherab praktiseeris Tiibeti Gehse tiitli saamise eel üle 20 aasta erakluses pühades kohtades ja koobastes, kus on oma vaimse realisatsioonini jõudnud ka paljud Tiibeti Amdo ja Khami piirkondade kuulsad joogid.

Eraldatuses veedetud meditatsiooniperioodi vältel omandatud kogemuste baasil on ta üks väekamaid õpetajaid autentsete ja rikkumata tiibeti meditatsioonitehnikate edasi andmiseks. Ka tänapäeval veedab Geshe Gendun Sherab igal aastal 6 kuud ranges erakluses vaimseid praktikaid tehes ning ülejäänud aja annab väärtuslikke õpetusi oma õpilastele. Õpetustest saadava tulu suunab ta eranditult kõik altruistlikel kaalutlustel heategevusse, näiteks haiglate ja kliinikute rajamiseks, orbudekodude toetuseks, sildade ehitamiseks raskete oludega Tiibetis.

Milliseid vaimseid harjutusi ja meditatsioonipraktikaid olete teinud?

Minu isiklikud praktikad on salajased ja ma ei või nendest avalikult rääkida.

Kirjeldage meditatsioonitehnikaid, mida te Euroopa reisil ja Eestis õpetate.

Euroopas õpetan ma peamiselt, kuidas muuta meelt, mis on kannatuste algpõhjus ja kuidas kannatustele lõpp teha. Samuti, mis on õnn ja kuidas püüelda õnne poole ja selleni jõuda. Ma õpetan ka kahte meditatsioonitehnikat, mille alusel saab saavutada valgustatuse kaugemas tulevikus või järgmistes eludes ning vähendada kannatusi ja hävitada takistused inimese praeguses elus: kasutades Šamatha (rahuliku meeleseisundi meditatsiooni) ja Vipashyna (sisekaemuse meditatsiooni) tehnikaid arendamaks bodichittad ehk kaastundlikku virgumismeelt ja tühjust.

Teine spetsiifiline meditatsiooni tehnika on Palden Lhamo harjutus. See harjutus toob kiireid tulemusi ja täidab inimeste soovid ja tahtmised pikema viibeta. Seda saab kasutada näiteks leidmaks partnerit, saamaks häid tulemusi äris, saamaks tööl edutust jne. See praktika toob just nimelt kiireid tulemusi ning toob head õnne ka pikemas perspektiivis.

Kirjeldage palun, mis on Tiibeti meditatsioonipraktikates erilist võrreldes teiste budistlike praktikatega ning kaasaegsete (k.a. New Age) meditatsioonistiilidega.

Budistlikud meditatsioonid põhinevad Šhamathal ja Vipashanal. Tiibeti meditatsioonid on laias laastu samad. New Age meditatsioonil on sarnased jooned, mis ka tiibeti omadel. Aga samas tiibeti meditatsioon keskendub selgelt kannatuste juurtele, algpõhjuste teadvustamisele – uskumusele enda egost – ning tühjuse mõistmisele hävitamaks kannatuste juured. Seda mõistmist nimetatakse ületavaks tarkuseks. Ülim eesmärk Tiibeti meditatsioonis on ületada kõikide olendite kannatus ja luua õnnelikkus kõikidele tajuvatele olenditele. Viimast nimetatakse meetodiks. Seega, on olemas tarkus ja meetod ning kasutades mõlemat on võimalik jõuda virgumisele. Teistes traditsioonides neid kahte aspekti pole.

Mida tähendab realisatsioon või valgustumine teie traditsioonis?

Valgustumine tähendab kannatustevaba olekut ja täielikku õnne. See on kujuteldamatu, kirjeldamatu.

Kas on inimesel võimalik saavutada valgustatus ka kaasaja ühiskonnas, täis igapäevast tööd ja kiiret elu?

Meditatsioonitehnikad juhendavad inimest jõudma valgustatuseni pikas perspektiivis ning vähendama kannatusi ja takistusi selles elus. Tänapäeval pakutakse üha rohkem joogastiile ning avatakse arvukalt joogastuudioid ja vaimseid keskuseid. Võime öelda, et jooga ja spirituaalne elustiil on moes. Kuidas peaks inimene analüüsima pakutavaid õpetusi mis “joogaturul” on saadaval, enne kui ta leiab omaenda isikliku tee? Sõltub, millist abi inimene vajab. Meditatsioon tiibetis tähendab “harjunud olema”. Inimesed praktiseerivad joogat või meditatsiooni oma probleemide lahendamiseks. Erinevatel inimestel on erinevad hädad ja kannatused. Erinevate inimeste meditatsiooni eesmärgid võivad olla teistest erinevad ning vastavalt sellele tuleb valida. Näiteks füüsiliste probleemide lahendamiseks, abieluliste kannatuste ületamiseks, meelehädade muutmiseks, majanduslike takistuste elimineerimiseks. Igaüks võib valida kindlat sorti meditatsiooni vastavalt tema peamistele probleemidele.

Kuidas saada aru meistrite ja õpetajate kvaliteedist?

Kõigepealt tuleb vaadelda, kas õpetaja kõne ja tegu on kooskõlas või mitte. Kas õpetaja vastab Sinu ootustele või mitte. Õpetajat võib jälgida pikka aega ning alles siis tuleks teha valik. See on muidugi inimese enda valik, kas ja kuidas endale õpetaja valida.

Mis on MO ennustus ja milliste probleemidega võivad inimesed tulla teie juurde MO konsultatsioonile?

MO eesmärk on teha otsus, olukorras, kus inimesel on mingi teema suhtes küsimused või ta ei tea, mida teha ja valida. Inimene, kes MO’d teostab palub sageli vaimudelt abi, et need näitaksid otsijale õiget valikut või lahendust. Abiotsija ning inimene, kes teeb MO’d peaksid mõlemad usaldama seda vaimset väge ning vaimud võivad siis näidata õige suuna kätte. Tulemus ei pruugi samas olla sajaprotsendiliselt õige. Inimesed võivad paluda MO ennustust, kui neil on mingisugused probleemid. See võib võtta vaid mõne minuti, et neile MO teha, aga see ei sisalda aega, mis läheb selgituste jagamisele, mida vastuse saaja võib vajada.

Esimest korda Eestis viibiv Geshe Gendun Sherab annab õpetusi 1.- 2. juulil Tiibeti Meditsiini Keskuses Men Ling, Jõõpres, Pärnumaal.

Vaata õpetuste kohta lisa sündmuse facebooki lehelt

Seotud