Oksana Borodjanskaja: Koroonaviirus pole probleem, vaid lahendus

Meie piirkonna üks võimekamaid psühhoterapeute, Peterburis elav Oksana Borodjanskaja kirjeldab praegu maailmas toimuvat ja pakub võimalust osaleda järgmisel pühapäeval, 5. aprillil toimuval veebiseminaril, et olla enam valmis aset leidvateks muutusteks.

Mis teie meelest praegu maailmas toimub? Mina taolist globaalset olukorda ei mäleta…

Esiteks tahan öelda, et koroonaviirus pole probleem. Tegu on probleemi lahendusega! Teatud pinge, mille tingis potentsiaalide erinevus planeedi Maa ning selle elanikkonna vahel, saavutas sellise tipu, et antud olukorra lahenduseks lausa pidi midagi juhtuma.

Selle olukorra muutmine, et nimetatud pinget kõrvaldada ja luua tasakaalu – et meie inimlikud vibratsioonid adapteeruksid planeedi Maa vibratsioonidega, mis praegu pidevalt väga kiirendatud režiimil muutuvad – eeldab enam teadlikku elamist, nõuab igaühelt meist kõrgemat vibratsiooni ja samal ajal suuremat tasakaalu meie hinge ehk monaadi ja keha ehk bioroboti vahel. Tähendab, et poleks kõrvalekallet ühele või teisele poole ja et kõik oleks tasakaalus.

Umbes 5% elanikkonnast juba tegeleb vaimsete praktikatega, teeb midagi enda tarvis. Muide, sageli keha ehk bioroboti arvelt kõrvalekaldega hinge ehk monaadi poole, mis pole samuti meie planeedi Maa jaoks harmooniline.

Mida võiks veel teha? Oleks võinud korraldada III maailmasõja, oleksid võinud toimuda globaalsed katastroofid. Aga globaalsed katastroofid ja III maailmasõda ei aitaks tingimata kaasa teadlikkuse kasvule.

Aga eriolukord, mis kehtib nüüd juba peaaegu üle maailma, sai alguse siiski ju koroonaviirusest?

Siin ongi mitu kihti. Esiteks meditsiiniline. Koroonaviirus on tinglikult uus. Pole oluline, kas see on spetsiaalselt laboris kunstlikult loodud, kosmosest kandunud – see ei oma üldse tähtsust. Luba koroonaviiruse levitamiseks on saadud väga kõrgelt tasandilt – Kõiksuse Loojalt. Ja käivitus protsess, et see viirus maailmas leviks.

Meditsiiniliselt tasandilt toimub bioroboti väga sügaval tasandil muutmine. Sest viirus ei toimi pelgalt bioloogiliselt, vaid ka informatiivselt – tähendab ta mõjub nii füsioloogilisele kehale, kui ka epigeneetiliselt informatsioonilisele osale, mis on geneetilises mälus. Toimub organismi muutmine, immuunsüsteemi muutmine. See on üks osa.

Need haigestunutest, kes suudavad muutustega ja vibratsioonidega Maal kohaneda, elavad selle piisavalt kergelt üle. Need, kes pole väga valmis, elavad selle raskelt üle. Need, kes üldse ei suuda oma biorobotit ümberkorraldada, kahjuks surevad.

Ka paljud neist, kes hoiavad kinni nö materialistlikust maailmapildist, saavad aru, et maailm meie ümber pole enam endine ja ei saa enam kunagi selliseks, nagu oli.

Jah. Teine kiht ongi see, et koroonaviirus ja kogu kära selle ümber – paanika, epideemia, samuti infoepideemia, piiride sulgemine ja kõik ülejäänu on käivitanud täiesti vääramatud protsessid poliitikas, majanduses, inimeste vahelistes suhetes, suhtumises oma enda ellu.

Sisuliselt on käimas globaalne puhastus: informatiivsel ja bioloogilisel tasandil, majanduslikus plaanis – suhted rahaga saavad olema teised, riikide vahel saavad olema teised suhted, poliitika saab olema uut moodi korraldatud. Sest tegu on pelgalt algusega. See on justkui revolutsioon – maailm ei saa enam iial olema selline, kui oli varem. Kõik! Praegu on absoluutselt uus olukord. Uus lugu, mida me pole veel teadvustanud.

Üks oluline asi, mis praegu aset leiab, mis mulle kui Oksanale pole samuti eriti mugav – meid jäeti suletud ruumi. Meile öeldi: istuge kodus, ärge sõitke kodulinnast välja, ja kohe kindlasti ärge sõitke kodumaalt ära. Varem oli meil olukord, kus sai pidevalt ringitormatud – kogu aeg oli tegevust, et poleks igav: pidevalt mingi sündmus, kogu aeg mingi seiklus – ja äkki öeldakse: stopp!

Nüüd tekib meil võimalus peatuda ja vaadata, mis meie eludes tegelikult aset leiab: kas töö, mida me teeme, meeldib meile tegelikult? Kas me suhtleme enda jaoks õigete inimestega? Milline üldse on meie elu ilma kõikide nende seiklusteta? On ta üldse huvitav? Kas meie elul on mingi mõte, kui me ei sõida iga kuu kuskile reisima?

Ent see on vaid kõige pindmisem kihistus. On veel palju sügavamad mõtted ja me võime veel enam süvitsi minna. Informatsioon, mida Kõrgemate Jõudude sfäärist saan, kõneleb vaid seda, et tulevik on veel määratlemata. Sündmuste areng võib olla milline iganes ja kõik oleneb sellest, millisel määral saavad inimesed teadlikuks.

Kuidas säilitada sellises olukorras, kus miski pole enam stabiilne, hingerahu? Kas on midagi, millele võime toetuda?

Väga palju oleneb sellest, mil määral suudame olla muutuste keskmes, nende muutuste voolus, mis praegu toimuvad – kui palju oleme toimuvaga kaashäälestatud. Ja asi pole ohvri- ega leplikkuseküsimuses, mis tähendaks, et “olen kõigi sündmuste ohver”. Ei! Meie teiega oleme aktiivsed osalised, meist ja meie seisundist oleneb palju.

Kas suudame toimuvat võtta naeratusega näol, rõõmuga? Kas võime kõigile neile sündmustele öelda “jah!”? Millised iganes need ka poleks, mis iganes ei toimuks. Näha neis mõtet ja võimalust arenguks, võimalust edasiliikumiseks? Kas suudame selles voolus vastupanemata üldisele tulvale valida isikliku suuna?

Tähendab: kas võime olla maailmaga kooskõlas olemata seal juures ohvrid? Mida on selleks tarvis?Just selle jaoks viingi läbi hinge ehk monaadi ja keha ehk bioroboti uuenduse.

Aprilli alguses pidi Tallinnas toimuma teie järjekordne konstellatsiooniseminar, mille teemaks oleks sel korral olnud “Vastastikune armastus ja suhted paaris”. Arusaadavatel põhjustel jääb see ära. Selle asemel on meil 5. aprillil võimalus osaleda veebi vahendusel seminaril „Keha ja hinge uuendamine – kuidas püsida tasakaalus tundmatuseni muutuvas maailmas?”. Mida see endast kujutab? Need, kes on osalenud varasemalt teie Tallinna seminaridel, teavad, et käsitlete inimhingest või üldse inimesest rääkides sageli IT-alast terminoloogiat…

Jah, hakkasin upgrade’iga tegelema eelmise aasta suvest, hetkest, mil häälestusin Hakassias asuvas väepaigas energiatega, mis olid juba ammu käepärast, et meie biorobot ehk keha ning meie monaad ehk hing oleksid muutusteks valmis. Aitan ühenduda kõnealuste lainetega ja häälestada teie keha uute vibratsioonidega. See on eriti vajalik neile, kelle biorobot ehk keha on vananenud.

Jah, võib öelda, et meie kehad on justkui arvutid – kui palju talle ka mälumahtu ei lisa, emaplaati ei muuda. Meil on vaja emaplaat ümber vahetada ja käivitada sarnane protsess nagu on kaasaegsetel telefonidel, kus on tagatud pidev programmi uuendamine.

Tähendab meil on tarvis biorobot ümberhäälestada, laadida sinna uued programmid, arhiveerida see, mis on arhiveerimata kujul – programmid, mis on seotud taassündimisega, taastumisega jne, jne.

Ja sama on meie teadvuse, meie hinge, meie monaadiga. Võime oma monaadi upgrade’ida paremaks ühenduseks jumaliku, Kõrgemate Jõudude sfääriga. Selleks, et võiksime otse, ilma vahendajateta nendega suhelda, tunnetada oma baasenergiat; olla maksimaalseks realiseerumiseks ses maailmas kaashäälestatud oma baasülesandega.

Selleks, et meie sisemine struktuur oleks neis muutustes ühest küljest vastupidav, aga teisest küljest paindlik. Ja et võiksime olla väga kohanemisvõimelised – sealjuures end lõhkumata ja olla sulandumatud.

Kallid sõbrad! Ootan teid 5. aprillil toimuvale online-seminarile selleks, et igaüks teist võiks kaashäälestuda, uueneda ja siseneda avatud südame, rõõmu, rahuldusega kõige toimuva voolu. Et saaksite toimuvast drive’i, kaifi. Et selles uues maailmakorras hästi toimida ja saavutada oma kõrgeim potentsiaal. Tegelikult elame nii ägedal ajal! Oluline on sinna õigesti siseneda.

KOGU ÜRITUSEL ON SÜNKROONTÕLGE EESTI KEELDE.

Täpsem info: Teet Korsten tel. 5342 7812, teet.korsten@gmail.com

Registreerumine ja info tasumise kohta SIIN

Seotud