Mees annab naisele elu

Mees on nagu kanal, mis ankurdab maa peale universumi avarustest informatsiooni ja teadaolevaid -teadmata saladusi, mida saab rakendada inimkonna hüvanguks. Omaette asi on, kui puhas mehe kanal on, mil ta ankurdab kosmilisi teadmisi maisesse kehastusesse. Selle jaoks on tal vaja naist või siis naisenergiat, läbi mille ta suudab luua nihke olemasolevasse teadvusesse.

Energia liigub ülalt alla ja siseneb läbi 180 kraadise pöörde naisesse ehk loob uut teadvust. Selle tõttu naised tihtipeale arvavad, et mehed on maised olendid, kuid meeste jaoks tegelikult kõige suurem väljakutse on usaldada naisenergiat ning tuua universaalset informaatikat maisesse plaani.

See tõttu on mehed usinalt keskendunud materiaalse maailma loomisele, kuna see on nende jaoks kõige suurem väljakutse. Keskendudes kitsasalale 180 kraadisele nurgale pöörde sees, mis näeb välja nagu kaarjas moodustis energialiikide ühisust arvestades ehk naine annab mehisele vormile voolavuse.

Naisenergia on keskendunud vaimsete tarkuste mõistmisele, mis on nende jaoks kitsaskoht, kuigi võib hoomata, et naised on palju rohkem keskendunud vaimu tarkuste uurimisele, kuna see ala on nende jaoks ebaselge müsteerium nagu mehed.

Naine on loomuselt maine olend ning tema jaoks on mateeriat väga lihtne kujundada, kuid ta vajab allikat, kust universaalne informatsioon saaks temasse voolata. Seetõttu on mehele antud võime, mis naistel puudub, ehk luua täiesti uus hing maisesse kehastusesse, keda pole varasemalt maal nähtud.

Naisel on jällegi omadus võtta vastu mehe pakutud informatsioon ning sellest kujundada elu. Naiselik maailm on õitsev ja materiaalne, kus on kõigil kõik hüved tagatud ja lokkab küllus. Mehelik see eest on selline, kus on sirged vormid või spiraalid nagu DNA ja RNA kooslused, mis otsivad kohta, kus endale kuju võtta. Üheskoos loovad snad truktrueeritud voolava ilma, kus saab elu lokata ning omavahel on koostöös vaimsed printsiibid, mida tänase hetke inimkond on meenutamas.

Autor: Simo Santeri Virtanen

Allikas: Puhas mehelikkus kannab endas uut elu loovat alget

Mehe ja naise armastus suudab luua uue maailma

Luba oma südamel särada: sina oledki armastus

Seotud