Magnettorm ja tervis

Paar korda aastas võib kuulda hoiatusi magnettormide kohta. Millega on täpsemalt tegu ja kuidas need võivad inimesele mõjuda – kõigele sellele pakub käesolev artikkel vastuseid.

Mis on geomagnetiline torm?

Magnettormide peamiseks algatajaks on Päike. Kui Päikese poolt välja paisatud osakeste voo teele jääb Maa, siis tugevneb ka meie planeedi magnetväli, et kaitsta biosfääri. See magnetosfääri tugevnemine ja kõikumine ongi magnettorm. Ilma magnetosfääri kaitsekilbita, poleks elu Maal võimalik.

Kellele magnettormid mõjuvad?

Magnettormide ja geomagnetiliste anomaaliate tervisemõjude suunal on uurimusi läbi viidud juba mitu aastakümmet. Tuvastatud on, et mõju inimestele on erinev. Võib öelda, et magnettorme tunnetavad 1) tundlikud inimesed, kes on tundlikud ka teiste keskkonnaparameetrite suhtes ning 2) füüsiliselt kurnatud inimesed. Samas, kui suure löögi magnettorm tervisele annab, osutub määravaks indiviidi kohanemisvõime uue magnetväljalise keskkonnaga. Samuti, milline on füüsise kurnatuse tase ja taastumisressurss. Magnettormist põhjustatud magnetilise keskkonna muutustega adapteerumiseks, võib aga ka inimese tundlikkus kasuks olla, võttes aegsasti tarvitusele abinõud, millest kirjutatakse allpool.

Kuna tegemist on füüsikalise nähtusega, siis on mõjutatud kõik elusorganismid. Uurimuste alusel võib öelda, et magnettormide mõju on rohkem tuntav:

● keskkonnatundlikel inimestel,
● väikelastel,
● vanematel inimestel,
● haigetel inimestel.

Et määrata inimese tundlikkust elektromagnetiliste keskkonnaparameetrite suhtes, sh magnettormide suhtes, on autori poolt väljatöötamisel online-ankeet, mille link avaldatakse siin ajaveebis lähiajal.

Milline on magnettormide mõju tervisele?

Magnettormide peamine mõju leitakse olevat südamele ja veresoonkonnasüsteemile.
Vene uurimused on tuvastanud et suurim oht magnettormidest on magnetvälja mikrokõikumised, mis kattuvad südame löögisagedusega. Sellised mikrokõikumised algavad tavaliselt magnettormi eel (24h) ja toimuvad ka selle järel (24h).
Statistika andmetel (Moskva meditsiiniasutused) kaasneb selliste mikrokõikumistega ka südameattakide (13%) ja insuldijuhtude (8%) kasv.
Madal- ja eriti madalsageduslikud elektromagnetväljad (LF, ELF EMF) destabiliseerivad südametööd, mis võib viia äkksurma või infarktini.

Seega, magnettormide mõjul on tuvastatud peamiselt järgmisi sümptomeid:

● muutlik vererõhk,
● ebatasane südamerütm,
● rahutu või raskendatud hingamine,
● häired ööpäevarütmitajus (unisus, väsimus),
● depressioon jm psüühilised häired,
● kõrgendatud valgustundlikkus.

Lisaks võib ilmneda teisi tervisehäireid, mille seos magnettormidega on kaudne – organismi vastupanuvõime nõrgenedes, löövad välja nõrgad kohad.

Osad uurijad seostavad magnettorme ka imikute äkksurmadega (SIDS). Seos arvatakse olevat, teatud neuroloogiliste eelsoodumuste puhul.

Magnettormid ei ole ohtlikud tervetele inimestele. Kuid, need, kelle tervislik seisund on ebastabiilne, kuuluvad riskirühma. Samuti ülepinge ja ärevussündroomi all kannatavad inimesed. Ka lapsed, kelle kohanemisvõime on alles kujunemisel ning eriti vastsündninud, loetakse riskirühma.

Mida mina saan ette võtta?

Magnetvälja fluktuatsioonide eest pääsu pole. Magnetväli läbib ehitisi ja inimesi. Magnetväljast võib isoleerida vaid paksust rauast kamber, mida kasutatakse näiteks meditsiiniasutustes MEG-aparatuuri juures.
Samas, looduslikud elektromagnetväljad on inimesele eluliselt vajalikud ning nendest end isoleerida pole tervise seisukohast mõistlik. Üleväsimus annaks juba tunda paari tunniga. Tähelepanu all peaks pigem olema nende looduslike väljade äkilised muutused.

Kuna magnetväljade eest põgeneda ei saa ja pole ka mõtet, jääb järele võimalus – tugevdada organismi. Seega, magnettormide ajal tasub riskirühma kuuluvatel inimestel hoiduda organismi nõrgestavatest tegevustest (ülepingutus, alkohol, kanged ravimid jms).
Toituda tervislikult, jälgida et organism oleks varustatud vajalikul määral vitamiinide ja mineraalainetega. Juua piisavalt vett.
Kui see ei vii ülepingutuseni, siis mõõdukas füüsiline aktiivsus ja kiirenenud ainevahetus lubab organismil magnettormide mõjuga paremini toime tulla.

Mõju tehnikale

Magnettormid võivad mõjutada elektromagnetlainete levikut, seega häirida kommunikatsiooni-, radari-, navigatsiooni- ja muid süsteeme.

Mõju ärile

Atlanta Föderaalpanga (USA) poolt 2003.a-l läbi viidud uurimus näitas, et magnettormidel on negatiivne ja statistiliselt ning majanduslikult märkimisväärne mõju aktsiaturu tulemile. Seda seostati muutustega riskikäitumises, mis omakorda tulenes depressioonist ja psüühikahäiretest.

Mida maailmas ette on võetud

Tänapäeval suudetakse magnettorme paar päeva ette ennustada. See on võimalik tänu satelliitidele, mis paiknevad Maa ja Päikese vahel ning teleskoopidele maal ja kosmoses, mis pidevalt monitoorivad Päikesel toimuvat. Reaalajas infole on interneti kaudu avatud ligipääs – vt linke eelmises artiklis.

Näiteks USA sõjaväes avati hiljuti ööpäevaringne monitooringuüksus, mille ülesanne on hinnata elektromagnetilise ilma mõju sõjalistele operatsioonidele.
Mitmes riigis on loodud ka ajutruste, kelle eesmärgiks on välja töötada lahendusi, kuidas kaasaegset tehnoloogiat kaitsta ülitugevate looduslike elektromagnetiliste impulsside eest (EMP) – mida lähitulevikuks ennustatakse.

Allikas: http://tarmo.koppel.ee/

Seotud