Kuidas teha oma elus õigeid valikuid?

Valikuid peame tegema iga päev. Mõni neist on lihtne, näiteks kas kinno minna või millegi muuga tegeleda. Mõni valik on aga raskem, näiteks kas vahetada töökohta või mitte, kas abielluda või mitte. Kuidas teha õiget otsust? Ega ma hiljem ei kahetse oma otsust?

Tihti soovitatakse olukorda kõrvaltvaataja positsioonilt hinnata, kuid keegi ei täpsusta, kuidas seda teha. Igal situatsioonil on mitu erinevat tahku – vähemalt neli: otsustada meie enda huvidest ja kasust lähtudes; meie lähedastest ja nende kasudest lähtudes; reaalsest olukorrast ja tagajärgedest lähtudes; objektiivsetest järeldustest ja tegevuse pikast perspektiivist lähtudes.

Toon siinkohal ühe näite. Sõbranna kutsus sind kinno, aga sul on vaja tööl pooleli jäänud aruanne lõpetada ja see peab homseks valmis olema. Sina tahad kinno minna. Sõbranna ei taha üksi kinno minna ja soovib sinuga koos aega veeta. Sinu ülemus tahab, et aruanne oleks homme tema laual. Reaalsus: kui sa homme aruannet ei esita, siis võivad töö juures probleemid tekkida ja tööprotsess võib sinu pärast pidurduda. Ütled oma sõbrannale, et sa ei saa tulla. Sõbranna leiab teise kaaslase või läheb üksi. Perspektiiv: töö eest saab palka; tulevikus on võimalik karjääri teha, mis su sissetulekuid kasvatab.

See näide oli üks võimalik vaatenurk konkreetse olukorra suhtes. Millistest aspektidest oleks mõistlik situatsiooni vaadelda? Kõige parem oleks kõikvõimalikud variandid kokku liita ja siis vastavalt tegutseda. Püüa olukorda tervikuna näha. Võta arvesse nii enda kui oma partnerite huvisid, reaalset olukorda ja otsuse perspektiivi. Niimoodi saad sa valiku teha, mille pärast hiljem kahju ei ole.

Loodan, et järgmine otsuste tegemise valem on sulle abiks. Saad keerulises olukorras analüüsida, mille põhjal otsus langetada ja kuidas reageerida. Võta paber ja joonista sinna neli tulpa. Esimesse tulpa kirjuta oma huvid ja soovid, mida tahad sellest olukorrast saada. Näitele tuginedes on selleks soov sõbrannaga kinno minna. Kirjuta: ma tahan kinno minna. Teise tulpa kirjuta partnerite huvid, mida nemad sinult tahavad. Kirjuta laiemalt. Mitte konkreetselt, et ülemus tahab aruannet või sõbranna tahab kinno minna, vaid mõtle, mida sinust tegelikult tahetakse. Ülemusel on aruannet vaja selleks, et seda eelmise kuu aruandega võrrelda ning ettevõtte tulevikustrateegia läbi mõelda. Sõbranna tunneb üksindust, vajab tähelepanu ja otsib kedagi, kellega koos kinno minna, sest ta ei käi kunagi üksi väljas. Kolmandasse tulpa kirjuta, millised on sinu tegevuse tagajärjed. Sõbranna leiab kellegi teise, kellega kinno minna. Sina kohtud temaga järgmisel nädalal. Võib-olla ka ülemus saaks oodata, aga see võib tööprotsessi pidurdada ning sa tunned ennast seetõttu ebamugavalt. Neljandasse tulpa kirjuta, millised on sinu valikust tulenevad tulevikuväljavaated. Nii saab olukord selgemaks. Võib-olla sa mõtled, et see oli liiga pikk lugu, aga kui see puudutab valikuid ja põhjapanevaid muutusi sinu elus, on vaja selgust ja mõistmist.

Võid valida ka mittevalimise – sa ei muuda oma elus midagi – ja ka see on valik. Kui sa ei tea, mida valida, jääd pendeldama, kahtlema ja oma otsuseid kartma. Hirmu tundes möödub aastaid. Kas oled sellega nõus või siiski võtad paberi ja pliiatsi ning mõtled olukorra läbi? Milline on sinu valik?

Valiku tegemiseks saab kasutada ka tunnetamise tehnikat. See tähendab, et iga valikuvariant tuleb eraldi mõttes läbi elada ja jälgida, mida keha tunneb. Tehnika on mõeldud neile, kes ei suuda otsust langetada, sest valikuvõimalusi on liiga palju. Esialgu peaksid juba olemasolevatele valikuvariantidele keskenduma. Kirjuta iga võimalus eraldi paberile ja aseta enda ette lauale. Jälgi ennast, millist lehte tahaksid esimesena võtta ja milline tundub hirmuäratav. Esialgu keskendu lihtsalt oma valikule.

Teiseks uuri oma reaktsioone. Kujuta endale ette, et sul ei ole mõtlemiseks aega ja pead kohe praegu otsustama. Võta laualt üks valikuvariant ja loe, mis sinna on kirjutatud. Ürita võimalikult detailselt ette kujutada, et sa ei kahtle enam ja oled oma valikus kindel. Seejärel ütle see, mille valisid, kõva häälega välja. Pööra tähelepanu oma tunnetele ja mõtetele. Kas sul tekkisid uued tunded selle põhjal, mis su kehaga toimus, millest mõtlesid ja mida teha tahaksid? Kujuta nüüd endale ette, et möödunud on mitu aastat. Kas sinu elu on muutunud, kas sa kahetsed või on kõik hästi? Mida sa tunned? Kui sul on keegi, keda usaldada saad, siis räägi oma valikust ja sellega seotud tunnetest ka talle. Seejärel mõtle, mida sa talle sellest rääkides tundsid. Pane tulemused kirja. Märgi üles oma tunded ja mõtted ning kõik see, mis su kehaga toimus ja milline oli energeetiline seisund. Märgi üles, kas pärast valiku tegemist oli sul kerge kõike seda ette kujutada ja kas nägid vaimusilmas ka tehtud valiku tulemusi. Mida sa oma valikutest rääkides tundsid? Ära veel midagi järelda, pane lihtsalt kõik kirja.

Kolmandaks aseta kõik variandid uuesti enda ette. Mida sa enda kohta teada said? Millise variandi valisid ja millise otsuse tegid? Milline variant tekitab sinus soojust? Proovi sama tehnikat ka teiste valikuvariantide puhul.

Mõnikord jääme ideid, uusi teemasid ja suundi ootama. Mõtleme, et kui ma ükskord selle üles leian, ei peata mind enam miski. Selle leidmine innustab mind kohe ja ma saan leitud sihi suunas liikuma hakata. See on mõistuse lõks! Mõistus leiab tuhat võimalust, kuidas mugavustsoonist mitte väljuda. Väike näide. Sa tahad oma kodus energeetikat muuta. Mida teed? Paigutad mööbli ümber – ja energeetika kohe muutub. Seega, kui sa tahad oma elu muuta, hakka liigutama! Astu oma valikute suunas mingidki sammud ning kõik loksub oma kohale. Ära oota. Tee kasvõi midagi selleks, et edasi liikuda.

Praegusel ajal kogevad paljud raskeid raputusi, mis meenutustes vanadesse aegadesse tagasi heidavad. Sellesse aega, kui kartsime end väljendada ning muretsesime oma elu pärast. Pidime pääsetee leidmiseks hirmsasti visklema. Maskeerisime ühiskonna eest oma hirmu võltsi edukuse ja näilise heaoluga. Kunagised allasurutud hirmud hakkavad meist nüüd väljuma, kõik kordub ja enam ei ole võimalik seda vältida. Tuleb valida, kas olla hing või rollimängija. Paljud on küll harmoonia ja õnne seisundit kogenud, kuid hetkesündmused võivad meid vanadesse hirmudesse tagasi heita ning mõnikord ka paanikat tekitada, tigedaks või meeleheitele ajada. Võime kaotada arusaama, kes me üldse oleme. Selliste seisundite ajel tormame tegutsema, midagi otsima ning välismaailma parandama, selle asemel et enda sisemised põhjused üles leida ja nendega tegeleda. Nii nagu varem välistele asjadele keskendudes ja kõike väljastpoolt lahendada proovides satud taas kaosesse ja kaotad hingerahu. Sind ajab segadusse su enda reaktsioon toimuvate üleelamiste suhtes. Eriti kui tunned, et süda klopib, silmis on pisarad ja jalad enam ei kanna. Ennast kohe uuesti tasakaalustada suudab ainult see, kes oskab oma hävitavate tunnetega tööd teha. Võimalik, et ka sellest ei piisa.

Praegu on väga vaja jõuliselt valikuid teha ja endalt küsida “Mida ma praegu teen?”. Kas püüan end päästa või väljun vanast mustrist? Mõistus sunnib vanaviisi tegutsema ning oma päästmisele mõtlema ja otsib võimalusi, kuidas teiste soovi või tingimuste ja reeglite järgi elada, kuidas solvajatele kätte maksta, kuidas manipuleerida ja võidelda. Tegelikult on asi muus. Asi on selles, et iga olukord, mis sinu elu praegu mõjutab, on tekitatud vanade hirmude poolt, mida pole enam füüsilises kehas võimalik kanda. Kui võitled tigedust ja hirmu tekitavate väliste olukordadega, siis kujundad endas traumaatilisi tingimusi, mis olid enne vajalikud teadvustamaks, kes sa oled ja mida hing tahab sulle öelda. Täna pole enam võimalik valikuid mõjutada ja igaüks elab oma tõehetke ise läbi. Kui tahad ennast päästa ja võidelda ning üritad välismaailma mõjutada, siis see on sinu õigus. Ma pöördun nende poole, kes mõistavad, et mõjutada tuleb iseennast, mitte väliseid sündmusi. Põhjused peituvad inimeses endas, mitte temast väljaspool.

Ei ole kerge pidevalt valiku ees seista ja keskenduda vaid asjadele, mis meile tegelikult rohkem rahu, elujõudu ja usaldust elu vastu pakuvad ning kahtlusi ja paanikat vähendavad. Taassünd uutes energiates ja vibratsioonides ei ole võimalik senikaua, kuni sinu kehas leidub veel kinni jäänud hirme, valu ja võitlust. Kui elus tekib hirmuäratav olukord või satuvad olema halvad tingimused, leiad lahenduse ainult siis, kui juhtunut tunnistad ja vastu võtad ning tekkinud negatiivse tundega tegeled. Su olukord ei parane, kui elad hirmudes, oled paanikas ja vihane, sest need on madala sagedusega tunded. Madalates sagedustes ei saa olukordi lahendada ega lahustada.

Su peamine siht peaks olema sisemise rahu ja tasakaalu taastamine ka siis, kui kõik katastroofilisena tundub. Rahu- ja tasakaaluseisundis hakkavad sündmused ise õiges suunas liikuma. Teed küll kõike nii nagu vaja, kuid mitte hirmust, vaid usaldusest enda vastu. Stressi saab maandada füüsilise tegevusega, näiteks kõndimise või koduse suurpuhastusega.

Allikas: Alexis Varnum “Uus reaalsus”

Alexis Varnum: Juunikuu toob kaasa vabanemise ja mõistmise, et suudad oma elu ise imeliseks luua!

Alexis Varnum: Inimkonda ootavad ees suured muutused!

Seotud