Katrini KaardiKool III: Keiser, Ülempreester ja Armastajad

Kaunis kaardimoor Katrin jätkab maagilise taro süsteemi Suure Arkaani kaartide tutvustamist ja seekord avavad end võimukas Keiser, usu esindaja Hiromant ja Armastajad.

Kaart number IV: Keiser

Keisri kaart avab Suure Arkaani sodiaagiringi ja tähistab Jäära tähtkuju. Arv IV sümboliseerib siinkohal olemasolu idee teostamist, mida neljal moel toetab mõistuse töö: kinnitamine, eitamine, arutlemine ja otsustamine. Kaardil on kujutatud Keisrit istumas mägisel pinnasel, mis kujutab planeet Marssi, mis on ühtlasi agressiivse meesalge ja sõjajumala planeet.

Keiser sümboliseerib mõistuslikku, ilmalikku võimul. Tema võim on kaine ja armutu, tuginedes puhtale ideele ja mõistuse üleolekule, mis eitab tunnete tähtsust. Teda iseloomustab stabiilsus, realism, objektiivsus, vastutustunne ja enesevalitsemine. Kui vaadata Keisri negatiivseid külgi, siis tema liigsest tunnete ja vaimsuse puudusest võivad tuleneda kangekaelsus, tuimus, liigne täiuslikkuse-ja võimuiha. Ennustamisel tähistab Keiser seda, et olete pigem ideedele ja mõistusele toetunud ning unustate kohati oma tunded ja sisehääle. Seda ei tasuks aga teha, sest ideele truuks jääda on hea, kuid oluline on ka mitte vastuollu minna oma sisemusega.


Kaart number V:
Ülempreester

Arv viis näitab, et minnakse neljast elemendist koosnevast süsteemist väljaspoole, et leida asjade ja olendite varjatud mõte. Astroloogilises plaanis vastab Ülempreester Sõnni märgile. Kaardil on kujutatud troonil istuv paavstirõivastes inimene. Tema võim ei tulene toorest jõust, vaid usust. Tema käed on sirutatud õnnistavas žestis, ta kutsub üles keskenduma, et olla võimeline kuulama Taevast Häält, summutama endas kirgede ja instinktide müra.

Ülempreester tähistab nii usumaailma kui ka lihtsalt sügavat usaldust. Ta on juhendaja ja õpetaja ning selleks et omandada tema tarkust tuleb järgida distsipliini ja kõrgemaid väärtusi. Kaart vihjab ka eetikale ja voorusele, samuti moraalsetest väärtustest tekkivatele isiklikele kavatsustele. Ennustamisel välja tulles, kinnitab Hiromant ka plaanitud asjade soodsat kulgemist.


Kaart number VI: Armastajad

Astroloogiliselt vastab see kaart Kaksikute märgile. Kaardil on kujutatud Aadam ja Eeva paradiisiaias. Ta viitab ühtsusele kui tervikule kuid armastus pole vaid ühtsus, tihti on ta ka kiusatus. Armastajate kaart viitab otsustele, mis nõuavad langetamist. Tasakaalu leidmisele kohustuste ja vabaduse vahel.

Inimest mõjutavad vastandlikud jõud ning tema tahe kõigub nende vahel. Iga tegevuse juures on otsustamatus  hukutavam, kui halb valik. Tuleb astuda kas edasi või taanduda, ei saa jääda kõheldes seisma. Kaart kutsub üles kõiki olemasolevaid fakte arvestama ja kaaludes jõudma täpse arusaamani, millel on määrav tähtsus edasise jaoks. Ennustamisel suhete osas, koos heade kõrvalkaartidega, näitab uue armastuse ilmumist teie ellu.

Tutvu ka Katrini KaardiKooli esimese osaga, kus juttu taro süsteemist, Suurest Arkaanist ja avakaardist Narr

Uuri KaardiKooli osa II, kus kaardid Maag, Ülempreestrinna ja Keisrinna

 

Seotud