Kangelase teekond: valitseja arhetüüp loob küllust

“Tänapäevaelus saab meist Valitseja siis, kui võtame oma elu eest täieliku vastutuse – ja mitte ainult vaimselt, vaid ka selle eest, kuidas meie tegevus maailmas väljendub” kirjutab Carol S. Pearson raamatus “Sisemiste kangelaste äratamine”. Elades keskkonnas, kus olulised on individuaalsus, materiaalsus ja väline kuvand, võiks öelda, et me võtame isegi liigselt enda elu eest vastutust. Võimalusterohke keskkond aitab luua mitmekülgset heaolu nii iseendale kui ka oma lähedastele. Kuid ometigi oleme iseendast eemaldunud rohkem kui kunagi varem. Kas meie sisemine Valitseja on lihtsalt väsinud või on tegu kuningaga, kes on alasti?

Mida sümboliseerib meie elus Valitseja?

Valitseja peamine roll on luua korda, rahu, õitsengut ja küllust. Valitseja sümboliseerib terviklikkust ja meie sisemise mina saavutusi. Inimene on sel hetkel piisavalt jõuline selleks, et oma elu nii vaimselt kui ka praktiliselt muuta. Valitseja arhetüüp sisaldab endas nii nooruse ja vanaduspõlve tarkusi ning naiseliku ja meheliku energia printsiipe. Vastandite oskuslik integreerimine ja omaenda mina terviklik tundmine (sh varjukülgede) toob ellu rahulolu ja tasakaalu.

Eluterve Valitseja meie sees annab meile julgust tunnistada, et meie kuningriik ehk elu peegeldab meid ennast ning vaadates meie ümber näeme iseennast. Näiteks kui meie elu on viljatu ehk tühi, siis peegeldab see meie endi sisemist viljatust. Kui meie kuningriik õitseb, on see märk meie sisemisest terviklikkusest ehk sel hetkel naudime iseenda eneseteostuse protsessi nii tööl, kodus kui ka rahaasjades. Meid saadab enesekindlus ja me teame, kuidas oma vajadusi rahuldada. Ajal kui Valitseja domineerib meie elus, siis on võime rohkem märgata meid toetavaid sünkroonsusi, kuna väline on meie sisemise enesetunde peegeldus. Hoides fookust visioonil ja tegutsedes selle järgi, võib elu meile tuua uskumatuna näivaid pakkumisi. Sageli näiteks just koolitustel või teraapias kliendid ütlevad, et peale seda kui nad tegid otsuse soovitu osas, märkasid nad kas koolituse reklaami või isikliku arengut puudutavat blogipostitust, mis neid oluliselt edasi aitas.

Külluse loomine

Valitseja arhetüübi üks olulisemaid ülesandeid on luua meie ellu mitmekülgset küllust. Minu jaoks on küllus justkui nelja jalaga tool, millest üks jalg sümboliseerib tervist, teine inimesi, kolmas materiaalset rikkust (sh töö) ja neljas isiklikku arengut. Juhul kui üks nendest jalgadest on katki, siis puudub toolil tasakaal ja sellele istumine võib tuua kaasa tervistkahjustavaid tagajärgi. Valitseja arhetüübi aktiivsus toob kaasa tahte teha tööd mis meeldib, nautida materiaalset kindlustunnet, elada elustiili mis paitab hinge, hoolitseda enda tervise eest ja anda tagasi ehk panustada heategevusse. Sageli avaldub inimestes Valitseja arhetüüp just näiteks aasta alguses, kus seame eesmärke ja tegutseme soovitu suunas. Juhul kui meie sees teised arhetüübid on nõrgalt avaldunud või kalduvad varjupoole, siis peale mõnda aega Valitseja väsib, kuna tal puudub meeskond, kes toetaks kuningriigi valitsemist ja arendamist.

Valitseja seos teiste arhetüüpidega

Igal Valitsejal on olemas tema kuningriik ja meeskond. Inimese arhetüüpse käsitluse kohaselt tähendab eluterve ühendus Valitseja arhetüübiga meie endi sisemist kooskõla ja tasakaalu. Kui meil on arhetüüpidega tugev kontakt, siis Süütu arhetüüp annab Valitsejale usu visiooni võimalikkusesse, Orvu arhetüüp aitab tunnistada probleeme ja takistusi. Kui meie kuningriiki pidevalt rünnatakse ja vallutatakse, siis see tähendab, et meie sisemine Sõdalane ei kaitse piire ning Valitseja peab väed appi võtma. Kui meie kuningriik on järsk ja ebasõbralik, siis on Hoolitseja tegevus ebapiisav. Otsija arhetüüp aitab otsida paremaid võimalusi ja Hävitaja loobuda kõigest sellest mis kuningriiki kahjustab. Meie elus domineeriv Looja arhetüüp viib meid eksperimenteerimise äärmusesse, tuues endaga kaasa pidevat vajadust oma tungide väljendamist, mõtlemata sellele kuidas see nii meie enda kui ka teiste inimeste elu mõjutab. Sel hetkel me lükkame justkui normaalsed igapäevamõtted ja kohustused endast eemale.

Kuidas saada Valitsejaks ehk arhetüübi tasandid

Alati kui tunneme tungivat vajadust ennast ja teisi kontrollida ning võimetust loomulikke protsesse usaldada, oleme sattunud Valitseja varju haardesse. Sel hetkel juhtub sama, mis Hans Christian Anderseni muinasjutus “Kuninga uued rõivad” ehk kuningas on alasti. Sel hetkel tahame kontrollida pigem kontrolli enda pärast või siis võimu, staatuse või isikliku suurushullustuse pärast, mitte selleks, et kõigile sügavamal tasandil rahuldust pakkuvat kuningriiki arendada. Me võime tunduda egoistlikud, domineerivad ja paindumatud. Meis tekitab rahulolematust kui teised meie “pilli järgi ei tantsi” ja võime häälekalt ka seda väljendada, justkui hüüdes Kuninga või Kuningannana “Pea maha!”. Valitseja vari kerkib esile siis kui me ei rakenda piisavalt iseenda väge heaolu loomiseks ja iseenda potentsiaali maksimaalseks ärakasutamiseks, vaid muudame selle kontrolliks ja rahulolematuseks teiste üle.

Kui me oleme Valitseja esimesel tasandil, siis domineerivad meis jätkuvalt Ego tasandil arhetüübid (Süütu, Orb, Sõdalane, Hoolitseja). Sel hetkel võtame vastutuse enda elu eest, tervendame enda haavu ehk oma Sisemist last ja võime mõtiskleda tavapäraselt rohkem nii enda kui ka oma pereliikmete eludest. Võimalik et selles etapis avalduvad nii Ego arhetüüpide eluterved kui ka varjupooled. Valitseja teisel tasandil meie eneseteadlikkus on oluliselt kasvanud ja me oskame teha valikuid ja jääme truuks enda visioonile. Sellel tasandil võime tunduda teistele egoistlikud, kuna meie enda heaolu on olulisem näiteks ühiskonna heaolust. Seevastu kolmanda tasandi Valitseja on see, kes kasutab oma sisemisi ja väliseid ressursse maksimaalselt ära. Tema soov on luua heaolu nii iseendale kui ka teistele. Selleks, et Valitsejal püsiks ühendus kõrgema tasandi valitseja omadustega, siis on tema jaoks oluline teha järjepidevalt läbi sisemisi rännakuid, sooviga muutuda veelgi paremaks Valitsejaks oma õukonnale. Oma elu Valitsejaks saamine on suurepärane saavutus, aga see ei ole rännaku lõpp. Et kestvalt elada ja töötada energiliselt, peame saama kontakti ka oma sisemise Maagi, Targa ja Narriga, millest põhjalikumalt juba järgmistes postitustes.

Inspireerituna nii iseenda kogemusest kui ka Carol S. Pearsoni raamatust “Sisemiste kangelaste äratamine” on võimalik esmaspäeviti kuni 30. aprillini 2018.a. lugeda Alkeemia portaalis Kangelase teekonna ja arhetüüpide tutvustust ning seost igapäevaeluga. Juhul kui soovid muuta oma elu, siis oled oodatud iseenda kangelase teekonnale läbi holistilise regressiooniteraapia. Rohkem infot “Muutusteni läbi Kangelase teekonna”

“Kangelase teekond: ego ja hinge ühendus aitab luua inimese tõelist olemust”

“Kangelase teekond: süütu arhetüüp ehk meie usaldav sisemine laps”

“Kangelase teekond: orvu arhetüüp ehk julgus olla haavatav”

Kangelase teekond: sõdalase arhetüüp aitab suhetes piire luua

Kangelase teekond: hoolitseja ehk suuremeelsuse arhetüüp

“Kangelase teekond: otsija arhetüüp püüdleb parema elu poole”

“Kangelase teekond: hävitaja arhetüübi vari hoiab kinni depressioonis”

“Kangelase teekond: armastaja arhetüüp ehk armastus iseenda vastu”

“Kangelase teekond: looja arhetüüp aitab luua unistuste elu”

Loo autor Sirle Truuts on holistilise regressiooniteraapia õppepraktika raames praktiseeriv terapeut, koolitaja, mentor ja isikliku arengu nõustaja.

Seotud