Kangelase teekond: Looja arhetüüp aitab luua unistuste elu

Inimese baasvajaduseks on loomine. Alguses, kui me ei ole ühenduses oma sisemise loojaga, siis võime luua teadvustamatult ega tajuda seda, mis meiega toimub. Kui meie loomingu tulemuseks on kaos ja raskused, siis võime selles süüdistada kas teisi või ebasobivaid tingimusi. Parem kontakt iseendaga ja enesekindluse kasv loob sügavama kontakti meie sisemise potentsiaaliga ehk oma tõelise Minaga. Selle tulemusel hakkavad unistused muutuma reaalsuseks, me hakkame usaldama oma sisetunnet ja hakkame üha enam taipama seda, mida me tegelikult soovime ja mida me väärt oleme.

Visiooni loomine

Visioon on tulevikuseisund kuhu jõuda soovime. Pealtnäha lihtsana näiva visiooni sõnastamine võib osutuda igapäevaelus keerulisemaks kui me arvata võime. Nii koolitustel kui teraapiaseanssidel on oluliseks osaks visiooni ehk tulevikuseisundi sõnastamine. Sageli on just see üheks esimeseks takistuseks, millega inimene kokku puutub. Sisetunne soovitud tulemusest on justkui olemas, kuid selle sõnastamine on keeruline. Takistustena esineb nii ebakindlust kui ka hirmu pettumuse ees, kui asjad ei suju kõik nii nagu meie seda ette näeme. Sisuliselt võib see tähendada ka usaldamatust kui ka kontrollivajadust, mis tegelikkuses võivad meie arenguteel olla pigem takistused kui toetajad.

Kui Looja arhetüüp meie elus on aktiivne, teadvustame endale, et meie saatuseks ja kohustuseks on arendada välja isiklik eluvisioon ning see ka ellu viia. Võime tunda, et kui me nii ei tee, siis me justkui kaotame oma hinge. Looja sunnib meid ebaautentsetest rollidest välja astuma ja oma tõelist identiteeti väljendama. Kui arhetüüp on aktiivne, siis võime iseenda tõelise Mina leidmise soovi tõsta kõrgemale nii rahast, võimust kui ka staatusest. Sel hetkel võivad inimesed teha enda elus väga suuri muutusi, loobuda hästitasustavast tööst ja võtta vastu “hinge paitava väljakutse”.

Loomise staadiumid

Me loome oma elu, sõltumata sellest, kas me seda teadvustame või mitte. Juhul kui meil puudub iseendaga kontakt, siis võime sattuda loomise varjupoolele, mis võib väljenduda pigem negatiivsete võimaluste loomise või töönarkomaaniana. Võime sattuda olukorda elus, mis meile ei meeldi – kohtuda inimestega, kes meid petavad või seista silmitsi hingematvate raskustega. Kuigi nendes olukordades olles võime püüda leida süüdlasi, siis hiljem elutarga ja küpsemana tagasi vaadates, võivad inimesed öelda “ma ju tegelikult teadsin, et see niimoodi lõpeb”.

Järgmise tasandi Looja teeb koostööd egoga, haarates ohjad justkui Sõdalane enda kätte. Me suuname kogu oma jõupingutuse soovitu saavutamisse ning lõpuks ka väsinuna võime sinna jõuda. Üheks oluliseks tunnuseks, mis eristab seda staadiumit varjust on see, et me tunneme sõltumata väsimusest uhkust saavutatu üle. Meie hing on rahul. Seejärel kui taipame, et me ei saa oma elus kõike kontrollida ja tänu Hävitaja arhetüübile loobume sellest, siis hakkame usaldama oma kujutlusvõimet ja võimet luua hinge tasandil. Sel tuleb meisse usk, et elu hoiab meid. Kõrgeima tasandi Looja julgeb eksperimenteerida ja luua seda, mida ta kujutab – sel hetkel toimub unistuste ellu viimine nii mõistuse kui ka hinge tasandil.

Eluterve Looja arhetüüp on ühenduses nii ego kui hingega. Ühelt poolt oleme Loojatena justkui sõdalased, kes saavutavad edu läbi raske töö, kuid teiselt poolt tärkab meis hinge tasandil usk sellesse, mida me teeme. Juhul kui puudub kontakt egoga, siis võime leida ennast olukorras, kus me loome, kuid ei suuda endale piisavat elatist teenida või kui puudub kontakt hingega, siis võime teha küll rasket tööd, kuid hingerahu puudub ja enesekriitika ei luba meil saavutuste üle uhkust tunda.

Oma sisehääle kuulamine

On otsuseid, mida langetame teadlikult, mida alateadlikult ja mõned tunduvad pigem avastuste kui otsustena. Sageli võivad inimesed öelda, et nad ei ole loovad. Selline enesehinnang võib olla pärit lapsepõlvest saadud tagasisidest. Tegelikkuses on loovuse takistuseks hirm või oskamatus oma olemust ja sisehäält kuulata. Domineerivad pigem alateadlikud uskumused või hinnangud iseenda suhtes, mis aitavad loovat kujutlusvõimet ignoreerida. Loobudes kujutlusvõimet ohjata ning lubades sellel loomulikul viisil tegutseda, siis avastame oma sisemise potentsiaali, mis aitab meil hakata oma elu looma täiesti uuel viisil. Aegajalt vajame sisehääle kuulamiseks kellegi toetust, ükskõik siis kas selleks on hea sõbra, mentori või terapeudi toetus. Looja arhetüübi integreerimine saab alguse tegutsemisest ja oskusest suhtuda tulemustesse hinnanguvabalt. Motivatsioon ja heaolutunne loovad toetava pinnase tegutsemiseks, mis omakorda loob võimalused loomiseks üha kõrgematel tasanditel.

Looja seos teiste arhetüüpidega

Kangelase teekond on tervik. Olenemata meie tahtest peituvad meis kõik 12 arhetüüpi. Looja arhetüüp võtab kokku nii ego kui hinge rännaku. Looja arhetüüp äratab meie sees peituva tõelise identiteedi ja kujutlusvõime. Ilma kujutluseta ei saa me oma elu luua. Kuid selleks, et Looja arhetüüp saaks elutervelt end avaldada, on oluline, et oleme saanud ühenduse eelneva seitsme arhetüübiga. Ego arhetüübid – Süütu, Orb, Sõdalane ja Hoolitseja – aitavad meil õppida ise oma elu eest vastutust võtma, isegi kui me ei tea, kuidas seda teha. Nad õpetavad meile usaldust, vastastikkust sõltuvust, koostööd ja julgust võidelda. Hingega seotud arhetüübid – Otsija, Hävitaja, Armastaja ja Looja – õpetavad meile ihaldust millegi enama järgi, loobumist kõigest sellest, mis meid enam ei toeta, iseenda aktsepteerimist ja oma potentsiaali maksimaalset realiseerimist hinge tasandil. Juhul kui ühendust nimetatud arhetüüpidega ehk iseendaga on nõrk, siis võime kalduda sõltuvusse teiste arvamusest, tunda end üksikuna, seada fookusesse teiste mitte iseenda heaolu, tunda hirmu muutuste ees, tunda ennast ebapiisavana ja hoida kinni kontrollist või perfektsionismist. Kõik need arhetüüpide varjuküljed tekitavad meis rahulolematust, kuna loomise tulemus ei paku meie hingele rahulolu.

Inspireerituna nii iseenda kogemusest kui ka Carol S. Pearsoni raamatust “Sisemiste kangelaste äratamine” on võimalik esmaspäeviti kuni 30. aprillini 2018.a. lugeda Alkeemia portaalis Kangelase teekonna ja arhetüüpide tutvustust ning seost igapäevaeluga. Juhul kui soovid muuta oma elu, siis oled oodatud iseenda kangelase teekonnale läbi holistilise regressiooniteraapia. Rohkem infot “Muutusteni läbi Kangelase teekonna”

“Kangelase teekond: ego ja hinge ühendus aitab luua inimese tõelist olemust”

“Kangelase teekond: süütu arhetüüp ehk meie usaldav sisemine laps”

“Kangelase teekond: orvu arhetüüp ehk julgus olla haavatav”

Kangelase teekond: sõdalase arhetüüp aitab suhetes piire luua

Kangelase teekond: hoolitseja ehk suuremeelsuse arhetüüp

“Kangelase teekond: otsija arhetüüp püüdleb parema elu poole”

“Kangelase teekond: hävitaja arhetüübi vari hoiab kinni depressioonis”

“Kangelase teekond: armastaja arhetüüp ehk armastus iseenda vastu”

Loo autor Sirle Truuts on holistilise regressiooniteraapia õppepraktika raames praktiseeriv terapeut, koolitaja, mentor ja isikliku arengu nõustaja.

Seotud

5 praktilist nippi kuidas meeleolu tõsta

Liitu meie uudiskirjaga ja saa 5 praktilist nippi kuidas kiiresti enda meeleolu tõsta.