Juuste värvimise ohud

Kui sa värvid oma juukseid, siis võiksid oma lemmikjuuksevärvi tausta pisut põhjalikumalt uurida. Loe pakendite silte ja vaata siit, millised on need 22- juuksevärvides kasutatavat ainet, millele Euroopa Komisjon kehtestas keelu kui tervisele potentsiaalselt ohtlikele kemikaalidele.

Paljud tarbijad on hakanud üha rohkem jälgima, mida nad oma kehasse sisse ajavad, aga tervist võib sama suuresti mõjutada ka see, mis läheb inimese keha peale. Me kõik mõistame nagunii, et igasuguse kosmeetika ja nahakreemide kemikaalid võivad läbistada nahabarjääri, aga kuidas on lood juuksevärvide kemikaalidega? Kuna viimasel ajal on pressis ilmunud palju negatiivseid lugusid juuksevärvide kohta, on paljud inimesed pöördunud hoopis poolpüsivate lahenduste poole. Siiski on põhjust kahelda ka selliste toodete koostises kasutatud ainete ohutuses. Kui sina kuulud nende 50% naiste hulka, kes oma juukseid värvivad, või oled mees, kes varjab halli oma juustes, siis võiksid oma lemmikjuuksevärvi tausta pisut põhjalikumalt uurida.

Euroopa on pealtnäha Ühendriikidest kaugel ees, kui asi puudutab liikmesriikide reageerimist potentsiaalselt ohtlikele kemikaalidele, mida kasutatakse kosmeetikas ja kehahooldustoodetes. Möödunud aasta 1. detsembril jõustus keeld 22-le juuksevärvides kasutatavale ainele. Selle keelu kehtestas Euroopa Komisjon – täidesaatev organ, mis koostab õigusakte Euroopa Liidu heaks. 2001. aastal Lõuna-California ülikoolis läbi viidud uuring seostas kõnealused ained põievähi tekkega. Euroopa Komisjoni asepresident Günter Verheugen, kes vastutab ettevõtluse ja tööstuse poliitika eest, kommenteeris olukorda järgnevalt: „Turult kaovad edaspidi kõik ained, mille kohta puuduvad tõendid, et need on inimesele ohutud. Meie kõrged ohutusnõuded ei kaitse mitte ainult Euroopa Liidu tarbijaid, vaid annavad ka õiguskindluse Euroopa kosmeetikatööstusele.” Ameerika Ühendriikides aga ei nõuta firmadelt toodete koostisosade andmete esitamist ega kosmeetika kasutamisest tingitud vigastustest teavitamist.

Kõnealune keeld oli esimene konkreetne samm, mille Euroopa Liit astus 2003. aasta kokkuleppe tulemusena, mille alusel nõustuti koostama loetelu kõigist juuksevärvides kasutatavatest ainetest, mida võib pidada inimtervisele ohutuks. See kokkulepe nõudis Komisjonilt kõigi püsivate ja ajutiste juuksevärvide keelustamist, mille kohta polnud kosmeetikafirmad esitanud mingeid ohutusandmeid või mida Tarbekaupade Teaduskomitee (SCCP) oli pidanud negatiivse hinnangu vääriliseks.

Komisjon oli palunud avaliku arutelu käigus kosmeetikafirmadel esitada toodetes kasutatavate ainete kohta teaduslikul ekspertiisil põhinevad ohutusandmed, mis tõestaksid, et aine ei osuta endast ohtu tarbijate tervisele. Kuigi firmad esitasid teaduskomiteele hindamiseks andmed juuksevärvides kasutatavate 115 aine kohta, ei esitatud ohutusandmeid mitte ühegi juuksevärviaine kohta, mis kuulusid nende 22 keelustatud aine hulka. Komitee soovitas lisaks koostisosade testimisele potentsiaalse genotoksilisuse või mutageensuse tuvastamiseks luua ka üldstrateegia juuksevärvide ohutuse hindamiseks. Keelustatud ainete hulka kuuluvad järgnevad ühendid:

* 6-metoksü-2,3-püridiindiamiin ja selle HCl sool

* 2,3-naftaleendiool

* 2,4-diaminodifenüülamiin

* 2,6-bis(2-hüdroksüetoksü)-3,5-püridiindiamiin

* 2-metoksümetüül-p-aminofenool

* 4,5-diamino-1-metüülpürasool ja selle HCl sool

* 4,5-diamino-1-((4-klorofenüül)metüül)-1H-pürasoolsulfaat

* 4-kloro-2-aminofenool

* 4-hüdroksüindool

* 4-metoksütolueen-2,5-diamiin ja selle HCl sool

* 5-amino-4-fluoro-2-metüülfenoolsulfaat

* N,N-dietüül-m-aminofenool

* N,N-dimetüül-2,6-püridiindiamiin ja selle HCl sool

* N-tsüklopentüül-m-aminofenool

* N-(2-metüoksüetüül)-p-fenüleendiamiin ja selle HCl sool

* 2,4-diamino-5-metüülfenetool ja selle HCl sool

* 1,7-naftaleendiool

* 3,4-diaminobensohape

* 2-aminometüül-p-aminofenool ja selle HCl sool

* Värvaine Solvent Red 1 (CI 12150)

* Värvaine Acid Orange 24 (CI 20170)

* Värvaine Acid Red 73 (CI 27290)

2001. aastal Lõuna-California ülikoolis läbi viidud uuring ei olnud küll kliiniline vähiuuring, aga suutis siiski tuvastada tähtsaimad riskigrupid, kellel oli kõige suurem tõenäosus haigestuda juuksevärvide tõttu põievähki. Sellesse gruppi kuulusid naised, kes on kasutanud püsivaid juuksevärve kord kuus või sagedamini vähemalt aasta või kauem, ning inimesed, kes on töötanud meeste- või naistejuuksurina vähemalt kümme aastat. Kui inimene oli juuksevärve kasutanud 15 aastat või kauemgi, siis oht kolmekordistus. Ohtu suurendas ka konkreetse juuksevärvi tumedus.

Allikas: NaturalNews.com

Tõlkis: Joonas Orav

Seotud