Islami õpetlased koostasid avaliku kirja, mis näitab ISISe vastandumist islamiusule

Üle 120 islami õpetlase üle kogu maailma koostasid septembri lõpus Islamiriigi (IS, ISIS) “võitlejatele ja järgijatele” adresseeritud avaliku kirja, mis sisaldab põhjalikku kriitikat Islamiriigi ideoloogiliste aluste pihta.

Kirjas lükatakse ümber väited, mille kohaselt rajaneb selle organisatsiooni tegevus islamiusu põhimõtetel. Islamiliidrid on varemgi ühiselt ISISe tegevust hukka mõistnud, samuti suhtuvad äärmusrühmituse tegevusse taunivalt enamus maailma moslemeid.

Terrorirühmituse väidetavaks eesmärgiks on riigiülese islamiusul põhineva riigikorra kehtestamine Iraagis ja Süürias, kuid rühmituse võitlejate poolt kasutatud meetodid on seni külvanud üksnes surma ja hävingut. Islami õpetlaste 24. septembril avaldatud 18-leheküljelises pöördumises analüüsitakse koraanile tuginedes üksikasjalikult rühmituse äärmuslikke seisukohti.

Ameerika-Islami Suhete Nõukogu juht Nihad Awad, kes koos kümne teise islami usujuhi ja kodanikuliikumise tegelasega osales Washingtonis pöördumise avalikustamisel, märkis, et ka inglise keelde tõlgituna võib kirja sisu olla ameeriklaste jaoks raskesti mõistetav.

“Kiri on koostatud araabiakeelsena. Seal käsitletakse sügavasisulisi kanoonilisi kirjakohti ja kanooniliste õpetlaste tekste, mida ISIS on ära kasutanud noorte liikmete värbamiseks. Kirja lugejaskonnana ei ole silmas peetud liberaalset publikut.” Awad lisas, et isegi tavalise islamiusulise jaoks võib kirja lugemine raskusi valmistada.

Kirja eesmärgiks on Awadi sõnul näidata punkt-punktilt Islamiriigi vägivaldse ideoloogia ekslikkust islami vaatenurgast. Kirja autorite seas on mitmed tuntud islamimaailma usu- ja haridusautoriteedid, nende seas Egiptuse ülemmufti šeik Shawqi Allam ja Jeruusalemma ning Palestiina mufti šeik Muhammad Ahmad Hussein.

Pöördumise 24 punktist koosnevas resümees seisab muu hulgas: “Islam keelab inimest piinata”;  “Islam keelab Jumalale õelate tegude omistamise”; “Islam keelab mis tahes viisil kahjustada või väärkohelda kristlasi ning judaiste.”

Islamiliidrid on varemgi ühiselt Islamiriigi tegevust hukka mõistnud. Näiteks Saksamaa moslemite kesknõukogu esimees Aiman Mazyek kutsus üles Saksamaa moslemeid protesteerima Islamiriigi “terroristide ja mõrtsukate” tegude vastu, mis on islami maine “poriga üle kallanud”. Kuid 24. septembri pöördumise taga seisvad moslemiliidrid rõhutavad, et selle vaimulike õpetlaste ühisavalduse näol on tegu pretsedenditu Islamiriigi ideoloogia täielikult kehtetuks tunnistamisega. Kiri on adresseeritud “niinimetatud “Islamiriigi”” isehakanud liidrile Abu Bakr Al-Baghdadile ning rühmituse “võitlejatele ja järgijatele”.

Seejuures räägitakse kirjas “Islamiriigist” jutumärkides ja kutsutakse üles selle nimetuse kasutamisest loobuma, kuna nimetuse kasutamine süvendab väärkujutelma, nagu kaitseks rühmitus islamialasid mittemoslemite eest ja oleks taaselustamas Lähis-Idas islamiusulist hiigelkalifaati.

Mittetulundusasutuse United Voices of America moslemist president Ahmed Bedier lausus: “Palun lõpetage nende nimetamine “Islamiriigiks”, sest nad ei ole ei riik ja neil ei ole midagi pistmist religiooniga.” Ka president Obama on väljendanud sarnast seisukohta, kasutades nädal varem oma ÜRO-kõnes rühmituse kohta akronüümi ISIL ja toonitades, et seda liikumist tuleks vaadelda islamist lahus. Obama loetles hirmutegusid, mida rühmitus on korda saatnud, nimetades massilisi vägistamisi, laste mahalaskmisi ja usuvähemuste näljutamist ning võttis oma mõtte kokku sõnadega: “Ükski jumal ei saaks heaks kiita säärast jubedust.”

Järgneb avaliku kirja lühikokkuvõte:

1. Islam keelab fatwade (fatwa on islami seadusest lähtuv vastava eriala õpetlase (mufti) väljastatud religioosne arvamus teatud teemal – toim.) väljastamise, kui see ei põhine põhjalikel teadmistel. Igal juhul peavad fatwad järgima kanoonilistes tekstides esitatud islami õigusteooriat. Keelatud on õigusaktide argumenteerimisel viidata koraani värsi mis tahes osale ilma kõigi vastava teemaga seotud koraani ja sunna (sunna on koraani lahtiseletus, olles koraani kõrval teine oluline kogu, millest tuletatakse seadusi – toim.) kirjakohtadega arvestamata. Teisisõnu, fatwa väljastamisel on ranged subjektiivsed ja objektiivsed eeltingimused ja ei ole lubatud põhjendada seadusloomet meelevaldselt valitud koraani värssidega ilma arvesse võtmata kogu koraani ja sunna ülejäänud konteksti.

2. Islam keelab õigusaktide väljastamise araabia keelt põhjalikult valdamata.

3. Islam keelab šariaadi liiga lihtsustatud käsitlemise, eirates üldtunnustatud islami põhimõtteid.

4. Islami õpetlastel on õigus eriarvamusele igas küsimuses, välja arvatud need islamiusu põhialused, mida kõik moslemid peavad tundma.

5. Islam keelab õigusaktide väljatöötamisel eirata kaasaja reaalseid olusid.

6. Islam keelab süütute inimeste tapmise.

7. Islam keelab saadikute, suursaadikute ja diplomaatide tapmise; sellest järelduvalt on keelatud tappa ka ajakirjanikke ja abiorganisatsioonide töötajaid.

8. Džihaad tähendab islamis enesekaitseks peetavat sõda. Sõjapidamine ei ole lubatav ilma õiglase põhjenduse ja eesmärgita ning ilma õiglase tegevusreeglistikuta.

9. Islam keelab ükskõik kelle kuulutamise mitte-moslemiks enne seda, kui ta on avalikult oma uskmatust tunnistanud.

10. Islam keelab ükskõik mis viisil kahjustada või väärkohelda kristlasi ja judaiste.

11. Niisamuti on keelatud kahjustada või väärkohelda jeziide.

12. Islam keelab orjapidamise taasjuurutamise. Orjapidamine on likvideeritud üldise konsensuse alusel.

13. Islam keelab inimeste sunniviisilise teise usku pööramise.

14. Islam keelab naiste ilmajätmise nende õigustest.

15. Islam keelab laste ilmajätmise nende õigustest.

16. Islam keelab seaduslike karistuste (hudud) rakendamise, järgimata korrektset tegevuskorda, mis garanteerib õiguse ja halastuse.

17. Islam keelab inimeste piinamise.

18. Islam keelab surnute deformeerimise.

19. Islam keelab Jumalale õelate tegude omistamise.

20. Islam keelab prohvetite ja nende kaaslaste haudade ja nendega seotud pühamute hävitamise.

21. Islam keelab relvastatud vastuhaku mis tahes põhjusel, välja arvatud valitseja täielik umbusaldamine ja palvetamise mittelubamine.

22. Islam keelab kalifaadi kehtestamise ilma kõigi moslemite nõusolekuta.

23. Islam lubab olla lojaalne oma rahvuse suhtes.

24. Prohveti surma järel ei nõua islam enam mitte kelleltki mitte kuhugi emigreerumist.

Pöördumine on tervikuna loetav siin.

Allikad: Huffington PostReuters

Islami kohta eesti keeles saad lugeda siit.

Tõlkis ja toimetas: Telegram.ee

Seotud

5 praktilist nippi kuidas meeleolu tõsta

Liitu meie uudiskirjaga ja saa 5 praktilist nippi kuidas kiiresti enda meeleolu tõsta.