Igor Volke: Aeg on aru anda! 50 aastat mõistatusi Eesti keskkonnas: UFOd, energofoorid ja PSI-anomaaliad – mis? kes? misjaoks?

Neljapäeval, 15. oktoobril kell 18.30 toimub Viimsi ilusas uues raamatukogus Igor Volke loeng-vestlus mõistatustest meie keskkonnas. Samal õhtul eksponeeritakse ka Priit Rifki erilist ufo-mudelite näitust. “Poole sajandi jooksul kogutud “uuspärimus” meie inimeste kogemustest annab värvika ülevaate nii anomaalsete nähtuste geograafiast kui ka jaotumisest ja esinemisest ajas. Mõtlemapaneva koondmaterjali esmakordsele tutvustamisele lisaks tuleb ka natuke teooriat, mille pealt on hea vastata meie inimesi kaua vaevanud küsimustele – kas? mis? või kes? ja misjaoks?” tutvustab Volke loeng-vestlusõhtu temaatikat.

Minu koordineeritud seltskond on pea pool sajandit erinevates gruppides kogunud teateid ja sooritanud arvukaid välitöid suunal, mida pool sajandit tagasi vaadeldi skeptilise üleolekuga, peeti akadeemiliselt mitte tõsiseltvõetavaks, kuid millest elanikkond oli väga ja väga huvitatud, olles ise põhiliselt “kahtlusaluste” vaatluste tunnistajaiks. Meie arvamusliidrid on neile vastused võlgu. Selle fenomenoloogilise materjali vastu tundsid tõsist huvi militaarringkonnad idas ja läänes, levitades avalikkuses desiformeerivaid hoiakuid ja seisukohti.

Tänaseks on Eestis ometi osa vaatlus- ja kogemusmaterjalist kogutud, mis annab võimaluse nähtusandmestikuga varast analüütilist tööd alustada ning võrrelda tulemusi teiste riikide analoogidega. Sajad eesti lood on vaid kümnendik vaatlustest ja kogemustest, mis on osa meie seas elanud kaasinimeste parasotsiaalsest vaikelust.

Arengud maailma ufoloogias näitavad ilmekalt, et ühiskondades on toimumas muutused, mis annavad võimaluse lisada olemasolevasse paradigmasse uusi edasiminekuid. USA eksriigisekretäri John Podesta, lahkunud astronaudi Edgar Mitchelli, luureguru Luis Elizondo, rokkstaari Tom DeLonge’i, staarfüüsiku Deep Prasadi jpt sõnavõtud ja tegevused on sünkroonis sündmustega ja väljaütlemistega Vatikanis ja 16 riigi salateenistustes, mis räägib vaid ühte – lähenemas on aruande aeg.

Meil Eestis pole põhjust häbeneda: kolm põhikategooriat anomaaliaid – ufovaatlused, energofoorid (valgusanomaaliad) ja PSI-anomaaliad – on “lubatuse” piires kogutud ja moodustavad kodumaise anomalistika põhja, andes võimaluse mahukamateks ja kelmikamaiks enioloogilisteks (energoinformatsioonilisteks) töödeks. Meie uuringute lisaks on boonusena, tulenevalt piirkondlikust elegantsist – poltergeistid, rohuringid ja mustad kolmnurgad – materjal, mida põgusalt ka kohtumisel käsitleme.

Kõik see, millele äsja viitasin, on antoloogiline aines vundamendiks edasistele teoreetilistele ja loodusteaduslikele uuringutele ja analüüsidele, mis avavad väljavaateid uuele põlvkonnale.

Toetudes kvantarvutite- ja tehnoloogiaeksperdi ja ufoloogi Deep Prasadi hiljutisele väljaütlemisele: “Me elame Tulnukate mänguväljakul!”. Platon on öelnud et: “Teadmiste ja teadmatuse vahel paikneb arvamus”.

Meid ümbritsevad arvamused, paljud pürivad arvamusliidreiks-suunamudijaiks. Tulge arvamusi lihvima! Olete oodatud kuulama, kaasa mõtlema ja arutlema!

Autor: Igor Volke

*

Igor Volke loeng-arutelu: “Aeg on aru anda! 50 aastat mõistatusi Eesti keskkonnas: UFOd, energofoorid ja PSI-anomaaliad – mis? Kes? Misjaoks?”

Samal õhtul eksponeeritakse ka Priit Rifki erilist ufo-mudelite näitust.

Neljapäeval, 15. oktoobril kell 18:30 Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9). Sissepääs prii!

Seotud