Glüfosaat meie joogivees

2018. aastal tehtud uuringu järgi on Eestis taimekaitsemürke leitud ligi pooltest madalamatest kaevudest ja allikatest; lubatud piirväärtuse ületas 111st analüüsist 37, vahendab Bioneer.ee.

2015.-2017. aastal tehtud jõgede seires ületas 102st analüüsist lubatud piirväärtuse 21.

Reostuse põhjustajana on suures ülekaalus enim müüdud glüfosaat ja selle laguaine, mida ei ole võimalik toidust eemaldada. Kas me saame aru, mida see meie jaoks tähendab, kui asi jätkub samas vaimus? Me tahame, et meie tulevik oleks turvaline. Sellised näitajad ei tõota Eesti inimestele tulevikus midagi head. Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (IARC) ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on klassifitseerinud Roundup’i toimeaine glüfosaadi potentsiaalselt vähkitekitavaks. See pestitsiid on teinud ärevaks teadlasi, arste ja eraisikuid, kes on liitunud vabatahtlike organisatsioonidega, et hoiatada inimesi ja valitsusi.

Talupojatarkus ütleb: kus suitsu seal tuld

Eesti teadlane, emeriitprofessor Anne Luik kirjutas 2016 aastal: “Arvestades glüfosaatide ohtu nii inimese tervisele kui keskkonnale, soovin, et keelatakse glüfosaatide kasutus. Umbrohutõrjele on olemas keskkonnasõbralikumad alternatiivid oskusliku viljavahelduse ning mehaanilise tõrje näol. Kindlasti tuleks juurutada pidev glüfosaadi jääkide seire nii toidus, mullas kui vees”.

Veel on Anne Luik öelnud oma artiklis Eesti Ekspressile 30.08.2017, “Taimemürkidega käib suur ülemaailmne inimkatse, kus me kõik oleme objektid”; Äripäevas 13.08.2018 “Eesti peaks alandama mahetoidu käibemaksu“.

Eesti ametnikud ütlevad selle peale, et ei ole piisavalt tõsiseltvõetavaid teaduslikke tõestusmaterjale glüfosaadi kahjuliku mõju kohta. Vastamisi on suurkorporatsioonide rahastatud teadus ja lihtsalt teadus. Eesti ametkonnad on eelistanud suurkorporatsioonide teadust! Miks?

Meie riigi senised valitsejad on järjepidevalt Eesti teadlaste hoiatusi ignoreerinud. On vaja ise hakata enda eest seisma! Elurikkuse Erakond soovib seista puhta keskkonna, inimeste ja nende tervise ning eestluse kestmise eest!

Kogu sellest loost jääb mulje, nagu oleksime sõjas. Üks sõjataktikaid on läbi ajaloo olnud mürgitada vesi, kõigile eluks hädavajalik. Nii saab rahva nõrgestada ja haigeks teha. Ja tekitada vajaduse järgmiste toodete järgi. Milline surve tekib haigekassale kui kasvab haigete arv? Oleme väike riik. Meil on maksumaksjaid vähe ja raha vähe. Arstid näevad juba praegu selle poliitika tulemusi.

Mis haigusi güfosaadiga seostatakse?

Esimesena saavad kahjustada soojätkamisfunktsioonid – meestel meessuguhormoonide taseme vähenemine kuni 94%; naistel mentruatsioonihäireid, viljatus, platsentarakkude hävimine, enneaegsed sünnitused, abordid. Kroonilise neeruhaiguse tõttu on Mürgitampoonid: 85% tampoonidest sisaldavad Monstanto korporatsiooni vähki põhjustavat glüfosaati.

Seotud