Alkeemia lugemisnurk | Naiselik intuitsioon tunnetab ära, kas mehe teod võrsuvad sügavalt südamest või mitte

Kuna naiselikkus on eluenergia vooluga hoopis intiimsemalt seotud kui mehelikkus, siis sa tunned tihti, et mees on “ära” juba enne, kui mees seda ise tunneb. Sa tajud otsekohe, kui mees iseendale või teistele valetab. Su süda tõmbub kokku, keha läheb pingesse, hingamine muutub pinnapealsemaks. Sa ei pruugi arugi saada, miks. Sa ei pruugi osata täpselt sõnastada, mis sinu meelest mehega “lahti on”; sa lihtsalt tead, su süda tunneb, et midagi on valesti, kirjutab David Deida oma raamatus “Tõeline seksuaalsus”.

Tupikust välja pääsemine

Mees ei ela ehedalt ja ausalt, ta ei tunneta sinu ega kellegi teise südant nii sügavalt kui suudaks: ta petab end, elades ennast õigustades ja valides kursi, mis ei võimalda tal endast kõike anda.

Võid üritada talle oma tunnetest rääkida, aga ta ei näe, et midagi oleks valesti; või ta küll tunnistab, et on “ära”, aga ei võta mitte midagi ette. Kui proovid mehega tema eluviisist rääkida, siis tunned, et ta asub kaitsele, vihastab ja eirab sinu arvamusi.

Mees võib öelda, et sa projitseerid oma vajadusi talle. Ta võib väita, et on aus endaga ja sinuga või et teeb kõik endast oleneva. Lõpuks annad sa lihtsalt alla ega ürita enam aidata tal oma nõrku külgi näha. Sa võid hakata isegi südames kahtlema, kas su sisetunne on õige, et mees end petab, või on see sinu enda blokeering, mille vastu sa oled? Kas sina oled see, kes ei suuda mehe terviklikkust tunnetada, või pole tõesti tema terviklik? Kas kardad mehe seksuaalsetele nõudmistele täielikult alistuda või on mees tõesti su südame kõige sügavama igatsusesuhtes pime? Kui sa oma meest ei usalda, ei saa sa temaga koos avalalt alistuda ei seksuaalselt ega muud moodi. Kui mees jätkuvalt eitab, et on “ära”, aga sina tajud endiselt, et see nii on, siis hakkavad sinus kogunema pettumus, raev ja segadus. Sa tunned, et oled ummikusse sattunud, tulvil valu ega oska enam vahet teha, mis on “tema värk” ja mis on “sinu värk”. Eraldatus sinu ja mehe vahel üha suureneb.

Kui sa oma meest täilikult ei usalda, üritad sa muidugi end ise juhtida. Sa hakkad toetuma enda maskuliinsele navigeerimisvõimele, sest näib, et su mees pole valmis isegi kaaluma võimalust, et tal on nõrku külgi, mille tõttu ta pole veel terviklik. Või kui mees seda võimalust ka kaalub, ei näe ta oma nõrkusi ikkagi ja heidab selle mõtte kõrvale, nagu oleks asi sinu emotsionaalses rahulolematuses ja usaldamatuses. Ometi tajud sina endiselt, et midagi on lahti, miski mehe käitumises – nii voodis kui ka väljaspool magamistuba – pole päris õige või ehe.

Kui jätta kõrvale need kriitilised hetked, mille puhul mehele on kindlasti vaja täpselt öelda, mida ta tegema peab, siis mis puutub kahe keha ühtsuse kogemisse, siis seda saad muuta sügavamaks, kui väljendad mehele siiralt kõiki oma tundeid ja tema saab selle alusel oma käitumist muuta. Sa ei pea mehele maskuliinselt ja käskivalt ütlema, mida ta tegema peab, vaid väljenda talle sõnadega ja kogu oma kehaga, mida sa tunned. Peegelda mehele, kuidas tema “äraolek” sulle haiget teeb ja su südant mõjutab. Selle asemel et öelda: “Minu arvates peaksime me tegema seda ja toda”, väljenda enda tundeid – haavumist, ärevust, usaldamatust -, aga lase mehel leida oma tee, kuidas asju muuta ja õpi navigeerima oma tõelisest olemusest lähtudes. Kui sa mehele ikka ja jälle ütled, mida ta peaks tegema – isegi kui sina näed väga selgelt, millise kursi ta peaks võtma -, siis ei anna sa mehele võimalust õppida. Sa takistad teda, rakendades oma mehelikku navigeerimisvõimet, selle asemel et võimaldada mehel praktiseerida ja arendada tema enda mehelikke navigeerimisoskusi. Sa lood suhte, milles mees hakkab sõltuma sinu maskuliinsest juhtimisest. Kas sa tahad seda? Kas suudad alistuda südame ja kehaga mehele, kes ootab alatasa sinult juhiseid ja käsklusi?

Ilmselt tuleb elus ette kriitilisi hetki, mil sul tuleb enda, oma mehe ja perekonna nimel tõesti ohjad enda kätte haarata. Aga kas sa tahad, et pead kogu aeg vastutama lihtsalt seepärast, et su mees pole õppinud navigeerima? Kuidas mõjutab teie vastastikust seksuaalset iha see, kui võtad juhtimise enda kätte ja ütled, mida mees peab tegema?

Õpi oma südame sügavat tundlikkust usaldama ja väärtustama. Väljenda alati mehele oma tundeid, kui teie vahel valitseb lähedus, aga anna alati, kui vähegi võimalik, mehele võimalus olla tüüri juures. Kui sa ei vabasta tüüri taga kohta oma mehele, siis ei pruugi ta kunagi õppida tervikliku inimesena juhtima ja oma vigu parandama ning sina ei pruugi teda kunagi täielikult usaldada, et talle seksuaalselt või vaimselt kogu südamest alistuda.

Su mees võib isegi olla valmis kuulama, mida ta sinu meelest peaks tegema, aga hind, mida maksad selle eest, et ta kõrvale astub ja sinul juhtida laseb, on seksuaalne neutralisatsioon ja vaimne usaldamatus. Aga samas ära suru oma valu maha ning ära jää passiivselt ootama, et mees oma tegemisi korrigeeriks. Kortsuta kulmu iga kord, kui tema ettevõtmistes puudub sügavus, ja kui sa tead, et ta suudaks hoopis paremini elada. Kisa oma viha välja iga kord, kui mees endiselt eitab, et temalgi on nõrku külgi. Iga kord, kui tunned, et ta pole aldis kuulama kellegi ausaid arvamusi – sinu või oma sõprade omi – näita oma pahameelt välja. Reageeri mehe enesepettusele või prohmakatele kogu hingest ja anna talle võimalus õppida, kuidas end parandada. Sinu energeetiline häälestatus on mehele kingituseks.

Mees kaotab end sageli pinnapealsesse tulemuste jahtimisse, samas kui sina tunned, kas tema teod võrsuvad sügavalt südamest või mitte. Sina saad talle vastavalt kas oma rõõmu või pahameelega näidata, kuidas tema käitumine sind parasjagu mõjutab. Mehel pole arvatavasti aimugi, et ta teeb sulle haiget, kui ta ei ela oma elu piisava sügavusega; sina ju tead, milleks ta võimeline on. Mees ise arvatavasti ei taju, et ta ei lähe mitte sügavuti, vaid täidab masinlikult oma ülesandeid ja jahib silmnähtavaid tulemusi. Ühiskondlik või majanduslik edu tõestab mehele sageli piisavalt, et ta teeb kõike justkui õigesti. Sinu südame reaktsioon võib seega olla talle ainsaks võimaluseks taibata, et tal oleks võimalik hoopis rohkem sügavuti elada.

Kui jääte mõlemad oma kaitsemüüride taha, siis te püsite tupikus, eraldatuses ja iseseisvuses. Siis ei ole teil võimalik avalalt ja pühendunult kahe keha ühtsust kogeda. Mees võib öelda: “Ma ju saan aru, kas ma elan oma südamehääle järgi. Sina ei saa seda minust paremini teada.” Sina aga mõtled endiselt: “Miks sa ennast kaitsed? Ma armastan sind ja tahan ainult, et lähtuksid oma südamest nii meie suhetes kui kogu oma elus. Miks sa ei näe, et tõukad mind ja teisi eemale öeldes, et oled avatud meie arvamustele, ent õigustad end ikkagi ja väidad, et teed kõike õigesti? Ma ei usu, et sa näed oma vigu, ja nii ei saa ma end üleni sulle anda.”

Enda kaitsemüüride tõttu ei taju sa sageli, kas sina ise ikka lased maailmal oma tõelist südant näha. Kui tahad kasvada ja avatult kogeda kahe keha ühtsust, siis seepärast tulebki sul valida ja inspireerida meest, kelle vaimset ja seksuaalset suundumust sa usaldad rohkem kui enda oma. Ja mees peab valima sellise naise, kelle südame tundlikkust ja sügavat sensitiivsust usaldada rohkem kui enda oma – ja see naine võid olla sina.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud David Deida raamatust “Tõeline seksuaalsus”.

Loe lisaks: Alkeemia lugemisnurk | Kui õpid oma kaitsekestasid avama, siis koged just sellist läbiraputust ja armastust, millest oled alati unistanud

Miks mehed end suhtes eemale hoiavad?

Mida naine peaks teadma mehe seksuaalsuse kohta?

Meheliku seksuaalsuse plussid ja miinused

Seotud