Alkeemia lugemisnurk | Et suhe toimiks, peab sinu emotsionaalsel pangaarvel olema vabu vahendeid

Pereterapeut Kärt Kase käsiraamat “Kuidas hoida armastust?” on suurepärane teejuht paaridele, et teineteist paremini mõista, samuti nende lähedastele ning kõigile neile, kes puutuvad oma töö kaudu kokku teraapiaga. Raamatus on häid soovitusi igapäevaelus ettetulevate raskuste ületamiseks.

Emotsionaalne pangaarve

Osalesin kunagi ühel ärikoolitusel, kus esines Ameerika juhtimiskonsultant Stephen Covey, kes rääkis muu hulgase motsionaalsest pangaarvest. Kuna enamikul inimestel on pangaarve, siis on hea seda metafoorina kasutada. Nimelt, kui me paneme piisavalt raha oma kontole, siis saame mingil hetkel sealt ka väljamakseid teha, ilma et me nulli või miinusesse läheks. Mida suurem on kogutud summa, seda rohkem on seda, millest väljamakseid teha. Covey sõnul on emotsionaalse pangaarve ühikuks raha asemel usaldus ning selle suurus määrab ära, kui turvaliselt me ennast teise inimesega tunneme. Meil on arve avatud kõikide nende inimestega, kellega kokku puutume, ning tehingud toimuvad iga kord, kui suhtleme. Covey sõnul on olemas kuus moodust, kuidas sissemakseid suurendada ja samas väljamakseid vähendada. Need on:

Teise inimese mõistmine

See tähendab, et sa kuulad aktiivselt teist inimest ning näitad välja empaatiat, mis puudutab tema tundeid; sa suhtud temasse hoolivalt ning oled temaga lahke.

Lubadustest kinnipidamine

See tähendab, et sa jõuad õigel ajal kohtumisele ning teed seda, mida lubasid ja mille eest vastutuse võtsid.

Ootuste täpsustamine

Kuna vähesed meist oskavad mõtteid lugeda, siis väljenda oma ootusi selgelt – see aitab teisel nendega arvestada ja neid täita ning see omakorda suurendab usaldust suhtes.

Väikestele asjadele tähelepanu pööramine

Vahel muutuvad väiksemadki asjad lõpuks suureks, kui me neile õigel ajal tähelepanu ei pööra. Väikeste asjade tähtsustamine on viis, kuidas saab teise inimese vastu austust ja lugupidamist üles näidata. Naeratus, millegi tegemine, mida sa otseselt ei pea tegema, ja kallistus tugevdavad usaldust.

Ausus

Ausus ja kõrge moraal on vundament, millele saab usalduslikke suhteid ehitada.

Vabandamine

Kõik me teeme vigu, aga sellest tulenevat valu saab leevendada, kui me pärast siiralt vabandame.

Armastuse pangaarve

Suhtes lähedastega peame pidevalt sissemakseid tegema, sest suhted muutuvad ja arenevad koos eluga meie ümber. Ka Harley kasutas emotsionaalse pangaarve metafoori. Ta sidus seda pigem emotsioonidega, sh armastusega. Enam-vähem kõik kokkupuuted lähedastega tekitavad meis mingeid emotsioone, mille põhjal suhtluse lõppedes teeme sageli alateadlikult järelduse, kas see suhtlus oli meeldiv, neutraalne või ebameeldiv. Mida rohkem on meeldivaid kokkupuuteid, seda suuremaks pangaarve kasvab ning emotsioonid võivad jõuda armastuseni. Arve võib olla väikses plussis, kui meeldiv suhtlus toimub harva, aga ka siis, kui kokkupuuted on seinast seina, alates toredatest kuni väga ebameeldivateni. Mida ebameeldivam on aga suhtlus pikemat aega järjest, seda tõenäolisem on, et pangaarve läheb nulli või miinusesse ning me ei soovi enam selle inimesega suhelda. Me hakkame teda ignoreerima, oleme jahedalt viisakad või lausa ebaviisakad.

Harley sõnul on olemas armastuse mürgitajad: partneri harjumused, mis vähendavad teise armastuse kontot ning teevad ta õnnetuks. Armastuse mürgitajad võivad olla egoistlikud nõudmised, halvustamine, tahtlikud vihapursked, ebaausus või vale mulje jätmine, käitumisharjumused, mida üks teeb vaatamata sellele, et see teist ärritab; tegevused, mida tehakse teise tundeid arvestamata.

Põhjus, miks armastuse mürgitajaid kasutatakse, on see, et endal tekib (sellel hetkel) parem tunne. Armastuse mürgitamine viib aga pikemas perspektiivis selleni, et teine hakkab ennast sinu eest kaitsma ning ei võta enam vastu ka katseid armastuse pangaarvet taastäita. Nii et selleks, et armastus suureneks, on enne vaja armastuse kõige tugevamad mürgitajad suhtest kõrvaldada.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Kärt Kase raamatust “Kuidas hoida armastust?”.

“Kuidas hoida armastust?” saavutas kirjanduskonkursil “BestSeller 2017” I koha aimekirjanduse kategoorias.

Pereterapeut Kärt Kase käsiraamat on suurepärane teejuht paaridele, et teineteist paremini mõista, samuti nende lähedastele ning kõigile neile, kes puutuvad oma töö kaudu kokku teraapiaga (lisaks pereterapeutidele ka perearstid, koolipsühholoogid,kohtunikud, lepitajad jne). Raamatus on häid soovitusi igapäevaelus ettetulevate raskuste ületamiseks. Eesmärk on tekitada äratundmist ja avatust, et ise teraapiaprotsess läbi teha. Ikka selleks, et olla rõõmsam ja et suhe oleks mõnusam. Lisaks saab lugeja piiluda terapeuditöö telgitagustesse ja olla osaline paari sisekaemuses, nende ootustes ja rahulolus teraapia kuluga. Kirsiks tordil on tuntud ja vähem tuntud Eesti paaride kirjeldused oma suhtest ning armastuse muutumisest koos heade nõuannetega.

Seotud