25 nippi, kuidas suunata oma karjääri

Siin on Sulle 16-aastase tööstaažiga professionaalse kutsenõustaja poolt koostatud ja kirja pandud 25 nippi oma karjääri suunamiseks.

Karjäärinõustajad kuulevad igapäevaselt inimesi rääkimas oma tööst. Klientideks on neil erinevate ametikohtadega inimesed: juhid, juristid, profisportlased, insenerid, kokad, tehasetöölised jpt. Nad kõik jagavad karjäärinõustajatega oma töö tõuse ja mõõnasid ning ka oma suurimaid saladusi. Nad on kirjeldanud oma firmasiseseid reegleid “peab” ja “ei tohi”, andes sellega teada edu võtme. Siin on Sulle 16-aastase tööstaažiga professionaalse kutsenõustaja poolt koostatud ja kirja pandud 25 nippi oma karjääri suunamiseks.

1. Enamasti nõuab edu saavutamine ohvreid. Kui see oleks alati lihtne, sõidaksime kõik Porche´ga.

2. Isegi kui töötad suure ettevõtte heaks, oled Sa sisuliselt omapäi. Ettevõtted pakuvad küll karjäärivõimalust, koolitust ning meeskonnaloomist ja soovivad olla töötajate vastu õiglased, olles samaaegselt silmitsi võimalike turumuudatustega nagu firmade liitmised, ülevõtmised/omandamised jm ning rahvusvaheline konkurents; seega juhtuda võib kõike. Sel põhjusel ei saa Sinu tööandja olla Sinu karjääri eest vastutav. Pead võtma vastutuse enda peale. Inimesed, kes eeldavad ja ootavad, et firma nende käekäigu eest hea seisaks, peavad enamasti pettuma. On vägagi tõenäoline, et Sinu karjääri arengust ei hooli mitte keegi rohkem kui Sina ise.

3. Töökoht võib pakkuda ühtaegu nii rõõme kui ka väljakutseid ning võib ka raskeks osutuda. See nõuab pingutusi, planeerimist ning enesekoolitamist (-treeninguid), karistades seevastu hoolimatust ning vähest ettevalmistust. Inimesed, kes ei võta oma karjääri eest vastutust ning lasevad asjadel minna omasoodu, lõpetavad sageli töökohtadel, mis on neile vaid piinaks, tundes end lõksupüütuna ja õnnetuna.

4. Inimesed on väga erinevad. Kindlad inimtüübid kuuluvad teatud kindlatesse karjääritüüpidesse. Kõigil meist on olemas teatud anded, mis sobitavad meid mõnele kindlale tööle, kuid on ka mõned niisugused, mis meid teatud valdkondadest välja praagivad. Kui oled õigel ametikohal, suudad noolena lennata. Kui aga ei, näed näguripäevi. Selleks, et teada saada, kus Sa oled kõige õnnelikum, õpi ennast tundma.
Võta aega, et hinnata oma oskusi, temperamenti, looduse poolt kaasa antud andeid ning ka seda, mis Sulle meeldib ja mis ei meeldi. Loo paberil oma n-ö ideaaltöö, võttes seejärel riski unistada. Ei ole ainsatki põhjust, miks Sa ei peaks oma tööst rõõmu tundma. Kui vajad oma plaani loomisel abi, võta ühendust professionaalse karjäärinõustajaga. Seejuures ära kunagi maksa suuri nõustamistasusid ette, vaid tee seda üksnes tunnitasuna.

5. Sinu karjäär võib osutuda Su suurimaks rahaliseks ressursiks, omades enam väärtust kui mistahes aktsiad.
Seetõttu oleks mõistlik end mitte ülehinnata, aga kindlasti ka mitte alahinnata.

6.Hüplemine ühelt ametikohalt teisele – näiteks müügimehest klienditeenindajaks, seejärel õpetajaks, personali arvestajaks ning kõige lõpuks mehaanikuks – see ei ole karjäär. Seevastu alustamine laekumata arvete kontrollijana, liikudes sealt edasi noorem-raamatupidajaks, raamatupidajaks ning kontrolleriks, jõudes finantsjuhi ametikohale, kujutab endast karjääri. Karjäär loob end ajapikku ise.

7. Nii valdkonna kui ka töö eripära vahetamine on raske, ning mida suurema muudatusega on tegu, seda raskem see on.
Kui omad töökogemust okaspuidu valdkonnas, ei pruugi lehtpuidutootjad Sinu teenetest huvitatud olla. Ja ka vastupidi. Seetõttu tee oma valikuid hoolikalt. Olles kord ühe karjääri sinnapaika jätnud, otsustades proovida mõnd muud valdkonda, võib hilisema soovi korral osutuda raskeks endisele rajale tagasi pöörduda. Võid tunduda endistele töökaaslastele reeturina ning Sul tuleb end sisse seada nende konkurendi rollis.

8. Tänane inseneri-eriala lõpetanu on vähem kui viie aasta pärast kaotanud osakese oma mõttelisest turuväärtusest, kuna ei esinda enam tõenäoliselt hetkel kaasaegseimaid teadmisi. Ehk ka Sina?
Kui Sa ei tegele pidevalt millegi uue omandamisega, võid homme osutuda ajast mahajäänuks ning Sinu turuväärtus langeb. Viimane on iseäranis tõenäoline juhul, kui Sinu vanus on üle 40. Kui oled, siis kas oskad kasutada Microsoft Wordi? Kuidas on lood Exceliga?

9. Mõtle oma karjäärist kui avalike suhete kampaaniast, mis sarnaneb pürgimisele poliitilisele ametikohale. Sinu eesmärgiks on võita paljude inimeste sümpaatia võimalikult kiiresti ning seda ka säilitada. Seetõttu on eranditult iga inimese suhtumine (vaatamata soole, vähemusgruppi kuulumisele või vanusele) äärmiselt oluline. Kohtle inimesi lahkelt ning neid respekteerides. Proovi muuta oma vahetus läheduses olevate inimeste elu pisutki kergemaks ning Su karjäär hakkab edenema.

10. Suhtlemisoskus omab täpselt niisama suurt tähtsust kui tehnilised oskused, kuna ka suure tehnilise töö osakaaluga ametite puhul puutud Sa kokku inimestega. Suur osa vallandatavast/koondatavast tööjõust on oma ala tõelised virtuoosid. Nad tundsid oma tööd laitmatult, kuid ei olnud koostööaltid või ei saanud lihsalt teistega läbi. Keskpärase võimekusega töötaja, kel on väga hea suhtlemisoskus, peab reeglina kauem vastu. Pigem on parem olla suhtleja-tüüpi, omades sealjuures keskpäraseid võimeid, kui tunnustatud ekspert, kelle võidud on tulnud kellegi teise arvel.

11. Ole ettevaatlik tööasjus tugevate emotsioonide, nagu seda on viha ning pettumus, välja näitamisega. Väljenda oma tundeid rahulikult ning taktitundeliselt. Proovi sellelaadseid tundeid pehmendada ning neid mitte üle tähtsustada.
Viha on olemuselt suure jõuga, isegi kui seda väljendatakse pehmelt. Ära kunagi “plahvata”, ähvarda ega ründa teisi avalikult. Ära räägi oponentidest üle, isegi kui see tundub meeldivana.
Sildade põletamine kahjustab Sinu mainet – seda mitte üksnes inimese suhtes, kes Sulle meelepärane pole – vaid tööelus tervikuna.
Pea meeles, et saades omale vaenlase täna, võib kuluda kümme aastat, enne kui see Sulle tagasi tuleb. Ning võimaluse saabudes see kindlasti ka aset leiab.

12. Veeda palju aega koos inimestega, keda imetled. Ei ole asendajat tõeteradele “Tunne õigeid inimesi” ning “Ole õigel ajal õiges kohas”. Võta endale see risk ning kontakteeru Sulle sümpaatse inimesega.

13. Kes Sa oma positsioonilt ka poleks – entusiastlik, soe, hooliv ning positiivne suhtumine ümbritsevatesse inimestesse on suurim vara Sinu karjääri loomisel.

14. Ole valmis, et Sinu praegune töö võib ühel ilusal päeval otsa saada – seda isegi juhul, kui oled firma omanik! Seetõttu ära mõtle väga kaugele ette. Ära võta oma praegust töökohta kui igavest. Tsiteerides konsultanti: “Keegi, kes ärkab igal hommikul töötuna”. Peaksid mõtlema niisamuti. Tõuse igal hommikul mõttega, et oled töötu ning võitle pidevalt enesetõestuse eest. Hinda olemasolevat tööd, kuid mõtle samas välja, mida kavatsed teha järgmisena. Alati on meeldiv omada plaani B.

15. Olles vallandatud või koondatud, ära kunagi kaeba oma tööandjat kohtusse (välja arvatud üksikud erandjuhud). Oska end kriitilise pilguga vaadata. Küsi endalt, kas ning mida oleksid võinud teha teisiti. Kas suutsid jääda tehnoloogia vallas juhtivale positsioonile? Olid ehk liiga poliitiline, või ehk hoopis liiga vähe? Kas andsid endast alati 110 %? Kas Sa jäid alati endaga rahule?
Hinda oma rolli probleemi tekkes objektiivselt ja ausalt. Seejärel tee tööd oma käekäigu parandamise nimel, isegi kui oled veendunud, et juhtunu oli tööandja süü. Ära takerdu minevikku. See on mitteproduktiivne ning pikendab Sinu õnnetu-olemise aega.

16. Olles kaotanud oma töö, on 80 % marketingitööst uuele töökohale juba tehtud – see väide peab paika. Sinu senine reputatsioon, tulemused, suhtlemisoskus, tööpanus ning sõprussuhted omavad suurt tähtsust. Kui oled olnud inimesena lahke, koostööaldis ning Sinuga on olnud meeldiv koos töötada, oled Sa tõenäoliselt nõutav töötaja. Kui ei, siis mitte. Mitte ükski karjäärinõustaja kogu maailmas ei suuda luua häid suhteid ega kujundada positiivset reputatsiooni, kui Sa ise pole sellele tugevat põhja pannud.

17. Su sõbrad (ka kaugemad ja mitte nii lähedased) on Sulle parimaiks liitlasteks nii era- kui tööelus, seda iseäranis tööotsimisel. Keegi ei suuda Sind paremini aidata kui inimene, kes Sind tunneb. Seetõttu koosta põhjalik nimekiri oma ärialastest ning isiklikest kontaktidest (sisuliselt kõigist, keda tead) ning hoia inimestega sidet. Ka siis, kui oled uue töö juba leidnud.

18. Tööandjad palkavad sagedasti esmalt oma sõpru-tuttavaid. Üksnes siis, kui tuttavaile tiir peale tehtud, hakkavad nad mõtlema võõra palkamisele. Kui värbamine toimub väljastpoolt tutvusringkonda, intervjueeritakse, testitakse ning uuritakse neid inimesi väga põhjalikult. Parimaks karjääristrateegiaks peale oma oskuste kaasaegsel tasemel hoidmise ning saavutustele orienteerituse, on luua sügavaid ja kauakestvaid sõprussuhteid.

19. Sinu saavutused/oskused on Sinu visiitkaart Sinu tulevikule, aidates määrata Sinu turuväärtust ning olles abiks enda müümisel. Korvpallurit, kes tabab korvi igal vabaviske katsel, on lihtsam turustada kui seda, kes seda ei tee. Just nii lihtne see ongi. Püüa teha iga päev midagi olulist, märkimisväärset ning mõõdetavat, pannes sealjuures saavutatu ka paberile.

20. Püüa mitte olla töötu (ilma tööta), isegi mitte üheks päevaks. Tegele millegagi mõned tunnid vabatahtlikuna, tööta mõne ajutise projekti kallal, aita sõpra tema firmas või töös jne. Tee midagi, mis sunniks Sind koduseinte vahelt lahkuma. Kuna elame kiiresti muutuvas maailmas, vaata hoolega ringi. On palju inimesi, kel võiks Su abi vaja minna.

21. On äärmiselt oluline osata hinnata armastust, õnne, sõprust ning aega iseenda tarvis – kui Sinu elu koosneb üksnes karjäärist, oled Sa üsna kaitsetu pettumuste ning läbipõlemise ees. Ning läbipõlenud inimest on harilikult raskem n-ö turustada.

22. Ka liigne edu võib Sind tappa. Õpi mõistma, millal on aeg lõpetada. Kui Sulle tundub, et hakkad läbi põlema, on Sul suure tõenäosusega õigus. Äärmiselt edukatel inimestel on suurem kalduvus läbipõlemisele. Nad nõuavad liiga palju nii endalt kui teistelt. Püüa leida tasakaal. Pea meeles kuldset tõde: “Kõike parajal määral”.

23. Ära tee tööd, mida vihkad. Oma igapäevase rutiini vihkamine võib viia tõsiste tervisehäireteni, muutes nii Sind ennast kui Sind ümbritsevaid inimesi õnnetuks. Seepärast riski! Tegutse! Muuda asju enda ümber!

24. Ära otsi vabandusi, kui asjad ei lähe nii, nagu peab. Olen kirja pannud nimekirja: 66 käepärast vabandust, üksnes vähesed neist peavad tegelikult paika. Olles silmitsi väljakutsetega, ütle endale: “Kontrollin oma tulevikku ise. Mitte keegi ei saa mind keelata olemast õnnelik, kui olen otsustanud ise seda saavutada ja tehes  selle nimel tööd. Lõppude lõpuks – mitte keegi peale minu enese ei saa mind takistada saamast õnnelikuks!”.

25. Olles kompetentne ja oma ala asjatundja (mistahes alal), ole nõus oma teadmisi aeg-ajalt ka teistega jagama.

Allikas CV Keskus www.cvkeskus.ee

Seotud

5 praktilist nippi kuidas meeleolu tõsta

Liitu meie uudiskirjaga ja saa 5 praktilist nippi kuidas kiiresti enda meeleolu tõsta.