WHO on ametlikult tunnistanud taimekaitsevahendi glüfosaat vähki tekitavaks

Käesoleva aasta märtsis avaldas Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) rahvusvaheline vähiuuringute agentuur (IARC) hinnangu levinud taimekaitsevahendite kantserogeensuse kohta. Hinnangu kohaselt on nii maailmas kui ka Eestis kasutatavaim taimekaitsevahendi toimeaine glüfosaat (tuntuima toote nimi Roundup, tootja Monsanto) vähki tekitav, vahendab Telegram.ee.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) uuring on täismahus loetav Inglismaa mõjukas teaduslikus meditsiiniajakirjas The Lancet.

Viidatud hinnangu aluseks olid erinevad Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Rootsis aastast 2001 läbiviidud uuringud, kus uuriti eelkõige põllumajanduses taimekaitsevahendiga kokkupuutunud inimeste terviseseisundit, lisaks viidi läbi ka laboratoorseid katseid. Uuringu viisid läbi 17 eksperti 11 eri riigist.

Glüfosaatidega seotud ohte on uuritud aastakümneid, kuid WHO arvamus on üks esimesi ametlikke kõrgetasemelisi hinnanguid, mis seda varem paljuräägitud fakti kinnitab. WHO hinnang viib tõenäoliselt mitmete taimekaitsevahendite kasutamise normide ümbervaatamiseni paljudes riikides, s.h ka Euroopa Liidus.

Vastureaktsioonina on sõna võtnud korporatsioon Monsanto, kes on seadnud WHO järeldused kahtluse alla ja väidab, viidates senisele glüfosaatide ohutuse kohta läbiviidud teadusuuringutele ja kasutamispraktikale, et tegemist on inimesele ohutu taimekaitsevahendiga. Monsanto nimetab WHO järeldusi mitteteaduslikeks ja selektiivseks.

Glüfosaat on umbrohutõrjeks põllumaal kasutatav pestitsiidide hulka kuuluv herbitsiid, mida kasutatakse umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks. Glüfosaat on põhiline koostisosa eelkõige teraviljakasvatuses aga ka koduaiapidamises kasutatava tootes Roundup, mille tootjaks on Monsanto, mis on suurim agrokeemia tootja maailmas.

Statistikaameti andmetel müüdi Eestis 2012. aastal ca 292 tonni glüfosaati (puhta toimeaine alusel) ja ca 554 tonni pestitsiide, seega moodustas glüfosaat üle poole pestitsiidide kogumüügist.

Autor: Henno Nurmsalu

Allikas: Telegram.ee

Seotud