Visiooni- ehk nägemuseotsing kui põlisrahvaste juhatuse saamise tee

Visiooni- ehk nägemuseotsing on vana rituaal mitmete põlisameerika hõimude hulgas. Vanasti tehti seda pigem noortele meestele üleminekuriituseks, kuid täna on saanud sellest üldnimetus oma tee leidmise viisile, mida kasutatakse igas elu etapis, nii meeste kui naiste hulgas. Visiooniotsingu eesmärgiks on saada vastus elu tähtsamatele küsimustele – mis on minu roll siin elus, selles kogukonnas ja selles maailmas. Vanasti peeti seda tähtsaimaks sündmuseks inimese elus, sest üksinda looduses, palvete ja hüüete keskel, looduse ja loodusvaimude vallas saadi täiskasvanuks ja otsustati oma elutee.

Visiooni- ehk nägemuseotsingu neli põhielementi

Nägemuseotsing koosneb neljast põhielemendist, mis on teekonnale ühtaegu nii väljakutseks kui ka toetuseks: üksiolek, sulandumine loodusesse, paast ja kogukond.

1. Üksiolek

Üksiolek on olnud müstiliste ja pühitsusteekondade osa kogu inimkonna ajaloo vältel. See aitab meil saada ühendust iseenda ja oma maailmaga, kutsub meid üles avastama oma enese sügavaimat loomust ja avanema isikliku hingeelu rikkustele.

2. Sulandumine loodusesse

Loodusega ühtesulamine toob meid tagasi tõe juurde, meenutades meile, et oleme Suure Müsteeriumi osa, mitte midagi sellest eraldiseisvat. Võtame taas sisse oma koha eluslooduses, tehes seda alandliku meelega ja tänulikult, leiame loomisimet kogedes tee uuenemisele ja süüvime enda olemusse.

3. Paast

Paast on iidne meetod, mida on kasutatud pea kõigis kultuurides meele ja südame avamiseks. Enamik inimesi on võimelised nägemuseotsingu perioodi vältel paastuma. Neile, kes mingil põhjusel paastuda ei saa, saab seda praktikat sobival moel ka kohandada.

4. Kogukond

Traditsioonilised üleminekurituaalid leiavad alati aset kogukondlikus kontekstis. Annid, mida mõistmisttoov tseremoonia annab – armastus ja kaastunne – aitavad uuendada ja kosutada tervet kogukonda. Tänapäevase nägemuseotsingu programmis saab grupist kogukond, rühmaliikmeil peab tekkima tunne, et nad saavad rääkida avatult ja südamest, teades, et kogukondlik anum hoiab nende öeldut austusega. Sel moel saame olla süvajagajad ja -vaatlejad ning siit ringist viib igaüks tervendava kogukonna endaga koju kaasa, avardades seda oma lähedastele ja tervele maailmale.

16.-18. augustil toimub Hundiallikal visiooniotsingu- ja vaikuselaager, mille raames rakendatakse mitmeid sisekaemuse, loodusvaatluste ja meeleharjutuste võtteid, seal hulgas ka kõnepaastu.

Tänapäevase visiooniotsingu näidisprogramm

Teekond

1. Saabumine ja kogukonna loomine

Rühm alustab metsiku looduse lähedal asuvas laagripaigas, seal kohtuvad omavahel rühmaliikmed ja korraldajad, saadakse tuttavaks ja alustatakse ettevalmistusi teekonnaks. Tutvume taimi, loomi, esmaabi ja turvalisust puudutavate protseduuridega ja tutvustame abivahendeid, näiteks teadmaratta õpetusi. Sellest saab mõneks päevaks meie kodu, kus valmistame ühist toitu, ööbime üheskoos ja mis on meie südamest tulevate tseremooniate turvaline astja.

On aegu, mil toimub jagamisringe teiste osalejate ja laagripersonaliga ja on vaikselt istumise aegu. Sul on aega kogu hommikupoolik, et leida üles oma isiklik eraldumispaik. Alusta otsinguid liikudes suunda, mida sa tunned end avastama kutsuvat. Ka siin looduses olles räägime taas üle kõik turvameetmed ja igaühel saab olema oma paariline, kellega võetakse kohustus teineteist aidata, kui seda vaja peaks minema. Omavahel kokku puututakse siiski vaid hädaolukorras. Iga päev jätad sa teie laagripaikade vahel asuvasse paika kivihunnikusse ühe kivi oma paarilisele, meenutamaks, et kõik teelolijad jagavad omavahel nii südant kui hinge. Viimasel ühisel retke eelselt õhtul kohtuvad kõik baaslaagris suures ühises nõupidamiste ringis, kus igaühel veel on viimane võimalus jagada teistega oma sügavamaid hirme ja lootusi. Järgmisel hommiku päikesetõusu ajal leiab aset algusetseremoonia teie kõigi õnnistamiseks ja teelesaatmiseks.

2. Üksiolek

Nägemuseotsingu ehk nägemuste paastu üksiolekuajal sisened sa pühasse aegruumi, elades omapäi vabas looduses. Paastust (või kergest toitumisest) tulenev nõrkus muudab sind avatumaks ja läbipaistvamaks. Elad sisemise unenägude, tunnete ja fantaasiate maailmas ja väljaspool sind on jahe ööõhk, soojendav päike, loomahääled ja vaikus. Sind võivad külastada üksildus, igavus, hirm ja kahetsus. Sa võtad nad vastu kogu südame ja hingega, avaldades neile austust kui väärikaile vastastele. Just nemad tõukavad sind su hingesügavikesse.

Öine aeg võib nägemuseotsingu ajal aeglustuda ning vaikus võib olla vägagi jõuline. Kui mõtete hulk hakkab ammenduma, saad heita pilgu oma enese olemuse kaevu, märgata, milline sa oled, millest koosnevad su uned ja unistused ja millest sul tuleks lahti lasta. Siin on adutav püha dimensioon ja sul on võimalik sellesse loomulikult siseneda. On võimalik kogeda oma ühendatust kõigega – kõige väiksemast sumisevast kärbsest kuni kuu ja tähtedeni, mis öösel su pea kohal siravad.

3. Öine valve

Viimasel õhtul ehitad sa kividest ringi, mis sümboliseerib sinu elu, sisened sellesse päikeseloojangul ja jääd ärkvele, kuni koit su sellest kohustusest vabastab. Pika öö jooksul võid sa istuda, seista, tantsida, laulda, palvetada või ka lihtsalt külma kaitseks kerra tõmbuda. Sinust saab tunnistaja sinu enese surmale ja taassünnile. Mis tuleks uude ellu kaasa võtta ja mis maha jätta? Palu, et Vaim aitaks sul õige tee leida. Sinu palveile vastatakse hetkel, mil esimesed päikesekiired pimeduse lõhestavad. On aeg välja tulla ja alustada teekonda tagasi.

“Ja loojang ise eetrilaineis,

mil kindlalt öelda ma ei saa,

kas lõppeb päev või kogu maailm,

on salasaladus mus taas.”

– Anna Ahmatova

4. Tagasitulek ja sulandumine

Naasmine nägemuserännakult /nägemuste paastult on sageli aeg täis suurt energiat ja rõõmu, tähistades tervenemist ja tervikukssaamist, mille sa teekonnalt leidsid. Pärast seda, kui osalejad on laagrisse naasnud, veedetakse ülejäänud aeg uurides rännakult saadud õpetusi ning mõtiskledes iga loo ilu ja tähenduslikkuse ja tagasijõudmise teele tekkinud takistuste üle. Selle perioodi eesmärk on taas oma ellu siseneda, viies oma ainulaadsed anded ja avanenud südame taas pere-, sõprade- ja kogukonnaringi. Nagu küsib ka Mirabai: “Ilma väeta, mis mägesid liigutaks, kuidas peaksin ma elama?” Kuidas saan mina oma nägemuse oma ellu, oma töösse, oma suhetesse ja oma igapäeva tuua? Metsiku looduse energia on tervendusena meisse voolanud ja meist edasi voolab see kogu maailma.

TULE VISIOONIOTSINGULAAGRISSE! Juba mõnda aega oleme korraldanud visiooniotsingulaagreid Eestimaises suveöös. Toetatud ja juhendatud viisil on turvaline oma küsimustele vastuseid saada kõigil, kes elus mõnel teelahkmel või kaotanud sihi. Järgmine visiooniotsingulaager toimub 16.-18. augustil Lõuna-Eestis. Täpsem info on leitav sündmuse Facebooki lehelt.

Loos on kasutatud materjale veebilehelt: Ritesofpassagevisionquest.org.

Kohandanud Toomas Trapido

Seotud